Kto ustala wysokość zasiłku chorobowego dla osób, których niezdolność do pracy powstała po ustaniu stosunku pracy?

Pytanie:

Kto ustala wysokość zasiłku chorobowego dla osób, których niezdolność do pracy powstała po ustaniu stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ust. 2 pkt d ust. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku osób uprawnionych do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego prawo tych osób do zasiłku chorobowego i jego wysokość ustala oraz zasiłek ten wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby ZUS mógł podjąć działania w tym zakresie, płatnik składek (pracodawca) ma obowiązek niezwłocznego przekazania do jednostki organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do zasiłku, następujących dokumentów:


1. Zaświadczeń lekarskich na druku o symbolu ZUS ZLA, jeżeli zaświadczenie lekarskie o
czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmuje okres, za który ubezpieczonemu
przysługuje:
- wynagrodzenie, a następnie (ewentualnie) zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS,
- zasiłek chorobowy wypłacany przez płatnika składek, a następnie zasiłek chorobowy wypłacany
przez ZUS.
2. Zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3 zawierające zestawienie składników
wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: