Doręczanie wezwań przez komornika

Pytanie:

W skrzynce pocztowej na listy znalazłem karteczkę z pieczątką komornika. Z treści tej karteczki wynika, że komornik wzywa mnie, abym stawił się w celu złożenia jakichś wyjaśnień. Nadmieniam, że złożyłem prawomocny tytuł egzekucyjny do komornika, w celu egzekucji przeciwko mojemu dłużnikowi. Sprawa jest dla mnie bardzo ważna, zależy mi na prawidłowym i rzetelnym postępowaniu wszystkich uczestniczących stron. Czy takie wezwanie jest prawidłowe, przecież mogłem tą karteczkę wyrzucić razem z reklamami? Czy komornika obowiązują te same zasady doręczeń co inne instytucje jak np. sąd, tzn. za potwierdzeniem odbioru?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Doręczanie wezwań przez komornika

Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień na podstawie art. 761 par 1 kpc i w tym celu wysyła odpowiednie wezwane do strony. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym ma zastosowanie do komorników sądowych. Precyzuje ono sposób doręczania pism określony w art. 131-147 kpc. Jednak pisma sadowe można doręczać nie tylko przez pocztę. Może tego dokonywać komornik osobiście. W takim przypadku nie stosuje się listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Pismo zostawia się adresatowi albo dorosłemu domownikowi, a jeżeli jest to niemożliwe pozostawia się w urzędzie właściwej gminy zostawiając odpowiednią informację w drzwiach albo skrzynce pocztowej. W praktyce komornik pozostawia pismo-wezwanie w miejscu doręczenia (w skrzynce), jeżeli nikogo nie zastanie w miejscu zamieszkania. Należy powiedzieć, że takie doręczenie nie jest prawidłowe w świetle przepisów kodeksu. Komornik nie ma potwierdzenia tego, że strona otrzymała pismo i istnieje ryzyko tego, że strona może powiedzieć, że nie otrzymała pisma, bo przecież nie ma dowodu doręczenia. Jednakże w sytuacji faktycznej istnieje prawdopodobieństwo tego, że strona mogła zapoznać się z treścią pisma. Wobec tego nie jest zasadne podważanie jego doręczenia. W ostateczności spowoduje to ponowną wizytę komornika albo rzeczywiste wysłanie listu poleconego pocztą.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: