Przedmiot umowy użyczenia

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy warunków użyczenia lub pożyczenia samochodu zarejestrowanego w Austrii, a używanego przez obywatela Polski na terenie RP. Czy z punktu widzenia prawnego jest możliwe tego typu użyczenie za zgodą i wiedzą właściciela? Czy są potrzebne specjalne, notarialne upoważnienia? Czy Policja zatrzymując kierowcę, prowadzącego samochód na numerach zagranicznych ma prawo zatrzymać mu samochód, prawo jazdy czy jego samego do wyjaśnienia? Oczywiście kierowca, obywatel Polski nie posiada wizy pobytowej kraju z którego pochodzi pożyczony samochód. Czy w przypadku tego typu użyczenia samochodu, ma znaczenie pokrewieństwo? Na przykład, obywatel Austrii (syn) użycza samochodu rodzicom, obywatelom Polski.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma przeszkód do zawarcia w opisanym przypadku umowy użyczenia. Należy tylko pamiętać, by zachować poniższe warunki. W pierwszej kolejności należy pamiętać o wymogach ustawy prawo prywatne mięzynarodowe. Umowa użyczenia należy do działu zobowiązań prawa cywilnego, a do tego zakresu odnosi się art. 25 w/w ustawy. Stanowi on, iż strony mogą poddać swe stosunki w zakresie zobowiązań umownych wybranemu przez siebie prawu, jeżeli pozostaje ono w związku z zobowiązaniem. W opisanym przypadku może to być prawo polskie lub austriackie. Jeżeli natomiast strony nie dokonały wyboru prawa, zobowiązanie podlega prawu państwa, w którym strony w chwili zawarcia umowy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania. My zajmiemy się jedynie omówieniem powyższego przypadku z punktu widzenia prawa polskiego. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Właściwym byłoby oczywiśćie sporządzenie takiej umowy na piśmie. Umowa taka byłaby jednocześnie dowodem na to, iż kierowca tego samochodu ma prawo do jego posiadania. Policja dla zatrzymania kierowcy i odebrania pojazdu musiałaby posiadać uzasadnione podejrzenie o dokonanym czynie zabronionym (np. kradzieży).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: