Archiwum 4 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Stawka podatku rolnego i od gruntów

  Oznaczenia: K - użytki kopalne, N - nieużytek, dr - drogi. Osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej kupiła na podstawie umowy notarialnej tereny po byłej (niezrekultywowanej) odkrywce kopaliny pospolitej. Poprzedni właściciel ma obowiązek zrekultywowania tego terenu w kierunku (...)

 • VAT a transakcja łańcuchowa

  Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio z Włoch na Litwę, gdzie został przepakowany i wysłany drugim samochodem do Rosji. Dysponujemy (...)

 • VAT a dostawa rosyjskiemu odbiorcy

  Nasza firma sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio z Włoch na Litwę, gdzie został przepakowany i wysłany drugim samochodem do Rosji. Dysponujemy (...)

 • Dowód z podsłuchu w procesie cywilnym

  Mój przeciwnik w procesie cywilnym zeznaje nieprawdę, ale nie potrafię tego wykazać. Czy mam prawo nagrać rozmowę telefoniczną z osobą trzecią bez jej wiedzy, w toku której uzyskał bym dowód na fałszywe zeznania mojego przeciwnika? Jeśli takiego prawa nie mam to jaki przepis łamię dokonując (...)

 • Opodatkowanie ryczałtem usług malowania statków

  Firma wykonuje usługi malarsko-piaskarskie na statkach. Jaką stawką ryczałtu ewidencyjnego są opodatkowane te usługi?

 • Hipoteka kaucyjna - zwiększenie wartości

  W Spółce z o.o. została ustalona hipoteka kaucyjna. Podatek od niej wyniósł 19 zł. Po dwóch tygodniach kredyt został podwyższony i hipoteka kaucyjna także wzrosła. Pierwotnie zrobione zostało PCC-3 z podstawą opodatkowania hipoteki kaucyjnej na 100.000 zł, obecnie wynosi ona 400.000 zł. (...)

 • Chorobowe w trakcie trwania wychowawczego

  Jestem zatrudniona na czas określony do 20 września 2009. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczy, który został mi udzielony do 20 września 2009. Jestem w 11 tygodniu ciąży, która jest zagrożona. Czy mogę przerwać urlop wychowawczy i przejść na zwolnienie lekarskie. Czy zwolnienie lekarskie (...)

 • Nielegalne składowanie azbestu

  Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania składowania eternitu?

 • Podział działki z hipoteką

  Chciałbym nabyć nieruchomość (działkę rolną), której sytuacja jeżeli chodzi o prawa własności jest następująca: działka ta ma dwóch współwłaścicieli braci (w udziałach po 1/2). Na udziale jednego z współwłaścicieli ustanowiona jest hipoteka przymusowa (wpisana do księgi wieczystej). (...)

 • Szerokość drogi dojazdowej do działki

  Jestem współwłaścicielem działki gruntu stanowiącej drogę dojazdową do kilkunastu działek budowlanych. Szerokość tej drogi to ok 3,5 metra. Podział gruntu nastąpił na początku lat 90-tych. Niektóre działki zostały wówczas zabudowane i mają solidne murowane ogrodzenia. Obecnie naczelnik (...)

 • Okres wypowiedzenia przy porozumieniu stron

  Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. W sierpniu urodziłam syna. Urlop macierzyński skończył mi się 29.12.2008 i jeszcze skorzystałam z urlopu płatnego (zaległego) do 30.01.2009. Wróciłam do pracy 02.02.2009 i tego samego dnia zostałam zwolniona. Miałam wysokie stanowisko w agencji reklamowej. (...)

 • Fikcyjna umowa sprzedaży

  Na prośbę kolegi, z którym znamy się od lat, zgodziłem się na przepisanie na mnie nieruchomości położonej niedaleko X. Koledze groził komornik zajęciem majątku z powodu poręczenia, którego komuś udzielił i które miało być egzekwowane. Nota bene na tym terenie operowała przed laty (...)

 • Usuwanie drzew

  Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do tut. Wydziału z wnioskiem o usunięcie drzew, na podstawie oświadczenia woli we własnym imieniu oraz w imieniu pozostałych współwłaścicieli w ramach czynności powierzonego zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, wynikającego z art. 27 ustawy (...)

 • Zasiłek a zatrudnienie w firmie męża

  Pracowałam przez 32 lata w banku na umowę o pracę. Po tym okresie zostałam zwolniona z przyczyn zdrowotnych. Po 4 miesiącach bez pracy zostałam zatrudniona w firmie męża (działalność gospodarcza) na jeden miesiąc (jako osoba współpracująca). Obecnie w urzędzie pracy starałam się o zasiłek (...)

 • Umorzenie kredytu mieszkania spółdzielczego

  Doszło do 70% umorzenie kredytu z mieszkania spółdzielczo-lokatorskiego na podstawie ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wpłaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2003, (...)

 • Uchwała wspólnoty protokołowana przez notariusza

  Zarząd sprawowany przez Dewelopera (ustanowionego jako zarząd zwykły rok temu na mocy aktu notarialnego spisanego przy udziale pierwszego Właściciela) zwołuje roczne zebranie, przy uczestnictwie równolegle działającego zarządu wspólnoty powołanego na pierwszym zebraniu wspólnoty przez mieszkańców (...)

 • Służebność na nieruchomości a jej nowy podział

  Jestem właścicielką działki (działka A) i mam prawo przechodu i przejazdu przez inną działkę (działka B), ponieważ moja nie sąsiaduje z drogą publiczną. Obecni właściciele działki B postanowili podzielić działkę na 4 inne działki B1,B2,B3,B4 i proszą mnie o zrzeczenie się służebności (...)

 • Obciążenie sprzedanej działki hipoteką

  Wkrótce ma być podpisany akt notarialny zakupu nowo powstałej działki wydzielonej z jednej większej działki. Dzielona działka ma swoją księgę wieczystą. Wydzielona z niej nowa działka nie ma księgi wieczystej. Kupujący (nowy właściciel) będzie składał wniosek o założenie księgi (...)

 • Użytkowanie wieczyste i służebność przesyłu

  Właściciel sieci cieplnej biegnącej przez nieruchomość zwrócił się do właściciela nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, o ustanowienie służebności przesyłu. Kto może ustanowić służebność przesyłu: właściciel nieruchomości, czy też jej użytkownik wieczysty?

 • Kto ponosi koszty naprawy kanalizacji w budynku

  Mieszkam w prywatnej kamienicy. Od kilku dni na suficie mojego sąsiada z dołu pojawiają się mokre plamy. W moim mieszkaniu wszystkie odpływy i rurki są suche. Być może nieszczelne są rury umieszczone w podłodze. Właściciel budynku chce mnie obarczyć kosztami ewentualnego remontu (tj. wymiana (...)

Opinie prawneZmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 272 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 270 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw Poz. 269 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 268 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 267 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw Poz. 266 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 264 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Sprostowanie do dni wolnych od pracy w 2009 r. (  Dz.U. C 14 z 21.1.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5445 — Mytilineos/Motor Oil/Corinthos Power) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5482 — GSN/FUN) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia i częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/25/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/9/WE odnosząca się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.5141 — KLM/Martinair) (Zgłoszona w dokumencie nr C(2008) 8458 wersja ostateczna)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Sprawozdanie końcowe w sprawie COMP/M.5141 — KLM/Martinair

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.5141 — KLM/Martinair — Sprawozdawca: Łotwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 168/2009 z dnia 3 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 2,00 % na dzień 1 marca 2009 r. — Kursy walutowe euro

1

2

NA SKÓTY