Prawo rodzinne - Zmiany w prawie

Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej

25.12.2023

Dotychczasowy rząd chciał zwiększyć skuteczność pomocy i wsparcia osobom zagrożonym oraz doznającym przemocy domowej. Chodzi m.in. o zwiększenie działań profilaktycznych oraz lepszą dostępność i skuteczność ochrony osób, które doświadczają takiej przemocy. W programie (...)

Ochrona polskich dzieci

21.10.2023

Dzięki regulacjom chroniącym dobro polskich dzieci do ojczyzny wróciło już 106 małych Polaków. Najwięcej, bo aż 53, z Niemiec. Starania na rzecz najmłodszych czynił zwłaszcza Michał Wójcik, Minister - członek Rady Ministrów, a wcześniej wiceminister sprawiedliwości.

Większa ochrona dzieci przed przemocą

6.8.2023

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwaną ustawą Kamilka. Nowe przepisy zwiększą prawną ochronę dzieci przed przemocą.

Bezprawne uprowadzenie dziecka - właściwy sąd

28.7.2023

Mimo iż sąd państwa członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt, posiada jurysdykcję do rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa do pieczy nad dzieckiem, może on w drodze wyjątku wystąpić o przekazanie sprawy do sądu państwa członkowskiego, do którego (...)

Reforma kurateli sądowej

17.4.2023

5 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych przygotowana w Ministerstwo Sprawiedliwości pod nadzorem wiceministra Michała Wosia. To pierwsza od ponad 20 lat gruntowna reforma kurateli sądowej. Wzmacnia ochronę prawną kuratorów, zwiększa skuteczności ich pracy, (...)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej

19.3.2023

Wypracowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo osób doznających przemocy domowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę w tej sprawie.

Większa ochrona przed przemocą domową

15.1.2023

Sejm zakończył prace nad ustawą zmieniającą definicję przemocy w rodzinie – na przemoc domową. Rozszerzono ją także o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale nie tylko. 

Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

7.12.2022

W Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw. Ponadto Sejm uchwalił  nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. To dodatkowe wzmocnienie ochrony osób pokrzywdzonych przemocą (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika