Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

Pytanie:

Otrzymałam od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę mojemu pracownikowi celem zaspokojenia należności alimentacyjnych. Komornik zobowiązuje mnie do nie wypłacania zajętej części wynagrodzenia t.j. 349,50zł miesięcznie i przesyłanie tej kwoty na konto komornika. Jednocześnie pisze, że kwota zajętej części wynagrodzenia nie może być większa jak 60 % wynagrodzenia. Miesięczny dochód brutto mojego pracownika to 920 zł. Na podstawie wcześniejszego zawiadomienia komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę w celu zaspokojenia należności w innej sprawie, potrącam mu już z pensji 171 zł. miesięcznie. Reasumując - mój pracownik zarabia netto miesięcznie (po potrąceniach) 500 zł. Czy mogę w takiej sytuacji dokonywać potrąceń z wynagrodzenia, skoro pierwsze wezwanie komornika mówi, iż kwota 500 zł. miesięcznie jest wolna od potrąceń? Czy mam obowiązek poinformowanie komornika, że mój pracownik ma już zajęte wynagrodzenie i nie mam z czego zaspakajać następnych należności. Mam podobno 7 dni na odwołanie? Jedno i drugie wezwanie jest pisane przez tego samego Komornika Sądowego Rewiru IV.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasada ewentualnego potrącania kwot egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę wypływa z postanowień kodeksu pracy. I tak: z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pieniężne. Dodatkowo należy pamiętać, iż potrąceń dokonuje się w takiej właśnie kolejności. Z powyższego wynika więc, że tytuł wykonawczy, który przedstawił Pani komornik w celu realizacji należności alimentacyjnych wyprzedzi ten tytuł wykonawczy, który wprawdzie był wcześniej Pani dostarczony. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. Potrącenia egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - trzech piątych wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

iifa5

3.12.2010 21:31:45

Re: Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

Czy można odwołać się od decyzji o zajęciu wynagrodzenia?

greg

14.7.2010 21:23:31

Re: Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

'sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - trzech piątych wynagrodzenia" - ale tylko w przypadku, gdy pracownik zarabia więcej niż dwukrotnośc minimalnego wynagrodzenia!!! - dlaczego nikt o tym nie pisze

Tojtoj

21.2.2010 20:52:43

Re: Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

Panie, napisz pan po ludzku, a nie pierdol jak Balcerowicz!

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: