Darowizna firmy żonie

Pytanie:

Istnieją przesłanki zdrowotne, by mąż darował firmę żonie w celu jej dalszego prowadzenia. Firma jest prowadzona jednoosobowo w oparciu o wpis do ewidencji. W majątku firmy znajdują sie ruchomości zakupione podczas trwania działalności, inwestycja w obcym środku trwałym oraz nieruchomość, która jest zakupiona na cele działności gospodarczej (wyraźne wskazanie w akcie notarialnym), ale z uwagi na ustrój wspólności w księdze wieczystej figurują oboje małżonkowie. Obecnie małzonkowie posiadają rozdzielność, ale podział majątku nie był dokonywany. Czy w opisanej sytuacji jest możliwa darowizna całej firmy na rzecz żony? Czy darowizna taka będzie zwolniona z podatków (od spadków i darowizn, dochodowego i VAT)? Jeżeli w majątku firmy jest nieruchomość, czy taka darowizna musi być dokonana w formie aktu notarialnego? Czy wystarczy umowa cywilna umowa darowizny między małżonkami i zgłoszenie w ciagu miesiąca do US? W jakim urzędzie należy zgłosić taką darowiznę, tj. w US darczyńcy, czy US obdarowanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem darowizna przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego małżonka nie będzie podlegała opodatkowaniu ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani podatkiem od towarów i usług (VAT).

Należy wskazać, iż jeśli małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową, a dotychczas przedsiębiorstwo było objęte wspólnością majątkową, to z chwilą ustanowienia rozdzielności, przedsiębiorstwo stało się w udziałach – po połowie – własnością małżonków. Darowiźnie zatem na rzecz drugiego małżonka może zatem podlegać połowa przedsiębiorstwa, gdyż druga połowa już jest jego.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. małżonka, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Jak wskazuje art. 4a ust. 4 ustawy, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Jeśli zaś w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, to darowizna musi być zawarta w formie aktu notarialnego, a tym samym strony nie mają obowiązku zawiadamiać urzędu skarbowego, aby darowizna była zwolniona od podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: