Głosowanie w sprawie absolutorium

Pytanie:

Czy członek zarządu-akcjonariusz spółki akcyjnej może na walnym zgromadzeniu spółki głosować w sprawie udzielenia absolutorium radzie nadzorczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Udzielenie absolutorium z wykonania swoich obowiązków członkom rady nadzorczej wymaga podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Akcjonariusz będący równocześnie członkiem zarządu również może głosować w sprawie udzielenia takiego absolutorium. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje bowiem w tym przypadku żadnych ograniczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY