e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obowiązki informacyjne wobec związków zawodowych

  W publicznym ZOZ działają związki zawodowe i rada pracownicza. Związki zawodowe w różnych sytuacjach domagają udzielania przez pracodawcę konkretnych informacji dotyczących zakładu pracy. Czy z jakichkolwiek przepisów prawa wynika jakich informacji powinien udzielać związkom pracodawca, (...)

 • Darowizna usług budowlanych

  Dokonano darowizny usług budowlanych. Czy obowiązek podatkowy w VAT powstanie w dniu wystawienia faktury, czy też w terminie 30 dni od wykonania usługi?

 • Spłacenie konkubenta

  Trzy lata temu wzięłam wspólnie z konkubentem kredyt w Banku na mieszkanie w wys. 80 tyś. zł (po 40 tyś. na osobę, tak zostało zapisane w umowie). Jesteśmy współwłaścicielami mieszkania zakupionego od spółdzielni. Raty też spłacaliśmy po połowie tzn. po 200 zł, bo miesięczna rata (...)

 • Wypadek podczas delegacji służbowej

  Pracownik w trakcie delegacji wieczorem spacerował po ulicy i został napadnięty i pobity. Nie wykonywał w tym czasie żadnych czynności związanych z czynnościami służbowymi. Czy takie zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy?

 • Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

  Na podstawie art. 51 i 52 w związku z art.36 Ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych, wytoczyłam pracodawcy proces karny o zagubienie moich akt osobowych na rynku miejskim. Za winną zagubienia moich akt została uznana przez sąd kadrowa, zatrudniona u tego pracodawcy, która moje akta osobowe (...)

 • Czas na prowadzwenie postępowania egzekucyjnego

  Wierzyciel złożył wniosek do komornika w sprawie dochodzenia swojej wierzytelności w 2004 r. Do tej pory komornik nie ściągnął długu od dłużnika. 1. Czy prawo reguluje czas jaki ma komornik na przeprowadzenie czynności egzekucyjnych? Jeśli tak - to jaki to jest czas na takie czynności. 2. (...)

 • Ugoda między wierzycielem a dłużnikiem

  Wierzyciel z dłużnikiem doszli do porozumienia ustnego w sprawie zapłaty długu. Ustalono , że wierzyciel odstąpi od części długu w zamian za jednorazową wpłatę w krótkim terminie. Jak powinno wyglądać takie porozumienie ugody? Co powinna zawierać taka ugoda? Przez kogo powinna być podpisana (...)

 • Egzekucja dłużnika rzeczowego

  W wyniku podziału majątku wspólnego otrzymałam w udziale nieruchomość obciążoną hipoteką urzędu skarbowego za niezapłacone podatki ze spółki cywilnej mojego męża i jego kolegów. Jeśli urząd skarbowy uzyska przeciwko mnie jako dłużnikowi rzeczowemu tytuł wykonawczy, z czego będzie (...)

 • Zatrudnienie kierowcy na umowę zlecenie

  Firma chce podpisać umowę zlecenie z kierowcą , który będzie prowadził auto ciężarowe pow. 3,5 t. Czy dla takiego kierowcy należy zakupić tachograf , czy tego kierowcę obowiązuje ustawa o czasie pracy kierowcy i limit godzin pracy.

 • Odwołanie rady nadzorczej

  Spółka z o.o. powołała radę nadzorczą uchwałą zgromadzenia wspólników, przy czym odbyło się to bez aktu notarialnego i zgłoszenia do KRS, a ponadto spółka ta nie była zobowiązana do tworzenia rady na podstawie ksh /mała firma/. Rada działała przez jakiś czas. Jak formalnie (jakim (...)

 • Termin zwrotu opłaty sądowej

  W orzeczeniu o rozwodzie sąd przyznał mi zwrot połowy wniesionej przeze mnie opłaty sądowej od męża. W jakim terminie mój były mąż powinien dokonać przekazania mi tej sumy?

 • Opieka nad dzieckiem po wniesieniu pozwu o rozwód

  Córka złożyła kilka dni temu pozew o rozwód i poinformowała o tym współmałżonka. Od tej chwili życie córki zamieniło się w piekło. Mąż robi awantury i ubliża córce w sposób absolutnie wyrafinowany, tak by stworzyć publicznie wrażenie jakoby to on był ideałem, a ona - wszystkim (...)

 • Środek odwoławczy składany za granicą

  Syn mój od prawie dwóch lat mieszka w Irlandii, ale zameldowany jest nadal w moim mieszkaniu w Polsce. Pod koniec lutego w skrzynce pocztowej zastałam awizo skierowane do syna i na poczcie pozwolono mi obejrzeć kopertę, a stąd zorientowałam się, że jest to wezwanie do rozprawę. W tym dniu obejrzałam (...)

 • Ubezwłasnowolnienie brata

  Mój brat ma 59 lat, jest rencistą chyba II grupy i jeszcze pracuje w zakładzie pracy chronionej. Od dwóch lat mieszka sam w mieszkaniu po rodzicach, w sprawie którego rozpoczyna się w najbliższych dniach postępowanie spadkowe (mieszkanie stanowi część małej i bardzo starej i bardzo zrujnowanej (...)

 • Pozew o zwrot nakładów

  Jako likwidator przedsiębiorstwa państwowego zamierzam wnieść pozew przeciw urzędowi miasta o zwrot nakładów poniesionych na budynki posadowione na gruncie stanowiącym obecnie własność Skarbu Państwa - tegoż urzędu miasta (w okresie ponoszenia nakładów nieruchomość była odpowiednią (...)

 • Sprzedaż nakładów inwestycyjnych

  Przedsiębiorstwo państwowe, które powstało w 1990 roku z podziału jednego dużego przedsiębiorstwa na 3 mniejsze, jest w likwidacji od 1993 roku. Obecnie pozostało jedynie odzyskać od urzędu miasta nakłady inwestycyjne poniesione w okresie działania przedsiębiorstwa, bowiem grunt nie stanowił (...)

 • Podział majątku a kredyt

  Jestem w trakcie rozwodu. O podział majątku chcę wystąpić w odrębnej sprawie. Oboje jesteśmy właścicielami mieszkania, na które wzięliśmy wspólny kredyt. Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie w sytuacji, gdy wspólne mieszkanie jest w całości w kredycie tzn. obciążone (...)

 • Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po rozwodzie

  Po rozwodzie spółdzielcze mieszkanie własnościowe (założona KW) zakupione na kredyt staje się współwłasnością obojga małżonków niezależnie od tego, że w chwili rozwodu kredyt nie był spłacony nawet w 10%. Małżonek nie ma zamiaru się wyprowadzić się, ani też żona nie jest w stanie (...)

 • Prawomocność wyroku rozwodowego i alimenty

  Dnia 5 czerwca b.r. zapadł wyrok orzekający rozwód, a także alimenty płatne do 15-go każdego miesiąca. Ponieważ mąż nigdy nie łożył na dziecko, liczyłam na to, że wreszcie, 15 czerwca, otrzymam zasądzone alimenty. Mąż jednak twierdzi, że wyrok uprawomocni się po 21 dniach, a zatem (...)

 • Przejęcie długu i zbycie udziału w spadku

  Mąż mojej siostry od lat jest bardzo poważnie zadłużony u jednego z naszych bliskich kuzynów. Obecnie toczy się postępowanie spadkowe po naszych krewnych, a postępowanie dotyczące naszych rodziców jest już zakończone. W wyniku tego zakończonego postępowania moja siostra uzyskuje spadek (...)

 • Spłata długu rodziców przez dzieci

  Mój krewny doprowadził do powstania kilku bardzo z poważnych długów, których nie jest w stanie spłacić, ani obecnie, ani w najdalszej nawet przyszłości. Jeden z wierzycieli, należący do najbliższej rodziny, a posiadający prawomocny nakaz zapłaty przeciw temu krewnemu - grozi dochodzeniem (...)

 • AC i OC a uszkodzona naczepa

  Firma logistyczna do wykonania przewozu towarów do sklepów swojej sieci zatrudnia przewoźników; naczepa jest własnością firmy logistycznej, ciągnik zapewnia wynajęty przewoźnik. Obie firmy związane są umową, z której wynika, że przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy, ale (...)

 • Sprzedaż mieszkania po rozwodzie

  Córka jest już po rozwodzie, ale dotychczas nie wniosła sprawy o podział majątku. Jedynym w zasadzie istotnym elementem tego majątku jest mieszkanie własnościowe, za które kredyt spłaca tylko córka. Zamiar jest taki, żeby mieszkanie sprzedać i spłacić kredyt, ale aby nie ponosić zbyt (...)

 • Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

  W ostatnich dniach wszczęto przeciwko likwidowanemu przeze mnie przedsiębiorstwu państwowemu postępowania egzekucyjne na rzecz ZUS i na rzecz US. W obydwu sprawach, zgodnie z pouczeniami, wniosłam zarzuty. US wydał postanowienie o uznaniu wniesionych zarzutów za nieuzasadnione, ale jednocześnie (...)

 • Pomoc sądowa a przesłuchanie strony

  Moja siostra otrzymała wezwanie do sądu położonego ponad 300 km od jej miejsca zamieszkania. Sprawa dotyczy nadania klauzuli wykonalności na siostrę za niespłacone zobowiązania jej męża z czasu, gdy prowadzili wspólne gospodarstwo domowe (obecnie mają rozdział wspólnoty małżeńskiej). (...)

 • Złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  Jeden z moich byłych najemców - po upływie okresu umowy nie opuścił nieruchomości mimo wezwań z mojej strony i przez cały czas użytkuje ją bezumownie. Umowa przewidywała taką sytuację i możliwość obciążenia 200% czynszem, jeśli nieruchomość nie zostanie opuszczona. Co miesiąc więc (...)

 • Opłata sądowa od zawezwania do próby ugodowej

  Przygotowuję wniosek do próby ugodowej w sprawie zapłaty kwoty około 100.000 zł. Jaka jest wartość wpisu w takiej sprawie i jaka jest forma jego uiszczenia? Czy powinnam czekać na wezwanie sądu w tej sprawie, czy też powinnam uiścić wpis znaczkami sądowymi?

 • Dowody do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

  Przygotuję wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Czy do wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy załączyć dowody dokumentujące roszczenie, które ma być objęte ugodą - podobnie jak w przypadku pozwu? W ilu egzemplarzach złożyć wniosek?

Artykuły i poradniki

 • Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT

  Zeznanie podatkowe za 2008 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2009 r. Miejscem, gdzie trzeba zlożyć zeznanie, jest oczywiście urząd skarbowy właściwy miejscowo według Twojego miejsca zamieszkania, czyli według miejsca zamieszkania podatnika. Termin ten jest także obowiązujący dla zapłaty (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne