e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące prawa rodzinnego

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 25.5.2021

  Zmiany dla rodzin

  „Dobry start” wkrótce online, zmiany w funduszu alimentacyjnym – na ostatnim posiedzeniu Sejm zajmował się tematami ważnymi dla rodzin. Wyjaśniamy, co się zmieni w najbliższym (...)

  Zmiany dla rodzin
 • 24.5.2021

  Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim możliwość korzystania z Karty w praktycznej aplikacji mObywatel.

  Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
 • 18.5.2021

  Polski Ład dla rodzin

  Wielka reforma społeczno-gospodarcza, w której centrum stawiamy rodzinę – tak o zaprezentowanym w sobotę Polskim Ładzie mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. (...)

  Polski Ład dla rodzin
 • 13.5.2021

  Reforma prawa rodzinnego

  Alimenty natychmiastowe, rodzinne postępowanie informacyjne, ochrona najmłodszych przed przemocą, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami – to podstawowe założenia (...)

  Reforma prawa rodzinnego
 • 18.4.2021

  Sąd Najwyższy o transgranicznych uprowadzeniach rodzicielskich

  14 kwietnia 2021 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 12 lipca 2018 r., oddalające (...)

  Sąd Najwyższy o transgranicznych uprowadzeniach rodzicielskich
 • 17.4.2021

  Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego

  Uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii, które dotąd budziły wątpliwości interpretacyjne lub stanowiły znaczącą barierę w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – to najważniejsze (...)

  Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 • 21.3.2021

  Adopcja a dobro dziecka

  Szanując prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej, wynikające z konstytucyjnej zasady równości i wolności obywatelskiej, należy zawsze pamiętać o nadrzędnej wartości, jaką w (...)

  Adopcja a dobro dziecka
 • 25.2.2021

  Rekordowa skuteczność egzekwowania alimentów

  Skuteczność ściągalności świadczeń alimentacyjnych wzrosła w 2020 r. do ponad 20 proc. To najwyższy wynik w ostatnich pięciu latach; ale nie tylko w tej dziedzinie działalność zreformowanej (...)

  Rekordowa skuteczność egzekwowania alimentów
 • 20.2.2021

  Jeszcze wygodniejsza Karta Dużej Rodziny...

  Karta Dużej Rodzinie dostępna w praktycznej aplikacji mObywatel? To możliwe! Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy w tej sprawie. Rząd chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin (...)

  Jeszcze wygodniejsza Karta Dużej Rodziny...
 • 22.10.2020

  Podpisanie Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego

  W dniu 22 października 2020 r. Minister Zbigniew Rau zadeklarował w imieniu rządu RP poparcie dla Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego („Geneva Consensus Declaration”).

  Podpisanie Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego
 • 22.10.2020

  TK o dopuszczalności przerywania ciąży

  Sam fakt upośledzenia lub nieuleczalnej choroby dziecka w fazie prenatalnej, łączący się ze względami natury eugenicznej, jak i z ewentualnym dyskomfortem życia chorego dziecka, nie może samodzielnie (...)

  TK o dopuszczalności przerywania ciąży
 • 16.9.2020

  Fundusz alimentacyjny - zmiany od 1 października

  1 października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również (...)

  Fundusz alimentacyjny - zmiany od 1 października
 • 30.7.2020

  Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego

  Przepisy konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej) dostarczają poważnych wątpliwości. Szef rządu podjął decyzję o (...)

  Premier zdecydował o skierowaniu konwencji stambulskiej do Trybunału Konstytucyjnego
 • 28.7.2020

  Reprezentacja małoletniego w sprawach o przestępstwo niealimentacji

  Sąd Najwyższy w Izbie Karnej po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2020 r., przekazanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie zagadnienia prawnego w sprawie o sygnaturze I KZP 4/20,  odmówił (...)

  Reprezentacja małoletniego w sprawach o przestępstwo niealimentacji
 • 26.7.2020

  Dziecko na ulicy bez opieki wykroczeniem

  Trybunał Konstytucyjny ocenił redakcję przepisu przewidującego odpowiedzialność osób mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 za przebywanie małoletniego na drodze (...)

  Dziecko na ulicy bez opieki wykroczeniem
 • 21.7.2020

  „Małoletni” a prawo łączenia rodzin w UE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawach połączonych C-133/19, C-136/19 i C-137/19 - B.M.M., B.S., B. M i B.M.O. przeciwko État belge. Wynika (...)

  „Małoletni” a prawo łączenia rodzin w UE
 • 16.7.2020

  Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP

  Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt zmiany Konstytucji RP zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Projekt trafił już do Sejmu. 

  Prezydencki projekt zmiany Konstytucji RP
 • 16.7.2020

  Prezydencka inicjatywa dla szkół

  Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt zmian w Prawie oświatowym, który jednoznacznie przesądza, że działalność wszelkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, która (...)

  Prezydencka inicjatywa dla szkół
 • 20.5.2020

  Alimenty w dobie koronawirusa

  Wyższe kryterium dochodowe, a także wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu prawa do świadczeń – to najważniejsze zmiany w funduszu alimentacyjnym, (...)

  Alimenty w dobie koronawirusa
 • 24.4.2020

  Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

  Mimo trwającej epidemii koronowirusa, rząd nie zostawia w potrzebie osób doświadczających przemocy w rodzinie...

  Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji
 • 21.4.2020

  Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa a zasady współżycia społecznego

  Powództwo prokuratora w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może być oddalone ze względu na zasady współżycia społecznego - uznał Sąd Najwyższy.

  Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa a zasady współżycia społecznego
 • 14.4.2020

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej, a żłobki i przedszkola itp. dalej nieczynne

  Rada Ministrów podjęła decyzję o kolejnym przedłużeniu okresu, w którym zamknięte będą placówki oświatowe. Lekcji w szkołach nie będzie do 26 kwietnia. Zamknięte będą (...)

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej, a żłobki i przedszkola itp. dalej nieczynne
 • 2.3.2020

  Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

  Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, \"rodzica\", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego (...)

  Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...
 • 28.12.2019

  Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w sprawie „okien życia”

  Kierując się troską o dobro dzieci, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał prokuratorom zalecenia określające sposób postępowania w przypadkach pozostawienia (...)

  Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w sprawie „okien życia”
 • 22.12.2019

  Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

  Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, (...)

  Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków
 • 17.12.2019

  Ochrona dzieci przed pornografią w sieci

  16 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze posiedzenie działającej przy ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej Rady Rodziny. W trakcie posiedzenia przedstawiono (...)

  Ochrona dzieci przed pornografią w sieci
 • 27.11.2019

  Weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne adopcje

  Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji będą bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które weszły 20 listopada (...)

  Weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne adopcje
 • 20.11.2019

  Państwa UE muszą utrzymywać agresywnych imigrantów

  TSUE wyjaśnił, iż wnioskodawca ubiegający się o ochronę międzynarodową winny poważnego naruszenia reguł obowiązujących w ośrodku dla cudzoziemców, do którego został przyjęty, (...)

  Państwa UE muszą utrzymywać agresywnych imigrantów
 • 6.11.2019

  Ważne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Później (...)

  Ważne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • 28.10.2019

  Walka z nielegalnymi adopcjami

  Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, które wkrótce (...)

  Walka z nielegalnymi adopcjami
 • 28.10.2019

  Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa

  W reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego prawodawca znowelizował kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dzięki zmianom termin wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa będzie liczony od daty, (...)

  Łatwiejsze zaprzeczenie ojcostwa
 • 14.7.2019

  Walka z szarą strefą adopcyjną

  Projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje, że bezkarne nie pozostaną również „pojedyncze” nielegalne adopcje. Karę poniesie zarówno matka, jak osoba przyjmująca dziecko. (...)

  Walka z szarą strefą adopcyjną
 • 28.6.2019

  Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  Rządowy projekt zakłada modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności (...)

  Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • 19.3.2019

  Co się zmieni w programie „Rodzina 500+”?

  500 zł na każde dziecko – to największa zmiana w programie „Rodzina 500+” zapowiedziana w „Nowej Piątce PiS”; ale niejedyna.

  Co się zmieni w programie „Rodzina 500+”?
 • 28.2.2019

  Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

  Kodeks postępowania cywilnego nie wyłącza dochodzenia  między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu (...)

  Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
 • 27.2.2019

  Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

  Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa dziecka do kontaktów z rodzicami, ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia przyjętego przez (...)

  Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?
 • 17.2.2019

  Interesy majątkowe małoletniego pod ochroną sądu?

  Interesy majątkowe małoletniego dziecka wymagają bezwzględnej ochrony - uznał Sąd Najwyższy. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających (...)

  Interesy majątkowe małoletniego pod ochroną sądu?
 • 22.1.2019

  Rodzicielskie świadczenie uzupełniające już w marcu?

  Rządowy projekt ustawy przewiduje wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci, i z powodu (...)

  Rodzicielskie świadczenie uzupełniające już w marcu?
 • 4.1.2019

  Duże rodziny z KDR zyskają jeszcze więcej...

  Nadeszły spore zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek karta przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej (...)

  Duże rodziny z KDR zyskają jeszcze więcej...
 • 28.12.2018

  Nowelizacja ws. egzekucji świadczeń alimentacyjnych

  Nowelizacja przepisów zakłada aktywizację dłużników alimentacyjnych, wyższe kary dla nieuczciwych pracodawców zatrudniających ich „na czarno”, a także podniesienie (...)

  Nowelizacja ws. egzekucji świadczeń alimentacyjnych