Badania psychologiczne kierowców

Pytanie:

Czy Kierowca posiadający prawo jazdy Kat B i prowadzący pojazdy do 3,5 Tony musi posiadać orzeczenie psychologiczne, czy wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność pracy na stanowisku Kierowcy? Czy orzeczenie psychologiczne muszą posiadać wszyscy kierowcy prowadzący pojazdy do 3,5 Tony i powyżej 3,5 Tony?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.10.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Badania psychologiczne kierowców

Kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania te są wykonywane są w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 124 Prawa o ruchu drogowym, badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega:

  • kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osoba ubiegająca się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujący tramwajem; 
  • kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli: 

a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, 

b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie karnych; 

  • kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny; 
  • kierujący skierowany przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego; 
  • osoba skierowana przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest ona przewidziana do szkolenia na kierowcę na potrzeby wojska; 
  • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom psychologicznym co 5 lat do ukończenia 65 roku życia i następnie corocznie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

zawracanie na skrzyżowaniu

28.2.2019 przez: PioAd

Decyzja o odebraniu prawa jazdy

7.4.2018 przez: Xsarin

Sprawa zaoczna o potracenie

29.3.2018 przez: Pautom