e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Urlop nauczyciela dla poratowania zdrowia

  Jestem nauczycielem z 10 letnim stażem. W marcu kończy mi się urlop macierzyński i wypoczynkowy. Po powrocie mam otrzymać niepełny etat. Czy od września mogę pójść na urlop zdrowotny?

 • Odpowiedzialność cedenta za wypłacalność dłużnika

  Jednym z dokumentów przedłożonym do podpisu kredytobiorcy przez bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania na rynku pierwotnym jest Umowa przelewu wierzytelności na zabezpieczenie. Jeden z zapisów umowy stanowi iż: "Cedent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wypłacalność (...)

 • Postępowanie w sprawie o wykroczenie

  Sąd nie uznał Pana X za pokrzywdzonego w sprawie o wykroczenie. Czy sad grodzki może z własnej inicjatywy wezwać policjanta w charakterze świadka, czy tylko na wniosek strony/obwinionego Czy nie otrzymanie od Policji pouczenia o tym, że przysługuje prawo zgłoszenia uczestniczenia w procesie (...)

 • Kara za jazdę bez prawa jazdy

  Jakie kary grożą za jazdę bez prawa jazdy? Znajomemu odebrali prawo jazdy za punkty. Egzamin ma za 2 tygodnie. Obawia się jednak że będzie zmuszony wsiąść za kierownicę jeżeli to będzie konieczne (np. pojechać z dzieckiem do lekarza itp).

 • Spadek dla obcokrajowców

  Zmarły w 1954 dziadek pozostawił niewielki spadek w postaci dwóch nieruchomości położonych na terenie Polski (przed wojną to był teren okupowany przez Niemców): jedna zabudowana budynkiem mieszkalnym, druga - dawniej działka rolna, obecnie przeznaczona na budownictwo mieszkaniowe. Postanowieniem (...)

 • Podmiot składający skargę do PIP

  W dniu 29.12.2008 napisałam skargę do PIP, w której prosiłam o przeprowadzenie kontroli w pewnej firmie wg właściwości rzeczowej i miejscowej. Głównie chodziło mi o brak utrzymania właściwej temperatury wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych i handlowych. Kontrolę przeprowadzono 19 stycznia (...)

 • Zawieszenie egzekucji podatku

  Czy złożenie podania do Urzędu Skarbowego o rozłożenie zaleglosci podatkowej na raty wstrzymuje egzekucję komorniczą (są zmiany w przypadku decyzji podatkowych, które może podatnik zakwetionować i podatku nie płacić aż do prawomocnego rozstrzygnięcia - czy można powołać się na analogię)?

 • Oskarżyciel posiłkowy a pojęcie strony

  Składanie fałszywych zeznań i namawianie do fałszywych zeznań za dobra materialne. Kiedy można wystąpić w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy a kiedy jako strona? Czym się różni się strona od oskarżyciela posiłkowego?

 • Składanie fałszywych zeznań-pokrzywdzony

  Moja była żona i jej koleżanka składały przeciwko mnie fałszywe zeznania i namawiały innych świadków do składania fałszywych zeznań za dobra materialne przeciwko mnie. Kiedy wyszło wszystko na jaw i prokuratura założyła im sprawę obydwie są oskarżonymi. Już im przedstawiono akt oskarżenia. (...)

 • Przewlekłość postępowania wieczystoksięgowego

  Złożyłam w styczniu wniosek o wpis do hipoteki na rzecz banku. W marcu dzwoniłam do sądu i otrzymałam informacje, że to może potrwać do 7,5 miesiąca a nawet dłużej, czyli rok. Co trzy miesiące płacę ponad 1500 zł ubezpieczenia pomostowego za brak dostarczenia do banku tego wpisu do hipoteki (...)

 • Kolejność przesłuchań w postępowaniu nieprocesowym

  Toczy się postępowanie o zasiedzenie. Jest dwóch wnioskodawców i dziesięciu uczestników. Wnioskodawcy i uczestnicy powołali świadków. Jak powinna być kolejność przesłuchań? W jakim charakterze są przesłuchiwani uczestnicy, w charakterze strony czy świadka? Czy dopuszczalne jest przesłuchiwanie (...)

 • Zarachowanie na odsetki

  Klient zakupił lokal u developera. Developer naliczył odsetki za przekroczenie terminów wpłat, które klient zanegował. Developer potwierdzał wpłaty klienta fakturami w których określił, że dotyczą one zakupionej nieruchomości. Gdy klient zanegował odsetki developer oznajmił, że podjął (...)

 • Zaliczka na biegłego w postępowaniu egzekucyjnym

  W toku egzekucji sądowej z nieruchomości komornik wezwał mnie do wpłacenie zaliczki na biegłego. Zaliczkę wpłaciłem, ale również wniosłem o zawieszenie postępowania. Po roku postępowanie umorzyło się z mocy prawa. Nie otrzymałem żadnej informacji (poza terminem opisu), ani też operatu, (...)

 • Pożyczkobiorca nie płacący rat a pożyczkodawca

  W dniu 2009-01-29 pożyczyłem pewnej osobie pieniądze. Aby sprawy nie trzeba było opierać o umowę na piśmie i notariusza, zrobiłem to przy pomocy platformy internetowej. Serwis ten jest rozwiązaniem typu social lending, umożliwiającym osobom fizycznym zarówno inwestowanie pieniędzy, jak i (...)

 • Amortyzacja w firmie męża lokalu - współwłasności

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - podatkowa księga przychodow i rozchodów - i jednocześnie czynnym podatnikiem VAT. Główną działalnością jest wynajem nieruchomości (PKD 68.20.Z), inną jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności (...)

 • Umowy zlecenia do 250 zł

  Zawieram umowy zlecenia z osobami niebędącymi moimi pracownikami. Zleceniobiorca za wykonane zlecenie otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające 250 zł. Czy muszę odprowadzać od tych wynagrodzeń zaliczki? W jakiej wysokości są koszty uzyskania przychodów?

 • Dowód z podsłuchu w procesie cywilnym

  Mój przeciwnik w procesie cywilnym zeznaje nieprawdę, ale nie potrafię tego wykazać. Czy mam prawo nagrać rozmowę telefoniczną z osobą trzecią bez jej wiedzy, w toku której uzyskał bym dowód na fałszywe zeznania mojego przeciwnika? Jeśli takiego prawa nie mam to jaki przepis łamię dokonując (...)

 • Opłata za zerwanie umowy a koszty

  Prowadzę działalność gospodarczą. Zostałam obciążona opłatą za zerwanie umowy. Czy opłatę tą mogę uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu?

 • Opodatkowanie ryczałtem usług malowania statków

  Firma wykonuje usługi malarsko-piaskarskie na statkach. Jaką stawką ryczałtu ewidencyjnego są opodatkowane te usługi?

 • Hipoteka kaucyjna - zwiększenie wartości

  W Spółce z o.o. została ustalona hipoteka kaucyjna. Podatek od niej wyniósł 19 zł. Po dwóch tygodniach kredyt został podwyższony i hipoteka kaucyjna także wzrosła. Pierwotnie zrobione zostało PCC-3 z podstawą opodatkowania hipoteki kaucyjnej na 100.000 zł, obecnie wynosi ona 400.000 zł. (...)

 • Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

  Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? Czy sprzedając je muszę coś zgłosić do urzędu i ewentualnie, jakie są skutki finansowe takiej sprzedaży?

Artykuły i poradniki

 • Czy pracownik może korzystać z własnego samochodu dla potrzeb firmy?

  W niniejszym artykule przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące podróży służbowych, a przede wszystkim sposób rozliczania wydatków z tytułu używania przez pracowników ich prywatnych samochodów na potrzeby firmy. Dowiesz się z niego, jak powinna wyglądać umowa z pracodawcą o (...)

 • Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza jest konstytucyjną zasadą ustrojową (umieszczona (...)

 • Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

  Artykuł powinien zainteresować wszystkich, którzy prowadzą bądź zamierzają kiedykolwiek założyć duży sklep. Zawiera on również istotne informacje dla pracowników kierownictwa hipermarketów. Artykuł opisuje przede wszystkim zasady i tryb wydawania zezwoleń na tworzenie (...)

 • Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - (...)

 • Jak skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej?

  Podstawą prawną dla ulgi rehabilitacyjnej jest art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, (...)

Interpretacje podatkowe



Dzienniki urzędowe