Stwierdzenie nieważności darowizny

Pytanie:

W 1998 r. moja babcia dokonała na rzecz mego ojca umową notarialną darowiznę w udziale 1/2 w nieruchomości. W 1998 r. złożyła w sądzie pozew o stwierdzenie nieważności darowizny. Babcia decyzję swą uzasadniała rażącą niewdzięcznością mego ojca i powoływała się na toczące postępowanie karne przed sądem. W 1999 r. babcia zmarła pozostawiając nieuregulowaną sprawę darowizny. W 2000 r. moja ciotka wniosła o uznanie mego ojca za niegodnego dziedziczenia po matce. W 2003 r. wyrokiem sądu ojciec zostaje uznany niegodnym dziedziczenia. W tym roku na wniosek mojej ciotki sąd postanawia podjąć zawieszone postępowanie, a nas jako jednych z czterech następców prawnych zawiadamia, iż w terminie 14 dni jesteśmy zobowiązani wskazać swoje stanowisko procesowe, pod rygorem przyjęcia, że wnosimy jak zmarła babcia. Dodam tylko, że jest nas piątka rodzeństwa w tym dwoje małoletnich. Jakie pismo mamy wnieść do sądu, aby opowiedzieć się po stronie ojca, aby sąd stwierdził ważność darowizny? Czy jeżeli opowiemy się po stronie ojca, a sąd uzna nieważność darowizy, stracimy prawo do tej nieruchomości? Czy jeżeli sąd stwierdzi nieważność, obciąży kosztami ojca (mimo iż będzie to ubytek dla naszego budżetu, a zyska tylko pazerna ciotka) gdyż babcia za życia dała pełnomocnictwo adwokatowi i wnosiła o przyznanie kosztów z tego tytułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stwierdzenie nieważności darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego należy tylko i wyłącznie do sądu, więc samo wniesienie pisma stwierdzającego, że Państwo nie popieraja wniosku babci nie będzie miało decydujacego znaczenia w tej sprawie. Jako że są Państwo jednymi z następców prawnych, postępowanie bedzie się dalej toczyć gdy chociaż jeden z pozostałych następców podtrzyma wniosek złożony przez babcię. Jeśli sąd w tym postępowaniu uzna darowiznę za nieważną, cała nieruchomość wejdzie w skład masy spadkowej po babci. Jesli zaś uzna ważność darowizny, w skład masy spadkowej wejdzie tylko 1/2 nieruchomości. Państwa udział w spadku (m.in. w nieruchomości) będzie zależał od tego, ilu spadkobierców pozostawiła zmarła.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: