Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym w ostatnim tygodniu

Tryb obiegowy

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym.

Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów.

W tygodniu 21-27 grudnia 2020 r. przyjęto w ten sposób 12 dokumentów.

Porady prawne

Jakie dokumenty Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym w dn. 21-27 grudnia 2020 r.?

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (RD270). Przyjęto: 21-12-2020.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego (RD269). Przyjęto: 22-12-2020.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Przyjęto: 23-12-2020.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z autopoprawkami. Przyjęto: 21-12-2020.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyjęto: 23-12-2020.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przyjęto: 22-12-2020.
 7. Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Przyjęto: 21-12-2020.
 8. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030” z autopoprawką. Przyjęto: 22-12-2020.
 9. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 2030” (ID87). Przyjęto: 21-12-2020.
 10. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 (ID95) z autopoprawką. Przyjęto: 21-12-2020.
 11. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. Przyjęto: 23-12-2020.
 12. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Przyjęto: 23-12-2020.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne