e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Listopad 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

Dzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2009

  Sprawa F-38/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 września 2009 r. — Caleprico przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2009

  Sprawa F-58/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 września 2009 r. — Avogadri i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2009

  Sprawa F-74/09: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2009 r. — Gowitzke przeciwko Europolowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2009

  Sprawa F-75/09: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2009 r. — Wenig przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2009

  Sprawa F-32/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 września 2009 r. — Perez Santander przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2009

  Sprawa F-36/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izba druga) z dnia 24 września 2009 r. — Schell przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Przyznanie punktów preferencyjnych przez dyrektorów generalnych — Postępowanie w sprawie awansów za 2007 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2009

  Sprawa F-141/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 15 września 2009 r. — Hartwig przeciwko Komisji (Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników — Osoby wpisane na listę rezerwową konkursu opublikowanego przed wejściem z życie nowego regulaminu pracowniczego — Zaszeregowanie służbowe na podstawie nowych mniej korzystnych przepisów — Środki przejściowe zawarte w załączniku XII do regulaminu pracowniczego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2009

  Sprawa F-73/09: Skarga wniesiona w dniu 10 września 2009 r. — Sukup przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2009

  Sprawa F-37/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 września 2009 r. — Brown przeciwko Komisji (Sprawy pracownicze — Konkurs wewnętrzny dla jednej instytucji — Warunki dopuszczenia — Członkowie personelu pomocniczego — Odrzucenie kandydatury)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2009

  Sprawa F-139/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. — Van Arum przeciwko Parlamentowi (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Zakres zażalenia przewidzianego w art. 90 regulaminu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 83 z 2009

  Sprawa F-9/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. — Rosenbaum przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Zaszeregowanie służbowe — Wniosek o zmianę zaszeregowania służbowego — Zakres stosowania art. 13 załącznika XII do regulaminu pracowniczego — Uwzględnienie doświadczenia zawodowego — Zatrudnienie w ramach kategorii konkursu — Artykuł 31 regulaminu pracowniczego — Zasada niedyskryminacji — Swobodny przepływ pracowników)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2009

  Sprawa T-367/09: Skarga wniesiona w dniu 18 września 2009 r. — Tecnoprocess przeciwko Komisji i Delegacji Komisji Europejskiej w Republice Nigerii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2009

  Sprawa T-113/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 września 2009 r. — Fjord Seafood Norway i in. przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2009

  Sprawa T-404/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 września 2009 r. — Ryanair przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 81 z 2009

  Sprawa T-365/09: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki przeciwko OHIM — Free (FREE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2009

  Sprawa T-359/09: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. — Jurašinović przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2009

  Sprawa T-363/09: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. — Longevity Health Products przeciwko OHIM Gruppo Lepetit (RESVEROL)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 79 z 2009

  Sprawa T-358/09: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2009 r. — Sociedad Agricola Requingua przeciwko OHIM — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 78 z 2009

  Sprawa T-356/09: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2009 r. — Komisja przeciwko Association Fédération Club B2A

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 78 z 2009

  Sprawa T-357/09: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2009 r. — Pucci International przeciwko OHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 77 z 2009

  Sprawa T-352/09: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. — Novácke chemické závody przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 76 z 2009

  Sprawa T-349/09: Skarga wniesiona w dniu 3 września 2009 r. — PAGO International przeciwko OHIM– Tirol Milch (Pago)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 76 z 2009

  Sprawa T-350/09: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2009 r. — ICO Satellite przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 75 z 2009

  Sprawa T-343/09: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2009 r. — Amecke Fruchtsaft przeciwko OHIM — Beate Uhse (69 Sex up)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 75 z 2009

  Sprawa T-347/09: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2009 r. — Niemcy przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2009

  Sprawa T-338/09: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2009 r. — Müller-Boré & Partner przeciwko OHIM — Popp u.a. (MBP)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2009

  Sprawa T-340/09: Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2009 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 72 z 2009

  Sprawa T-335/09: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2009

  Sprawa T-332/09: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2009 r. — Electrabel przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2009

  Sprawa T-333/09: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2009 — Polska przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2009

  Sprawa T-331/09: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2009 r. — Novartis przeciwko OHIM — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2009

  Sprawa T-328/09: Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2009 r. — Producteurs de Légumes de France przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2009

  Sprawa T-329/09: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Fédération Internationale des Logis przeciwko OHIM (wypukły kwadrat koloru brązowego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2009

  Sprawa T-330/09: Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2009 r. — RapidEye przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2009

  Sprawa T–321/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — skytron energy przeciwko OHIM (arraybox)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2009

  Sprawa T-327/09: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2009 r. — Connefroy i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2009

  Sprawa T-318/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Audi und Volkswagen przeciwko OHIM (TDI)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2009

  Sprawa T-320/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Planet przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2009

  Sprawa T-315/09: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2009 r. — Hoelzer przeciwko OHIM (SAFELOAD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2009

  Sprawa T-317/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. — Concord Power Nordal przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2009

  Sprawa T-375/08 P: Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2009 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja Trybunału Obrachunkowego o odnowieniu mandatu sekretarza generalnego — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego w ramach postępowania za 2004 r. — Odwołanie częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2009

  Sprawa T-309/09: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2009 r. — Sanyō Denki przeciwko OHIM — Telefónica O2 Germany (eneloop)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2009

  Sprawa T-57/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 września 2009 r. — E.ON Ruhrgas i E.ON Földgáz Trade przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Konkurencja — Koncentracje — Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem — Zobowiązania — Pisma Komisji dotyczące zobowiązań — Akty niezaskarżalne — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2009

  Sprawa T-139/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 września 2009 r. — Pioneer Hi-Bred International przeciwko Komisji (Zbliżanie ustawodawstw — Zamierzone uwalnianie do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie — Procedura udzielania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu — Nieprzedłożenie przez Komisję projektu środków komitetowi regulacyjnemu — Skarga na bezczynność — Następczy brak przedmiotu sporu — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2009

  Sprawa T-186/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 września 2009 r. — LPN przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności i skarga o odszkodowanie — Środowisko naturalne — Dyrektywa 92/43/EWG — Nienadanie biegu skardze — Niewszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Oczywista niedopuszczalność — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2009

  Sprawa T-139/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 września 2009 r. — The Smiley Company przeciwko OHIM (Przedstawienie pół uśmiechu smiley) (Wspólnotowy znak towarowy — Międzynarodowa rejestracja wskazująca Wspólnotę Europejską — Graficzny znak towarowy przedstawiający pół uśmiechu smiley — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 146 ust. 1 i art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 151 ust. 1 i art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2009

  Sprawa T-271/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Boudova i in. przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Byli członkowie personelu pomocniczego — Powołanie — Zaszeregowanie służbowe — Konkursy, o których informacja została opublikowana przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — Zmiana zaszeregowania urzędników przez instytucję — Odmowa zmiany zaszeregowania — Zasada równego traktowania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niezaskarżalny — Akt potwierdzający — Brak nowych istotnych okoliczności faktycznych — Brak błędu podlegającego uzasadnieniu — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2009

  Sprawa T-493/07, T-26/08 i T-27/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — GlaxoSmithkline i in. przeciwko OHIM — Serono Genetics Institute (FAMOXIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy FAMOXIN — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe LANOXIN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Dowód używania — Artykuł 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2009

  Sprawy połączone T-20/08 i T-21/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Evets przeciwko OHIM (DANELECTRO i QWIK TUNE) (Wspólnotowy znak towarowy — Wspólnotowe znaki towarowe, słowny DANELECTRO i graficzny QWIK TUNE — Niedochowanie terminu do wniesienia wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji znaków towarowych — Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego — Reformatio in peius — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym — Artykuł 61 ust. 2, art. 73 zdanie drugie i art. 78 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 63 ust. 2, art. 75 zdanie drugie i art. 81 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2009

  Sprawa T-130/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Gres La Sagra przeciwko OHIM — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego VENATTO MARBLE STONE — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe VENETO CERÁMICAS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2009

  Sprawa T-409/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Cohausz przeciwko OHIM — Izquierdo Faces (acopat) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Graficzny wspólnotowy znak towarowy acopat — Wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe COPAT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 56 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2009

  Sprawa T-458/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Dominio de la Vega przeciwko OHIM — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego DOMINIO DE LA VEGA — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy PALACIO DE LA VEGA — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2009

  Sprawa T-305/07 i T-306/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Offshore Legends przeciwko OHIM — Acteon (OFFSHORE LEGENDS w kolorach czarnym i białym oraz OFFSHORE LEGENDS w kolorach niebieskim, czarnym i zielonym) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie dwóch graficznych wspólnotowych znaków towarowych OFFSHORE LEGENDS, jednego w kolorach czarnym i białym, drugiego w kolorach niebieskim, czarnym i zielonym — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy OFFSHORE 1 — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Niezażądanie przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 w związku z art. 15 ust. 2 lit a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 i art. 15 ust 1 akapit drugi lit a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2009

  Sprawa T-391/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Alber przeciwko OHIM (Uchwyt) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Uchwyt — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009 — Zasada badania stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2009

  Sprawa T-396/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — France Télécom przeciwko OHIM (UNIQUE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2009

  Sprawa T-263/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Estonia przeciwko Komisji (Środowisko naturalne — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji zgłoszony przez Estonię na lata 2008 — 2012 — Podział kompetencji między państwa członkowskie i Komisję — Zasada równego traktowania — Artykuł 9 ust. 1 i 3 oraz art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/87)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2009

  Sprawa T-291/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia z dnia 23 września 2009 r. — Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe przeciwko OHIM — Byass (ALFONSO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ALFONSO — Wcześniejsze słowne, krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe PRINCIPE ALFONSO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zakres badania przeprowadzanego przez izbę odwoławczą — Obowiązek rozpoznania odwołania w całości — Artykuł 62 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2009

  Sprawa T-183/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Polska przeciwko Komisji (Środowisko naturalne — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji zgłoszony przez Polskę na lata 2008 — 2012 — Termin trzech miesięcy — Podział kompetencji między państwa członkowskie i Komisję — Zasada równego traktowania — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 9 ust. 1 i 3 oraz art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/87)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2009

  Sprawy połączone T-225/07 i T-364/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 września 2009 r. — Thomson Sales Europe przeciwko Komisji (Unia celna — Przywóz odbiorników telewizji kolorowej produkowanych w Tajlandii — Umorzenie należności celnych przywozowych — Oczywiste zaniedbanie — Odstąpienie od retrospektywnego pokrycia należności celnych przywozowych — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niekorzystny — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2009

  Sprawa T-162/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia przeciwko Radzie i Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Unia celna — Dowód charakteru wspólnotowego produktów rybołówstwa morskiego — Niemożliwość przedstawienia określonych dokumentów tytułem dowodu — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Odpowiedzialność Wspólnoty w braku bezprawnego zachowania jej organów)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2009

  Sprawa T-180/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Promomadrid przeciwko OHIM (MADRIDEXPORTA) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MADRIDEXPORTA — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2009

  Sprawa T-400/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Zero Industry przeciwko OHIM — zero Germany (zerorh+) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zerorh+ — Wcześniejsze graficzne i słowne krajowe znaki towarowe zero — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2009

  Sprawa T-80/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — JanSport Apparel przeciwko OHIM (BUILT TO RESIST) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BUILT TO RESIST — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2009

  Sprawa T-103/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Fratex Industria e Comércio przeciwko OHIM — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TRACK & FIELD USA — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy TRACK & FIELD — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2009

  Sprawa T-296/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Dongguan Nanzha Leco Stationery przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz mechanizmów dźwigniowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej — Określenie marginesu dumpingu — Status przedsiębiorstwa działającego w warunkach wolnej gospodarki rynkowej — Porównanie między wartością normalną a ceną eksportową — Zastosowanie metody innej niż metoda stosowana w pierwotnym okresie dochodzenia — Artykuł 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 384/96)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2009

  Sprawa T-391/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Arcandor przeciwko OHIM — dm drogerie markt (S-HE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego S-HE — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SHE, wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy She i wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy She — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2009

  Sprawa T-99/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Phildar przeciwko OHIM — Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FILDOR — Wcześniejszy słowno-graficzny znak towarowy PHILDAR — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy FILDOR — Wcześniejsze międzynarodowe słowne i słowno-graficzne znaki towarowe PHILDAR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 62 i 73 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. lit. b), art. 64 i 75 rozporządzenia nr 207/2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2009

  Sprawa T-221/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2009 r. — Hipp & Co przeciwko OHIM — Laboratorios Ordesa (Bebimil) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Bebimil — Wcześniejsze słowne, wspólnotowe i krajowe znaki towarowe BLEMIL — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy BLEMIL 1 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009] — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Sprawa T-341/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Hiszpania przeciwko Komisji (Rolnictwo — Wspólna organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych — Zniesienie refundacji wywozowych dla wszystkich przetworów mlecznych wywożonych do Ceuty i Melilli — Warunki — Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Sprawa T-385/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. — Transnáutica przeciwko Komisji (Unia celna — Operacje wspólnotowego tranzytu zewnętrznego — Przesyłki zawierające tytoń i alkohol etylowy przeznaczone do państw trzecich — Oszustwo — Wniosek o umorzenie należności celnych przywozowych — Artykuł 239 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — Artykuł 905 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 — Klauzula oparta na zasadzie słuszności — Zaistnienie szczególnej sytuacji — Gwarancja generalna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2009

  Sprawa C-547/07: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 czerwca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2009

  Sprawa C-72/08: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 1 lipca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2009

  Sprawa C-129/08: Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 4 czerwca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brugge– Belgia) — Carlos Cloet, Jacqueline Cloet przeciwko Westvlaammse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2009

  Sprawa C-376/09: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2009

  Sprawa C-370/09: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2009

  Sprawa C-371/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice w dniu 14 września 2009 r. — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs przeciwko Isaac International Limited

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2009

  Sprawa C-365/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 8 lipca 2009 r. w sprawie T-225/08 Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory); uczestnik postępowania: Schwarzbräu GmbH; wniesione w dniu 14 września 2009 r. przez Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2009

  Sprawa C-363/09: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwo Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2009

  Sprawa C-364/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 8 lipca 2009 r. w sprawie T-226/08 Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory); uczestnik postępowania: Schwarzbräu GmbH; wniesione w dniu 14 września 2009 r. przez Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2009

  Sprawa C-357/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad (Bułgaria) w dniu 7 września 2009 r. — Said Shamilovich Kadzoev przeciwko Ministerstvo na vatreshnite raboti

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2009

  Sprawa C-351/09: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2009

  Sprawa C-353/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 1 lipca 2009 r. w sprawie T-16/08 Perfetti Van Melle SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), Cloetta Fazer AB wniesione w dniu 2 września 2009 r. przez Perfetti Van Melle SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2009

  Sprawa C-343/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) w dniu 26 sierpnia 2009 r. — Afton Chemical Limited przeciwko Secretary of State for Transport

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1056/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 290 z 6.11.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2009

  Sprawa C-342/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-151/08 Guedes — Indústria e Comércio przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, wniesione w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2009

  Sprosotowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanowiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu.eu oraz zasad regulujących rejestrację (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Sprawa C-334/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Meiningen (Niemcy) w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Frank Scheffler przeciwko Landkreis Wartburgkreis

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Sprawa C-341/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-309/02 Acegas przeciwko Komisji, wniesione w dniu 21 sierpnia 2009 r. przez Acegas-APS SpA, dawniej Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Sprawa C-329/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-300/02 AMGA przeciwko Komisji, wniesione w dniu 17 sierpnia 2009 r. przez Iride SpA, dawniej AMGA SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Decyzja Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2009

  Sprawa C-324/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division w dniu 12 sierpnia 2009 r. — L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Limited przeciwko eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephanowi Pottsowi, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, Jamesowi Clarke’owi, Joannie Clarke, Glenowi Foksowi, Rukhsanie Bi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2009

  Sprawa C-320/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-301/02 AEM przeciwko Komisji, wniesione w dniu 11 sierpnia 2009 r. przez A2A SpA, dawniej ASM Brescia SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2009

  Sprawa C-319/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-297/02 ACEA SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 11 sierpnia 2009 r. przez ACEA SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2009

  Sprawa C-318/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 czerwca 2009 r. w sprawie T-189/03 ASM Brescia SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 11 sierpnia 2009 r. przez A2A SpA, dawniej ASM Brescia SpA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2009

  Sprawa C-317/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 10 czerwca 2009 r. w sprawach połączonych T-396/05 i T-397/05 w sprawie ArchiMEDES przeciwko Komisji, wniesione w dniu 10 sierpnia 2009 r. przez ArchiMEDES

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa C-314/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 7 sierpnia 2009 r. — Stadt Graz przeciwko Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa C-316/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 10 sierpnia 2009 r. — MSD Sharp & Dohme GmbH przeciwko Merckle GmbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Sprawa C-307/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 3 sierpnia 2009 r. — Vicoplus SC PUH przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Sprawa C-308/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 3 sierpnia 2009 r. — B.A.M. Vermeer Contracting sp. z o.o. przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Sprawa C-309/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 3 sierpnia 2009 r. — Olbek Industrial Services sp. z o.o. przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid