Powody odmowy wypłaty odszkodowania z OC

Pytanie:

Niedawno przydarzył mi się przykry wypadek w drodze na ferie zimowe. Na parkingu na zaparkowany mój samochód najechał TIR. Sprawa dość prosta, sprawca znany. Natychmiast spisaliśmy stosowne oświadzczenia. On winę całą wziął na siebie. Spisałam wszystkie jego dane łącznie z nr paszportu, prawa jazdy, nazwy firmy, a nawet pośrednika ubezpieczeniowego, który sprzedawał mu polisę. Na miejscu wykonałam szereg zdjęć, aby nie było wątpliwości co do okoliczności zdarzenia. Policja nie chciała przyjechać, ponieważ nie było ofiar w ludziach. Problem zaczął się w momencie zgłoszenia szkody w PZU. Szkoda ta bowiem likwidowana jest z zielonej karty sprawcy (Litwin) wydanej jednak również przez PZU. PZU potwierdziło prawdziwość polisy, jednak uzależnia wypłatę odszkodowania od potwierdzenia okoliczności przez sprawcę. To trwa już jednak dość długo (ok. 4 tyg.). Listy wysyłane nie są odbierane przez sprawcę. Czy wobec takiej sytuacji PZU ma prawo opóźniać mi wypłatę odszkodowania? Przecież stosowne oświadczenia zostały podpisane na miejscu z wszystkimi danymi sprawcy oraz z dokumentacją zdjęciową. Na jakiej podstawie mogą poddawać to w wątpliwość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z § 25 Rozporzadzenia w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe z ruchem tych pojazdów, posiadacz lub kierujący pojazdem bądź też osoba zgłaszająca roszczenie powinni przedstawić zakładowi ubezpieczeń posiadane dowody dotyczące wypadku i ułatwić zakładowi ubezpieczeń ustalenie okoliczności wypadku i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń roszczeń przeciwko sprawcy wypadku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dokonała Pani wszelkich koniecznych czynności, łącznie z potwierdzeniem okoliczności kolizji na piśmie od sprawcy szkody. W związku z tym, pisemne poświadczenie powinno wystarczać PZU do wyjaśnienia okoliczności i wypłaty szkody. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku, a jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Termin 30 dni jeszcze nie upłynął, lecz w razie zwłoki z wypłata odszkodowania sprawę nalezy wniseś do sądu - przeciwko PZU. Mozna także sprawę zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych. Adres Biura Rzecznika Ubezpieczonych: 02-002 Warszawa ul. Nowogrodzka 62B/22 tel.: (48) (22) 622-48-56 fax: (48) (22) 622-52-60

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: