Prawo karne - Zmiany w prawie

Polska przystępuje do w Prokuratury Europejskiej

25.3.2024

Komisja Europejska podjęła 29 lutego br. decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej (EPPO). Prokuratura Europejska będzie prowadziła dochodzenia dotyczące przestępstw naruszających interesy finansowe Unii, popełnionych w Polsce po 1 czerwca 2021 roku.

Wyniki kontroli w KGP w związku z wystrzałem z granatnika

28.2.2024

23 lutego szef MSWiA przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Komendzie Głównej Policji w związku z wystrzałem z granatnika w gabinecie Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka. Do zdarzenia doszło 14 grudnia 2022 r. W konferencji prasowej wziął także udział (...)

Dziecko nie chroni przed europejskim nakazem aresztowania

15.1.2024

21 grudnia 2023 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-261/22 - GN dotyczącej podstawy odmowy przekazania osoby, której dotyczy europejski nakaz aresztowania, uzasadnionej najlepszym interesem dziecka.

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej

25.12.2023

Dotychczasowy rząd chciał zwiększyć skuteczność pomocy i wsparcia osobom zagrożonym oraz doznającym przemocy domowej. Chodzi m.in. o zwiększenie działań profilaktycznych oraz lepszą dostępność i skuteczność ochrony osób, które doświadczają takiej przemocy. W programie (...)

Krajowy plan przeciwdziałania pedofilii

2.11.2023

Rząd chce zapewnić lepsze warunki dla skutecznego przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej na szkodę małoletnich w Polsce. Chodzi m.in. o zwiększenie skuteczności działań wobec osób, które dopuściły się czynów zabronionych wobec dzieci.

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie zabójstwa dziecka

17.10.2023

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku skazującego na 25 lat pozbawienia wolności mężczyznę, który zabił 3-letniego Nikodema z Włocławka. W ocenie Prokuratora Generalnego, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, zabójca dziecka powinien być (...)

Jak działa reforma polskiego więziennictwa?

25.8.2023

Minął rok od podpisania przez Prezydenta RP opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości pakietu reform „Nowoczesne Więziennictwo”. To najbardziej kompleksowe zmiany w systemie polskiego więziennictwa w ciągu ostatnich 25 lat. Program „Nowoczesne Więziennictwo” to (...)

Większa ochrona dzieci przed przemocą

6.8.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwaną ustawą Kamilka. Nowe przepisy zwiększą prawną ochronę dzieci przed przemocą.

Bezprawne uprowadzenie dziecka - właściwy sąd

28.7.2023

Mimo iż sąd państwa członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt, posiada jurysdykcję do rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa do pieczy nad dzieckiem, może on w drodze wyjątku wystąpić o przekazanie sprawy do sądu państwa członkowskiego, do którego (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika