Ochrona wzoru użytkowego, na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej

Pytanie:

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by wzór użytkowy był chroniony przez przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Wzory użytkowe to tzw. małe wynalazki. Wzór użytkowy musi:

- być nowy – chodzi o nowość w skali światowej,

- być użyteczny – przesłanka ta zawiera cechę „przemysłowej stosowalności” polegającą na możliwości uzyskiwania chronionego wytworu w sposób powtarzalny; konieczne jest uzyskanie użytecznego, praktycznego rezultatu,

- mieć techniczny charakter – wykluczona jest ochrona odkryć naukowych czy wytworów o charakterze jedynie estetycznym.

Nie jest wymagany poziom wynalazczy, wzory użytkowe podlegają ochronie także wówczas gdy dla znawcy wynikają w sposób oczywisty ze stanu techniki (por. art. 26 p.w.p.). Dlatego też łatwiej jest uzyskać na nie ochronę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: