Rozliczenia między małżonkami

Pytanie:

Trwa podział majątku po 30 latach małżeństwa i rozwodzie orzeczonym z winy męża. Żona przez ostatnie 11 lat płaciła czynsz za mieszkanie własnościowe spółdzielcze, ponosiła koszty remontów i pozostałe wydatki (media). Adwokat byłego męża twierdzi, że powyższe wydatki nie podlegają rozliczeniu przy podziale majątku, a nawet jeśliby wydatki takie podlegały rozliczeniu, to w przeważającej mierze uległyby przedawnieniu. Przez wspomniane ostatnie 11 lat mąż przebywał w USA i przesyłał żonie 200$ na wychowanie trójki uczących sie dzieci. Teraz twierdzi, że pieniądze te miały służyć dzieciom, ale także na utrzymywanie mieszkania. Tu wspomnę, ze koszty związane z mieszkaniem to kwota zbliżona do wspomnianych 200$. Były mąż nie chce przedstawić do podziału majątku, jakiego dorobił się w USA. Twierdzi, że nie ma nic. Prawdopodobnie zgromadzone oszczędności ulokował w banku w USA. Czy prawdą jest stwierdzenie adwokata męża, że ponoszone przez żonę koszty utrzymania mieszkania nie wliczają się do podziału majątku? Czy fakt, że mieszkanie jest w dobrym stanie i nie jest zadłużone, nie jest argumentem za uwzględnieniem wydatkowanych kwot w podziale majątku? Czy sąd ma obowiązek przeprowadzić kontrolę stanu majątku byłego męża, zarówno w Polsce, jak i skierować pytanie do USA w celu ujawnienia ukrywanych przez męża pieniędzy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydatki na utrzymanie mieszkania oraz opłaty za media rzeczywiście nie wchodzą w skład majątku wspólnego. Ponoszenie tych wydatków jest obowiązkiem obojga małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga bowiem, by oboje z nich przyczyniali się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Wydatki te nie podlegają rozliczeniu w trakcie podziału majątku. Możliwe jest natomiast dochodzenie w drodze procesu roszczeń regresowych od współmałżonka, który swego obowiązku nie wypełniał. Roszczenia takie ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Prawdopodobnie o tym właśnie mówił adwokat byłego męża. W opisanej sytuacji trudno jest ocenić, czy były mąż nie wypełniał swego obowiązku. Potrzeb rodziny nie da się podzielić na część „na dzieci” oraz „na mieszkanie”, gdyż środki utrzymania i wychowania obejmują przecież mieszkanie, wodę, elektryczność etc. Poza tym z poprzedniego pytania wynika, że mieszkanie należy do majątku odrębnego byłego męża, stąd należy uznać, że jego udostępnienie także stanowiło wkład w zaspokajanie potrzeb rodziny.

Do podziału majątku wspólnego małżonków stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Jeden z nich stwierdza, że skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd. Podstawą do ustalenia są oświadczenia stron i przedstawione przez nich dowody. Sąd może (ale nie musi) zwrócić się do banków z żądaniem udzielenia informacji o stanie kont stron. Dotyczy to jednak banków działających na terenie Polski. Co do banków działających za granicą, to teoretycznie jest możliwe sprawdzenie kont prowadzonych przez te banki w drodze pomocy prawnej. Jest to jednak trudne i czasochłonne, a sąd nie ma obowiązku z tej procedury korzystać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: