Odległość budynku od sąsiedniej działki

Pytanie:

Wydana jest decyzja na budowę budynku w odległości 1,5 metra od granicy działki. Uprzejmie proszę o informację, kiedy uzasadnione jest wydanie decyzji o budowie budynku w odległości 1,5 metra od sąsiedniej działki. Inaczej mówiąc, w jakich sytuacjach starostwo może wydać taką decyzję?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odległość budynku od sąsiedniej działki

Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zasadą jest (jeżeli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub przepisów odrębnych nie wynikają inne wymagania), że budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:

  • 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, 
  • 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.  

Odległość od granicy mierzy się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu. 

Porady prawne

Odległość wynoszącą 1,5 m (lub usytuowanie budynku przy samej granicy), dopuszcza się w przypadku ściany bez okien i drzwi, jeżeli:

Taka zmniejszona odległość jest dopuszczalna także wtedy, gdy sąsiad wcześniej skorzystał z takich udogodnień. Tzn. jeżeli na sąsiedniej działce w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej samej odległości od tej granicy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Jeśli bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne