Naruszenie posiadania przez koło łowieckie

Pytanie:

Dzierżawię kilka stawów, które stanowią obręb hodowlany oraz znajdują się w parku krajobrazowym.Teren jest oznaczony i oznakowany. Czy koła łowieckie bez mojej zgody, mogą polować na moim terenie i czy mogą wchodzić na teren myśliwi w obojętnie jakich porach.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Art. 18 usawy o ochronie przyrody (Dz.U.2001.99.1079 ) w parkach narodowych ochronę mienia, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody wykonują funkcjonariusze Straży Parku, zaliczani do Służby Parków Narodowych. Mają oni m.in. prawo wkraczania na teren prywatny, ale tylko w celu przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Koła łowieckie jednak nie mają takich uprawnień, a poprzez wkraczanie na Pana teren naruszają posiadanie. Należy jednak zaznaczyć, że w umowie dzierżawy dzierżawca mógł np. zastrzec sobie prawo do pozwalania określonym osobom do wkraczanania na jego teren.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.7.2018

  Zmiana składu zespołu szacującego szkody łowieckie

  Obecna nowelizacja zmienia skład zespołu szacującego szkody łowieckie. W miejsce przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego wchodzić będzie przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa (...)

 • 11.4.2017

  Opłata od posiadania psów

  Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się wówczas od osób fizycznych posiadających psy.

 • 7.11.2018

  Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

 • 17.6.2018

  Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa

  Pracownicy administracji odpowiadają majątkowo za naruszenie prawa wobec przedsiębiorców. Przedsiębiorca może więc dochodzić odszkodowania w razie naruszenia prawa przez urzędnika. 

 • 29.4.2017

  W jaki sposób prawo chroni posiadanie rzeczy?

  Posiadanie jest stanem faktycznym, który można określić jako rodzaj władztwa nad rzeczą. Dla posiadania nie jest ważne to, czy wykonuje je rzeczywiście uprawniony (tj. czy posiadacz ma rzeczywiście (...)