30.7.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej) dostarczają poważnych wątpliwości. „Pojawia się wiele głosów, że godzi ona w nasz porządek prawny, ma ideologiczne podłoże, niewłaściwie definiuje źródła przemocy wobec kobiet i nie dostarcza skutecznych narzędzi do walki z przemocą domową” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności konwencji z Konstytucją RP.

 
Porady prawne

Konwencja stambulska

– Nasza Konstytucja zawiera szereg wartości, które trzeba chronić, które są podstawą naszej wspólnoty politycznej, narodowej, społecznej, do których wszyscy możemy się odwołać. Wierzę, że procedura kontroli konstytucyjności raz na zawsze przetnie ten spór na podstawie naszych wspólnych wartości zapisanych w konstytucji – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. 

Jak dodał, sprawy tak wielkiej wagi należy rozpatrywać w ramach przejrzystej i prawomocnej procedury. Przyznał, że rząd podziela obawy, że konwencja może być niezgodna z konstytucją w zakresie m.in. bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Dlatego zdecydowałem o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją – powiedział szef rządu. 

Rząd wspiera ofiary przemocy domowej

Premier podkreślił, że rząd z całą mocą realizuje zadania, które mają służyć wspieraniu ofiar przemocy i jej zapobieganiu. Świadczy o tym wdrożenie  ustawy antyprzemocowej i znaczące rozszerzenie sieci placówek pomocy ofiarom przemocy, a także rządowe programy społeczne. Obecnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że nadzór policyjny i ewentualna eksmisja z domu dotyczy sprawcy i agresora, a nie ofiary. W tej ustawie ofiara jest chroniona od początku do końca – dodał szef rządu.

Za ofiarami przemocy musi stać silne prawo

Premier podkreślił, że rząd od kilku lat skutecznie wzmacnia pozycję ofiar przemocy domowej, przyczyniając się do zapobiegania przemocy domowej. Jak zapowiedział premier: Będziemy szukać najlepszych praktyk po całym świecie. Jesteśmy zwolennikami surowego karania wszelkich sprawców przemocy.

Wcześniej Minister Sprawiedliwości złożył wniosek o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

Minister Sprawiedliwości złożył 27 lipca br., do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o wszczęcie procedury wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. W warstwie ideologicznej jest ona niezgodna z Konstytucją RP i polskim porządkiem prawnym.

- "Dzięki wprowadzonym przez rząd Zjednoczonej Prawicy, a przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości zmianom prawa, Polska gwarantuje dziś najwyższe w Europie standardy ochrony kobiet i ofiar przemocy. Zapewniliśmy szybką reakcję państwa w razie takiej przemocy. Działamy, a nie tylko mówimy o prawach ofiar i chronimy je bez ideologii" – powiedział podczas konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.  

- "Zgadzamy się z wieloma zapisami Konwencji Stambulskiej dotyczącymi ochrony ofiar przemocy, ale gwarancje zawarte w polskim prawie zapewniają ofiarom lepszą ochronę. Natomiast druga część tej konwencji pod pięknymi hasłami ukrywa warstwę ideologiczną, która de facto uderza w interesy kobiet, rodziny i przyjmując m.in. koncepcję płci społeczno-kulturowej, kwestionuje tradycję i naszą kulturę" – podkreślił  Zbigniew Ziobro. 

Wypowiedzenie konwencji było zobowiązaniem podjętym w 2015 r., kiedy Zjednoczona Prawica po raz pierwszy wygrała wybory do parlamentu – przypomniał minister. Podkreślił, że w konwencji nie ma np. mowy o alkoholizmie, narkotykach, dopalaczach jako problemach prowadzących do przemocy w rodzinie, za to upatruje ona źródeł tej przemocy m.in. w tradycyjnych wartościach i rodzinie. Twórcy konwencji do katalogu czynników mogących poniżać kobiety dodali też kulturę i religię. 

- "Konwencja Stambulska, ratyfikowana przez Polskę w 2015 roku, ogranicza także prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swym światopoglądem i religią oraz systemem wartości" – dodał wiceminister Marcin Romanowski. – "Podpisując ją, Polska wprowadziła do naszego systemu prawnego lewicowego konia trojańskiego". 

Wiceminister przypominał też, że w 2014 roku przed ratyfikacją tego dokumentu przestrzegał m.in. prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, iż przepisy tego aktu podważają system naszych demokratycznych wartości. 

Wiceminister Marcin Warchoł zaznaczył, że konwencja dezawuuje również znaczenie wolności człowieka dla społeczeństwa polskiego, która - zgodnie z Konstytucją RP - podlega ochronie prawnej. Polska nie może zgodzić się na promowanie zmian w społecznych i kulturowych wzorcach zachowań kobiet i mężczyzn, które podkopują fundamenty naszej demokracji.

Zagrożenia związane z ideologiczną warstwą Konwencji dostrzegane są także w innych krajach. Konwencja nie została ratyfikowana m.in. przez: Bułgarię, Czechy, Węgry, Słowację, Łotwę, Lichtenstein, Litwę, Rosję, Ukrainę czy Wielką Brytanię.

Po przygotowaniu formalnego wniosku do Ministerstwa Rodziny o podjęcie prac nad wypowiedzeniem tzw. Konwencji Stambulskiej Zbigniew Ziobro podkreślił, że kierowane przez niego Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura uczyniły w ostatnich latach wiele w walce z przemocą domową oraz przemocą wobec kobiet. – "Dokonaliśmy zmian w prawie, które wielokrotnie postulowali przedstawiciele organizacji pomocowych, również tych związanych z lewicą czy też ze środowiskami liberalnymi. Ale oni tylko mówili, a my realizujemy zmiany, wprowadzając rozwiązania wolne od ideologii" – powiedział.

Zwrócił uwagę, że ofiary przemocy domowej mogą liczyć na realną ochronę w polskim systemie prawnym. - "Polskie prawo jest wzorcem dla innych krajów Unii Europejskiej i państw na świecie w zakresie standardów ochrony kobiet przed przemocą. W niektórych obszarach wyszliśmy ponad standardy wymagane przez Konwencję Stambulską" – ocenił minister.

Realne rozwiązania chroniące ofiary przemocy domowej znalazły się w ustawie antyprzemocowej, którą Sejm przyjął niemal jednogłośnie 30 kwietnia tego roku. Projekt ustawy został przygotowany z inicjatywy ministra Zbigniewa Ziobro przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy ustawy antyprzemocowej zakładają natychmiastowość działania. Ofiary przemocy domowej mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc.

Ministerstwo Sprawiedliwości występuje z inicjatywą wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, ponieważ w dokumencie zostały wprowadzone szkodliwe rozwiązania ideologiczne. Jednym z nich jest pojęcie tzw. płci społeczno-kulturowej stawiane w opozycji do płci biologicznej. Wedle tej koncepcji, biologia nie determinuje tego, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, tylko jest to kwestią wyboru społeczno-kulturowego, którego każdy może dokonać. Wiąże się z tym założenie, że należy zmieniać edukację dzieci w szkołach.

- "Konwencja Stambulska pod względem ścigania sprawców przestępstw jest zbędna. Pozostaje w sprzeczności nie tylko z pewnym systemem wartości, ale również z konkretnymi prawami konstytucyjnymi oraz zobowiązaniami międzynarodowymi, m.in. Konwencją Praw Dziecka. Właśnie dlatego powinna zostać wypowiedziana" – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, prezentując wniosek, który zostanie przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiceminister zaznaczył, że zapisy Konwencji Stambulskiej promują ideologię gender i są sprzeczne m.in. z zapisanym w Konstytucji RP prawem rodziców do wychowania dzieci, zapewnienia im wychowania moralnego czy religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

Dodał, że w sprzeciwie wobec Konwencji Stambulskiej nie jesteśmy sami. Konwencja nie została ratyfikowana przez kraje Rady Europy, m.in. Węgry, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Wielką Brytanię i Lichtenstein, a także przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Japonię.


 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, (...)

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości trafi do Trybunału

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości trafi do Trybunału

Prezydent Bronisław Komorowski skieruje nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie wniosku prewencyjnego - poinformował na wczorajszym briefingu Sekretarz Stanu w KPRP Krzysztof Hubert Łaszkiewicz. Minister podkreślił, (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, ale skieruje ją do TK. „Postanowiłem podpisać nowelę ustawy o IPN i kieruję ją do TK”  - "Zdecydowałem się podpisać nowelizację ustawy o IPN - przepisy art. 55a wejdą w życie; jednocześnie zdecydowałem, że skieruję tę ustawę (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał (...)

Spór kompetencyjny przed TK

Spór kompetencyjny przed TK

Rozprawa ws. sporu kompetencyjnego odroczona Z uwagi na standardy procesowe Trybunał Konstytucyjny przerwał rozprawę i zdecydował o jej odroczeniu, wymagając jednocześnie 14-dniowego terminu dla Prezesa Rady Ministrów jako wnioskodawcy oraz Prokuratora Generalnego do pisemnego ustosunkowania się (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Reforma prawa karnego odesłana do Trybunału Konstytucyjnego

Reforma prawa karnego odesłana do Trybunału Konstytucyjnego

28 czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, działając na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, podjął decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika.  Trybunał (...)

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Sejm przyjął zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953 Osoby urodzone w 1953 r., które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie (...)

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza w Konstytucji Wolność gospodarcza jest (...)

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” i włączanie wyłączonych

„Dostępność plus” Uchwała rządu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu Dostępność plus, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.  - "Oznacza to, że program Dostępność Plus stał się oficjalnie programem rządowym. (...)

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Premier Mateusz Morawiecki proponuje zmiany w konstytucji wprowadzające zasady sprawiedliwego i solidarnego państwa - Dzisiaj chcemy zaproponować, by ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci. Solidarne i sprawiedliwe państwo, które jest (...)

Ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników skierowana do TK

Ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników skierowana do TK

Prezydent zdecydował się skierować do Trybunału Konstytucyjnego ustawę z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw. Co przewiduje ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników? Ustawa ta zmienia (...)

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 3/19) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach (...)

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej są konstytucyjne

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej są konstytucyjne

Przepis, który uzależnia dostęp do przetworzonej informacji publicznej od wykazania istotnego interesu publicznego, jest zgodny z konstytucją - orzekł 18 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie skargi konstytucyjnej. Orzeczenie TK 18 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny (...)

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nowa ustawa wdrożeniowa a unijne finansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

W aktualnej prasie co chwila pojawiają się informacje, że nowe konkursy na unijne granty będą uruchomione lada dzień. Istotnie większość programów pomocowych została już zatwierdzona przez Komisję Europejską i ogłoszone zostały już pierwsze konkursy. Kwota środków do rozdysponowania (...)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Stan faktycznyW 1997 r. postanowiłem wybudować dom, jedynym problemem był brak linii energetycznej doprowadzającej prąd do mojego domu. W rejonie energetycznym powiadomiono mnie, że nie zapewnią mi dostawy prądu, chyba że sam wybuduję linię energetyczną. Linię wybudowałem i zastrzegłem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka

Wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka

Dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunał Konstytucyjny w Polsce, rozpoznał pytania prawne dotyczące zasad zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie mieszkaniowe. Ponieważ sentencja (...)

Zaskarżanie orzeczeń

Zaskarżanie orzeczeń

Czy wyrok, który nie jest zaskarżalny nie podlega dyskusji? Czy jako strona, która czuje się pokrzywdzona nic nie może zrobić? Czy możemy jako strona, która ma poczucie niesprawiedliwości wnieść (...)

Zaskarżanie uchwał rady miasta

Zaskarżanie uchwał rady miasta

Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu 24.11.2005 roku odbyła się (...)

Zaskarżanie uchwał rady miasta

Zaskarżanie uchwał rady miasta

Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu 24.11.2005 roku odbyła się (...)

Niebieska karta

Niebieska karta

Od 2 miesięcy przebywam za granica (żona jest w Polsce). Moje małżeństwo nie należy do udanych - w 2008 roku żona wezwała policję dwukrotnie twierdząc, że ją biję. Za każdym razem policja (...)

Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Żona zamierza złożyć pozew o rozwód. Niestety podejrzewam, że chce jako argumentów użyć oskarżeń o stosowanie przeze mnie przemocy, co nie miało miejsca. Jaką wagę i znaczenie dla sądu mają (...)

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Do sprawy o przemoc w rodzinie, jako pokrzywdzona wnioskowałam o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu obecnego zamieszkiwania mojego męża. Uzasadniałam to, koniecznością wykazania w (...)

Zakaz opuszczania kraju przez podejrzanego

Zakaz opuszczania kraju przez podejrzanego

Toczy sie postępowanie przygotowawcze w sprawie o przemoc w rodzinie. Sprawca niniejszej był już przesłuchiwany jako podejrzany. Czy osoba taka może swobodnie wyjechać z kraju? Zgodnie z art. 75 (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

restytucja szkód, odszkodowanie

restytucja szkód, odszkodowanie

Mój mąż został skazany (w zeszłym roku) za stosowaną w rodzinie przemoc (wobec mnie i dzieci) oraz uszkodzenie ciała pow dni 7, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 4. Jako ofiara (...)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania Powiatowego Centrum Pomocy (...)

Zmuszanie do zrobienia badań DNA

Zmuszanie do zrobienia badań DNA

Proszę o pomoc. Mój mąż nie wierzy mi, że urodziłam jego dziecka. Zmusza mnie do zrobienia badań DNA. Nie mogę już tego znieść. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Trudnym jest wskazanie dobrego (...)

Wymuszenie spłaty długu

Wymuszenie spłaty długu

Znajomy został podejrzanym o dokonanie przestępstwa z art. 191 par. 2 kk. Przedstawiono mu zarzut rozsyłania do różnych adresatów, w krótkich odstępach czasu pism zawierających treści uwłaczające (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie (...)

Niebieska karta

Niebieska karta

Od 2 miesięcy przebywam za granica (żona jest w Polsce). Moje małżeństwo nie należy do udanych - w 2008 roku żona wezwała policję dwukrotnie twierdząc, że ją biję. Za każdym razem policja (...)

Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Rozwód a dowody oskarżeń zawartych w pozwie

Żona zamierza złożyć pozew o rozwód. Niestety podejrzewam, że chce jako argumentów użyć oskarżeń o stosowanie przeze mnie przemocy, co nie miało miejsca. Jaką wagę i znaczenie dla sądu mają (...)

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Do sprawy o przemoc w rodzinie, jako pokrzywdzona wnioskowałam o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu obecnego zamieszkiwania mojego męża. Uzasadniałam to, koniecznością wykazania w (...)

Zakaz opuszczania kraju przez podejrzanego

Zakaz opuszczania kraju przez podejrzanego

Toczy sie postępowanie przygotowawcze w sprawie o przemoc w rodzinie. Sprawca niniejszej był już przesłuchiwany jako podejrzany. Czy osoba taka może swobodnie wyjechać z kraju? Zgodnie z art. 75 (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

restytucja szkód, odszkodowanie

restytucja szkód, odszkodowanie

Mój mąż został skazany (w zeszłym roku) za stosowaną w rodzinie przemoc (wobec mnie i dzieci) oraz uszkodzenie ciała pow dni 7, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 4. Jako ofiara (...)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania Powiatowego Centrum Pomocy (...)

Zmuszanie do zrobienia badań DNA

Zmuszanie do zrobienia badań DNA

Proszę o pomoc. Mój mąż nie wierzy mi, że urodziłam jego dziecka. Zmusza mnie do zrobienia badań DNA. Nie mogę już tego znieść. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Trudnym jest wskazanie dobrego (...)

Wymuszenie spłaty długu

Wymuszenie spłaty długu

Znajomy został podejrzanym o dokonanie przestępstwa z art. 191 par. 2 kk. Przedstawiono mu zarzut rozsyłania do różnych adresatów, w krótkich odstępach czasu pism zawierających treści uwłaczające (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie (...)

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców

Jakie skutki pociąga za sobą nadużywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców? Jak podkreśla H. Ciepła: „Przez nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej należy rozumieć zarówno (...)

Niezapłacona faktura

Niezapłacona faktura

Na podstawie zamówienia została wykonana usługa, klient jednak unika kontaktu. Chcemy go delikatnie wystraszyć. Co możemy zrobić, aby zmusić klienta do zapłacenia FV? Przede wszystkim mając dane (...)

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Niepracująca żona o alimenty na jej rzecz

Jeżeli żona podała mnie o alimenty na dwójkę małoletnich dzieci w wieku 9 i 6 lat, a ja od roku jestem na zasiłku, żona natomiast nie chce iść do pracy. Ja pracowałem wcześsniej w wojsku, od (...)

Zapewnienie dziecku rodziny zastępczej

Zapewnienie dziecku rodziny zastępczej

W jakich wypadkach sąd rodzinny zapewnia małoletniemu dziecku rodzinę zastępczą? Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie (...)

Naruszenie nietykalności cielesnej

Naruszenie nietykalności cielesnej

Jestem dzierżawcą lokalu handlowego i pewnego dnia właściciel lokalu wyrzucił mnie siłą z lokalu, ponieważ uznał że ma lepszego najemcę, a ja się spóźniłem z zapłatą czynszu. Uznał, że (...)

Powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Czym są powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej? Wojciech Maciejko w publikacji pt. „Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz” (Maciejko Wojciech, Zaborniak (...)

FORUM PRAWNE

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Grecki Premier Papandreu dąży do bankructwa?!

Grecki Premier Papandreu dąży do bankructwa?! Czy grecki premier tęskni za starą antyczną Drachmą? Czy referendum w przypadku zadłużenia grecji jest odpowiedzialną decyzją rządu? Czy to demokratyczne (...)

regarder mieux en personne adidas superstar pas cher femme

regarder mieux en personne adidas superstar pas cher femme Aujourd'hui, les accessoires de sneakers d'inspiration est un must ? avoir si vous ?tes un sneakerhead et voici un regard un bracelet personnalisé (...)

Premier podpisał ACTA

Premier podpisał ACTA o 3.30 naszego czasu o około 11 godziny w japonii ambasador polski w tym kraju podpisał porozumienie ACTA i w ten sposób temat tego bardzo kłopotliwego dokumentu został prawnie (...)

Premier nakazał zamknięcie elektrowni atomowej

Premier nakazał zamknięcie elektrowni atomowej Premier Japonii nakazał zamknięcia elektrowni atomowej Hamaoka, leżącej na wschodnim wybrzeżu kraju. Decyzję podjęto w związku z dużym ryzykiem (...)

prezydent i premier winni śmierci 96 osób

prezydent i premier winni śmierci 96 osób To chyba odpowiednie miejsce na taki wątek. No bo sprawa dotyczy jakby nie było odpowiedzialności karnej, i to za nie byle jaki czyn. Chciałbym się dowiedzieć (...)

Voici votre premier regard sur adidas superstar blanche femme

Voici votre premier regard sur adidas superstar blanche femme Voici votre premier regard sur adidas superstar blanche femme la Adidas lava.in un monde de coloris vifs, cette derni?re série qui se passe (...)

la sécurité adidas superstar 2 homme

la sécurité adidas superstar 2 homme Le portland a ouvert son premier magasin aux Etats-Unis. J'ai été totalement séduit par les bottes, en chaussures adidas zx flux pas cher outre, pression pour (...)

une semelle Adidas Yeezy 750 Boost semitranslucide

une semelle Adidas Yeezy 750 Boost semitranslucide La chaussure est construit avec un mélange de nylon, en daim, maille et cuir qui comprend assis au sommet d'une semelle blanche. L?, il a lancé son (...)

Grecki Premier Papandreu dąży do bankructwa?!

Grecki Premier Papandreu dąży do bankructwa?! Czy grecki premier tęskni za starą antyczną Drachmą? Czy referendum w przypadku zadłużenia grecji jest odpowiedzialną decyzją rządu? Czy to demokratyczne (...)

regarder mieux en personne adidas superstar pas cher femme

regarder mieux en personne adidas superstar pas cher femme Aujourd'hui, les accessoires de sneakers d'inspiration est un must ? avoir si vous ?tes un sneakerhead et voici un regard un bracelet personnalisé (...)

Premier podpisał ACTA

Premier podpisał ACTA o 3.30 naszego czasu o około 11 godziny w japonii ambasador polski w tym kraju podpisał porozumienie ACTA i w ten sposób temat tego bardzo kłopotliwego dokumentu został prawnie (...)

Premier nakazał zamknięcie elektrowni atomowej

Premier nakazał zamknięcie elektrowni atomowej Premier Japonii nakazał zamknięcia elektrowni atomowej Hamaoka, leżącej na wschodnim wybrzeżu kraju. Decyzję podjęto w związku z dużym ryzykiem (...)

prezydent i premier winni śmierci 96 osób

prezydent i premier winni śmierci 96 osób To chyba odpowiednie miejsce na taki wątek. No bo sprawa dotyczy jakby nie było odpowiedzialności karnej, i to za nie byle jaki czyn. Chciałbym się dowiedzieć (...)

Voici votre premier regard sur adidas superstar blanche femme

Voici votre premier regard sur adidas superstar blanche femme Voici votre premier regard sur adidas superstar blanche femme la Adidas lava.in un monde de coloris vifs, cette derni?re série qui se passe (...)

la sécurité adidas superstar 2 homme

la sécurité adidas superstar 2 homme Le portland a ouvert son premier magasin aux Etats-Unis. J'ai été totalement séduit par les bottes, en chaussures adidas zx flux pas cher outre, pression pour (...)

une semelle Adidas Yeezy 750 Boost semitranslucide

une semelle Adidas Yeezy 750 Boost semitranslucide La chaussure est construit avec un mélange de nylon, en daim, maille et cuir qui comprend assis au sommet d'une semelle blanche. L?, il a lancé son (...)

Expose Donalda Tuska.

Expose Donalda Tuska. Pod koniec września premier powie jak zminimalizować w Polsce skutki kryzysu w strefie euro. Z tego co narazie wiadomo premier przy współpracy z BGK ma ustalić system wsparcia (...)

utrata świadczenia pielęgnacyjnego

utrata świadczenia pielęgnacyjnego To co ostatnio wprowadził rząd ze świadczeniami pielegnacyjnymi to jest jakiś obłęd!! do tej pory jako opiekon dostawałem normalnie pieniadze za to że się (...)

Polska do strefy euro w 2015 roku ????

Polska do strefy euro w 2015 roku ???? Hej, słyszeliście pewnie że nowy Przewodniczący PE poinformował że polska wstąpi do strefy euro za 3 lata? czemu u nas sie o tym nie slyszy:|?? świeżynka, (...)

Porady prawne