e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ubezpieczenie - podatek VAT na fakturze

  Nasza firma zajmuje się m.in. sprzedażą i dzierżawą maszyn. W momencie wydzierżawienia maszyny zawierana jest z klietem umowa dzierżawy. Jeden z punktów umowy dotyczy zwrotu kosztów ubezpieczenia maszyny - zapis w umowie brzmi następująco: "Dzierżawca zapłaci za ubezpieczenie przedmiotu (...)

 • Przepływ pieniędzy pomiedzy kontami małżonków

  Jako pełnomocnik rachunku żony w WBK, na którym znajdowały się pieniądze ze sprzedaży działki, która była majątkiem odrębnym żony, dokonałem przelewu pieniędzy z konta żony na moje konto w PKO BP i zakupiłem za nie obligacje Skarbu Państwa na moje nazwisko. Po pięciu miesiącach obligacje (...)

 • Oskarżyciel posiłkowy a pojęcie strony

  Składanie fałszywych zeznań i namawianie do fałszywych zeznań za dobra materialne. Kiedy można wystąpić w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy a kiedy jako strona? Czym się różni się strona od oskarżyciela posiłkowego?

 • Składanie fałszywych zeznań-pokrzywdzony

  Moja była żona i jej koleżanka składały przeciwko mnie fałszywe zeznania i namawiały innych świadków do składania fałszywych zeznań za dobra materialne przeciwko mnie. Kiedy wyszło wszystko na jaw i prokuratura założyła im sprawę obydwie są oskarżonymi. Już im przedstawiono akt oskarżenia. (...)

 • Przewlekłość postępowania wieczystoksięgowego

  Złożyłam w styczniu wniosek o wpis do hipoteki na rzecz banku. W marcu dzwoniłam do sądu i otrzymałam informacje, że to może potrwać do 7,5 miesiąca a nawet dłużej, czyli rok. Co trzy miesiące płacę ponad 1500 zł ubezpieczenia pomostowego za brak dostarczenia do banku tego wpisu do hipoteki (...)

 • Pożyczkobiorca nie płacący rat a pożyczkodawca

  W dniu 2009-01-29 pożyczyłem pewnej osobie pieniądze. Aby sprawy nie trzeba było opierać o umowę na piśmie i notariusza, zrobiłem to przy pomocy platformy internetowej. Serwis ten jest rozwiązaniem typu social lending, umożliwiającym osobom fizycznym zarówno inwestowanie pieniędzy, jak i (...)

 • Prawo do zachowku a przekazanie gospodarstwa

  Rodzice przepisali gospodarstwo rolne bratu (gospodarstwo stanowiło cały majątek). Zrobili to \"na raty\", czyli najpierw jedną część z odrębną księgą wieczystą ( stanowiącą ok. 1/2 majątku) i po kilku latach resztę. Zdaję sobie sprawę, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest przykład (...)

 • Budowa tarasu

  Do domu jednorodzinnego chciałbym dobudować taras. Taras miałby przylegać do budynku (od dwóch lat są już zamontowane drzwi tarasowe), miałby poniżej 0,5 m wysokości i ok. 40 m kw. powierzchni, głównym materiałem do budowy miałoby być drewno. Czy muszę w tym celu wykonać jakieś czynności (...)

 • Podanie nieprawdy notariuszowi

  Na prośbę kolegi, z którym znamy się od lat, zgodziłem się na przepisanie na mnie nieruchomości położonej niedaleko X. Koledze groził komornik zajęciem majątku z powodu poręczenia, którego komuś udzielił i które miało być egzekwowane. Nota bene na tym terenie operowała przed laty (...)

 • Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

  Posiadałam wraz ze swoim byłym mężem sporą działkę rolną oraz zabudowania stanowiące zabudowę siedliskową. Po rozwodzie działka ta została notarialnie podzielona na kilka części w tym jedna, jako droga dojazdowa do drogi gminnej i do mojej i byłego męża posesji. Droga ta jest nieprzejezdna (...)

 • Chorobowe w trakcie trwania wychowawczego

  Jestem zatrudniona na czas określony do 20 września 2009. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczy, który został mi udzielony do 20 września 2009. Jestem w 11 tygodniu ciąży, która jest zagrożona. Czy mogę przerwać urlop wychowawczy i przejść na zwolnienie lekarskie. Czy zwolnienie lekarskie (...)

 • Przedawnienie zobowiązania żyranta

  Jestem żyrantem bankowej pożyczki odnawialnej. Pożyczkobiorca ma 35 lat a umowa pożyczki miała obowiązywać do 60 roku jego życia, potem miał ja spłacić. Umowa została zawarta w 1998 r. W 2002 umowa została mu wypowiedziana o czym wiem z innych źródeł ponieważ bank mnie jako żyranta (...)

 • Adaptacja strychu we wspólnocie

  Przed wejściem w życie ustawy o własności lokali gmina wyraziła zgodę na adaptację strychu. Po 1-01-1995 lokal nie posiadał samodzielności tzn. nie było zgody (organów budowlanych dawnej urzędów rejonowych) na użytkowanie, czyli gmina nie może dowieść że lokal stanowił samodzielny (...)

 • Zmiana umowy spółki przed jej rejestracją

  Spółka z o. o. w akcie założycielskim podała błędną siedzibę. Dokumenty rejestracyjne zostały złożone do sądu który zwrócił wniosek o rejestrację z uwagi na inną siedzibę w akcie notarialnym a inna siedzibę we wniosku. Sporządzony został drugi akt notarialny jako zmiana umowy spółki (...)

 • Decyzja podpisana z upoważnienia wojewody

  Decyzję podpisał z upoważnienia Wojewody Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. W nagłówku widnieje pieczątka Urzędu Wojewódzkiego a nie Wojewody. Okrągła pieczęć na decyzji to również pieczęć Urzędu Wojewódzkiego. Decyzja nie ma numeru, jest jedynie sygnatura akt. Z powoływanej (...)

 • Wspólny pozew o eksmisję

  Jestem wraz ze znajomym współwłaścicielem działki rolnej. Mamy księgę wieczystą. W księdze jest obecnie ujawniony tylko znajomy, lecz ja złożyłem również wniosek o wpis, który nie został jeszcze dokonany. Działkę zajmuje od lat ciotka znajomego. Zamierzamy odzyskać działkę i złożyć (...)

 • Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego

  Pod koniec zeszłego roku zmieniłem miejsce zamieszkania, lecz nie jestem w nowym miejscu zameldowany. Nie zgłosiłem również na formularzu aktualizacyjnym NIP-3 nowego miejsca zamieszkania do poprzedniego US. Czy w obliczu powyższych faktów mogę dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego (po terminie) (...)

 • Zaliczki na imprezy

  Otrzymujemy wpłaty zaliczek od klientów (firmy, szkoły) na organizowane przez nas imprezy. Nie zawsze wiadomo nam jednak, czy klient po wpłacie zaliczki nie będzie chciał korzystać z dodatkowych atrakcji i czy w końcowym rozliczeniu impreza będzie opodatkowana VAT marżą, czy na zasadach ogólnych. (...)

 • Procedura przeniesienia własności

  Jeśli zgodzi się na przeniesienie własności nieruchomości to jakie czekają mnie formalności tzn. urzędy / notariusz (czy muszę zatrudnić adwokata) / opłaty /dokumenty? Jakie czekają mnie formalności, urzędy, opłaty przy przeniesieniu własności?

Opinie prawneZmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej "Światłość" Diecezji Warszawsko-Bielskiej z siedzibą w Krzywcu

 • Dziennik Ustaw Poz. 284 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

 • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 282 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Poz. 281 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 280 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 279 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/175/WPZiB z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE — Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5152 — Posten AB/Post Danmark A/S) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5486 — Vodafone/Hutchison Whampoa/JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C49/08 (ex N 402/08) — Pomoc na restrukturyzację dla PZL Dębica — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Zaproszenie do zgłaszania kandydatur na stanowisko sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 35/04 udzielonego przez Węgry na rzecz spółek Postabank és Takarékpénztár Rt./Erste Bank Hungary Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6023) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Protokół do Umowy o parnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Nota wyjaśniająca definicję „przewoźnika macierzystego” w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 175/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

1

2