Konsekwencje braku zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jakie będą konsekwencje braku zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje braku zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Stwierdzenie braku zgodności projektu budowlanego z ustaleniami MPZP Starosta wyda decyzję oddalającą wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Sponsorowanie przez browar

30.7.2018 przez: duzy_szczupak

jak napisać pozew o zwrot pieniędzy?

24.6.2018 przez: DorotkaDorotka

Pomówienie? Co zrobić?

25.3.2018 przez: Asterix89