Zabezpieczenie powództwa w sprawie rozwodowej

Pytanie:

Co oznacza w praktyce wniosek w pozwie rozwodowym o zabezpieczenie powództwa poprzez wypłacenie pewnej kwoty pieniędzy do rąk powódki do czasu prawomocnego zakończenia procesu? Kiedy będę musiał ewentualnie przekazać te pieniądze i czy będzie to kwota żądana przez żonę we wniosku? Obecnie jestem przed posiedzeniem pojednawczym.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że w opisanej sytuacji powódka w pozwie rozwodowym dochodzi również roszczeń alimentacyjnych dla siebie lub też wystąpiła o alimenty dla Państwa dzieci albo dziecka. Jednocześnie wniosła o zabezpieczenie tego roszczenia przez - jak Pan pisze - wypłacenie pewnej kwoty do jej rąk. Chodzi o to, aby w okresie do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego np.: dzieci miały zapewnione środki do życia. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może nastąpić zarówno z urzędu jak i na wniosek i może polegać, jak stanowi przepis, na zobowiązaniu dłużnika, w tym przypadku Pana, do uiszczania na rzecz osób występującym o alimenty w powtarzających się terminach pewnej sumy pieniężnej. Wydaje się więc, że z taką sytuacją mamy do czynienia w opisanym przypadku. O zabezpieczeniu sąd rozstrzygnie zarządzeniem tymczasowym. W nim zostanie określony w jakim terminie jest Pan zobowiązany do dokonania zapłaty i w jakiej wysokości - co do zasady sąd jest związany wysokością kwoty wskazanej przez powódkę we wniosku o zabezpieczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

agnieszka

28.1.2010 14:17:42

Re: Zabezpieczenie powództwa w sprawie rozwodowej

a jak uprawomocni się częściowo wyrok w zakresie rozwodu, strona wystąpi z apelacją w zakresie wysokości alimentów to co z zabezpieczeniem? Alimentów na dzieci jeszcze nie ma bo wyrok w tym zakresie się nie uprawomocnił, a z kolei rozwód juz się uprawomocnił, czyli nie ma obowiązklu juz płacenia zabezpieczenia??


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: