Rozwód - przesłanki

Pytanie:

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione by otrzymać rozwód?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy łącznie zajdą wszystkie przesłanki pozytywne rozwodu i jednocześnie nie będą istnieć przesłanki negatywne. Decyduje w tym przedmiocie stan w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 par. 1 k.p.c.).
Przesłanki pozytywne to:
1. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
2. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
Przesłanki negatywne z kolei występują gdy:
1. Jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
2. Jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
3. Jeżeli rozwodu żąda jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, drugie z małżonków zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: