e-prawnik.pl Porady prawne

Część alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Zarobki mojego mężą wynoszą 1600zł netto+300zł zasiłku pielęgnacyjnego i rodzinnego. Z tej pensji odchodzi 600zł na alimenty, które mąż płaci na 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa. Ja mam także 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa i otrzymują one alimenty od swego ojca 700zł (właśnie na starszą córkę pobierany jest ten zasiłek pielęgnacyjny ma niedosłuch). Ja nie pracuję i nie jestem na żadnym zasiłku. Mąż spłaca również zobowiązania finansowe byłej żony, gdyż ona nie poczuwa się do obowiązku ich płacenia. W grudniu zeszłego roku urodziła nam się córka. Czy mąż może się starać o to, aby alimenty, które płaci były wypłacane w całości lub w części chociaż z funduszu alimentacyjnego na dzieci z poprzedniego małżenstwa. Jeśli nie to czy może się starać o obniżenie alimentów. Jeżeli jest taka możliwość to w jakiej kwocie i jakie przedsięwziąć kroki aby to zrobić. Chciałam zaznaczyć, że oprócz tego żyjemy na 2 domy gdyż nie mamy wspólnego mieszkania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Część alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Zgodnie z art. 4 ustawy o funduszu alimentacyjnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują tylko i wyłącznie osobie, dla której alimenty zostały ustalone tytułem egzekucyjnym pochodzącym od sądu, jeżeli egzekucja tych alimentów okazała się bezskuteczna całkowicie lub częściowo. Świadczenia z funduszu przyznawane są jednak tylko na wniosek osoby uprawnionej. W związku z tym to nie Pani mąż (będąc osobą zobowiązaną do alimentacji) może starać się po spełnieniu warunków określonych w ustawie o płacenie alimentów z funduszu alimentacyjnego, ale dzieci z poprzedniego małżeństwa (czyli osoby uprawnione). Jeżeli wię egzekucja alimentów z majątku Pani męża okaże się bezskuteczna a przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki przyznaje się te świadczenia, nie przekracza kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego wynagrodzenia, osoby uprawnione do otrzymyuwania alimentów (dzieci z poprzedniego małżeństwa) bedą mogły ubiegać się o alimenty z funduszu alimentacyjnego. Pani mąż będzie jednak mógł ubiegać się o obniżenie alimentów. Zgodnie bowiem z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Konieczne więc będzie w tym przypadku złożenie pozwu o zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych. Zmniejszenie wysokości alimentów (oraz kwota o jaką zostaną one zmniejszone) będzie zależało od swobodnego uznania sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ