Działka kupiona wspólnie z rodzicami a rozwód

Pytanie:

"Mam działkę kupioną wspólnie z ojcem po połowie. W zapisie mam, że jest ona kupiona do osobistego majątku mojego, mimo że nie mam rozdzielności z żoną. Nadmieniam, że to rodzice kupili i zapłacili za tę działkę. Czy po rozwodzie żona może się domagać połowy z mojej części, czy otrzyma to automatycznie czy musi mi wytoczyć proces?"

Odpowiedź prawnika: Działka kupiona wspólnie z rodzicami a rozwód

Z opisu sytuacji wynika, że w zapisie (w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości) wskazano, iż nieruchomość została nabyta z Pana majątku osobistego, a środki pochodziły z darowizny od rodziców. W związku z tym należałoby uznać, że udział w przedmiotowej nieruchomości stał się składnikiem majątku osobistego męża i nie będzie przedmiotem podziału majątku małżonków po rozwodzie. Żona, jeśli chciałaby dochodzić praw do tej działki, musiałaby udowodnić, iż środki w rzeczywistości pochodziły z majątku wspólnego małżonków. Naszym zdaniem powinno to nastąpić w procesie o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wytoczonym na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika