e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

  Nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Właścicielem nieruchomości, na której ma być ustanowiona służebność drogi koniecznej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Czy podmiot Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobowiązany do żądania (...)

 • Spadek (darowizna) pieniężna w walucie

  Spadek (lub darowizna) wpływa na konto w walucie obcej. Ustawa o podatku od spadków i darowizn: art. 7 p. 1 Podstawę opodatkowania stanowi wartość ustalona wg cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Art. 8 p. 3 - wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen z uwzględnieniem (...)

 • Nagroda w konkursie

  Prowadzę firmę (PKPiR i VAT). Obecnie zrobiłem konkurs dla odwiedzających moje stanowisko na targach. Losowana będzie nagroda - telewizor LCD 42cale. Sporządziłem regulamin konkursu, telewizor zaksięgowałem w koszty i odliczyłem VAT jako wydatek na reklamę. Czy przekazując tę nagrodę zwycięzcy (...)

 • Służebność przesyłu a koszty notarialne

  Moja mama dwa tygodnie temu sprzedała działkę pewnemu małżeństwu. Obok działki sprzedanej mieści się jeszcze jedna działka mamy, która w kolejności jest jakby wcześniejsza, a sprzedana za nią. W związku z tym w akcie notarialnym została zaznaczona służebność drogi polegająca na bezterminowym (...)

 • Prawa do spadku a przeniesienia własności

  Gospodarstwo 3h ziemi, półtora h lasu , stodoła i dom. Mój dziadek posiadał gospodarstwo rolne i trójkę dzieci, przepisane zostało w 1975 r. na jedno z nich czyli mojego wujka;jest to Akt Własności Ziemi, jak czytam w nim-akt do którego nie złożono odwołania jest ostateczny i stanowi podstawę (...)

 • Odszkodowanie za utracone zyski

  W wyniku źle wykonanych prac remontowych nastąpiła awaria w mieszkaniu, które wynajmuję. Wypłacono mi odszkodowanie z polisy OC firmy, która wykonywała prace remontowe. Podpisaliśmy z najemcami porozumienie w którym ustaliliśmy, że przez okres usuwania skutków awarii najemcy nie będą płacić (...)

 • Co należy się każdemu z rodzeństwa

  Mama, wdowa, zmarła w 2008 r. nie zostawiając testamentu. Miała 4 dzieci - 2 córki i 2 synów. Pozostawiony majątek to mieszkanie spółdzielcze własnościowe oraz dom jednorodzinny. W 1993 r. (16 lat temu) mama podarowała aktem notarialnym wnukowi (synowi córki A) mieszkanie. W 2001 r. (8 lat (...)

 • Powaga rzeczy osądzonej

  3 lata temu zostałem oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 286 za to ze czynem ciągłym doprowadziłem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez poszkodowaną. Sprawa zakończyła się wynikiem uniewinniającym. W tym roku prokurator w tej samej sprawie o te sama kwotę wynikającą (...)

 • Kara za naruszenie obowiązków pracowniczych

  Pracodawca chce umieścić zapis w umowie o pracę, że wynagrodzenie może być obniżone o 30% w razie niedopełnienia obowiązków przez pracowniczych. Czy taki zapis jest możliwy?

 • Obowiązek naprawienia szkody przez prezesa spółki

  Uzyskaliśmy nakaz zapłaty wobec naszego dłużnika, którym jest spółka z o.o. Egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna, ponieważ już w chwili zaciągania zobowiązania spółka miała trudną sytuację, a zarząd wystąpił z wnioskiem o upadłość. Złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu (...)

 • Odprawa za zwolnienie jednego pracownika

  W dniu 27.03.2009 otrzymałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę (art. 30 paragraf 1 pkt 2) Kodeksu Pracy. W rozwiązaniu umowy pracodawca nie podał przyczyny mojego zwolnienia a kiedy zapytałam, powiedział za najkrócej pracowałam w tym ze zakładzie. Chciałam zaznaczyć, (...)

 • Ustosunkowanie się do zarzutów od nakazu zapłaty

  Dostałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sądzie gospodarczym i będę robił sprzeciw od tego nakazu. Czy powód może jeszcze dostarczyć jakieś dowody jak zrobię sprzeciw?

 • Sprzedaż na Allegro z USA

  Zwracam się z pytaniem, ponieważ prowadzę sprzedaż w serwisie Allegro. Zakupione przedmioty wysyłam prosto do kupujących ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkam i rozliczam się z podatkow. Wplaty otrzymuje na polskim koncie w banku, ktore zostalo zalozone w tym celu dla mnie przez kolezanke, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 431 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 430 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 429 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

 • Dziennik Ustaw Poz. 428 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 427 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 426 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw Poz. 425 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

 • Dziennik Ustaw Poz. 424 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie Przedsięwzięcia „IniTech”

 • Dziennik Ustaw Poz. 423 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 422 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 421 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Dziennik Ustaw Poz. 420 z 2009

  Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 419 z 2009

  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 418 z 2009

  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 417 z 2009

  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 269 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 263 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 262 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 260 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg w związku z wykonaniem budżetu 6., 7., 8. i 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 253 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 6., 7., 8. i 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 251 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu 6., 7., 8. i 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 250 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 244 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 243 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 242 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Eurojustu za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 235 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 234 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 233 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 227 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 226 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 225 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 218 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 217 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 216 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 210 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 209 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium odnośnie do wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 208 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 202 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 201 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 200 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 193 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 192 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 191 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 185 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 184 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 183 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 176 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 175 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 174 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 174 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (  Dz.U L 324 z 10.12.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 170 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania i zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone na potrzeby statystyk strukturalnych przedsiębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecznych po wprowadzeniu zmian w statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 168 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 167 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 166 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 164 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (2)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 160 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 160 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 159 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 158 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 157 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 221/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 157 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Stosunki UE — Ukraina: nowa dynamiczna rola społeczeństwa obywatelskiego”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 155 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 220/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 153 z 2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 151 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 150 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 149 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 149 z 2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 148 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona) COM (2008) 376 wersja ostateczna — 2008/0120 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 148 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie partnerstwa strategicznego między UE a Afryką

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 145 z 2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 143 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 143 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie sprawowania rządów i partnerstwa na szczeblu krajowym i regionalnym oraz podstawy do projektów w dziedzinie polityki regionalnej (wniosek Parlamentu Europejskiego)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 142 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 141 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 141 z 2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 139 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: „Stosowanie w UE i wobec krajów trzecich środków zwalczania nadużyć w obszarze podatków bezpośrednich”COM(2007) 785 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 135 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 135 z 2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 134 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 133 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 131 z 2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 131 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Przegląd gospodarczy UE za 2007 r. – Poprawa warunków dla wzrostu wydajności w Europie”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 127 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 126 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 125 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 125 z 2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 123 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W kierunku zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich: wyzwania i szanse”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 121 z 2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 119 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 118 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 117 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 115 z 2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 115 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie uwzględnienia potrzeb osób starszych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 111 z 2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 110 z 2009

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 109 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 109 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 109 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wielojęzyczności

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 108 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 107 z 2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009