Powrót w porze nocnej

Pytanie:

Kieruję samorządową instytucją artystyczną. Zdarza się, że artyści zatrudnieni w naszej instytucji wracają z koncertu autokarem w porze nocnej. Podróż taka nierzadko zajmuje kilka godzin, a czasami całą noc. Czy taki powrót w porze nocnej może być zaliczany do czasu pracy? Czy obowiązkiem dyrektora jest wyjaśnić tę sprawę, ogłaszając pracownikom, jak podróż ta jest traktowana?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 128. § 1. Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W związku z tym do zakwalifikowania danego czasu jako czasu pracy niezbędne jest, aby pracownik pozostawał do dyspozycji pracodawcy w miejscu, w którym ma świadczyć pracę. W praktyce powstał jednak problem, jak traktować czas pracy osób, których praca polega na przemieszczaniu się i powrotach do miejsc zamieszkania. Jak wskazuje się w doktrynie \\\"sytuacja wygląda inaczej w tych przypadkach, gdy obowiązki pracownika polegają w decydującej mierze na przemieszczaniu się z jednego do innego miejsca (miejscowości), stanowiąc przedmiot zobowiązania pracowniczego, jak ma to miejsce np. w odniesieniu do przedstawicieli handlowych, kierowców czy konwojentów. Tego rodzaju sytuacja nie mieści się w pojęciu \\\"typowej\\\" podróży służbowej, nawet jeśli pracownikowi przysługują świadczenia wyrównawcze z tytułu podróży służbowej (wyrok SN z dnia 8 kwietnia 1998 r., I PKN 24/98). Stąd w takich przypadkach mówić należy o nietypowej podróży służbowej. Nietypowa podróż służbowa stanowi integralny element wykonywania pracy w ramach tzw. ruchomego miejsca pracy, wobec czego w całości podlega zaliczeniu do czasu pracy (wyrok SN z dnia 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04), nawet jeśli pracownik ma równocześnie prawo do świadczeń wyrównawczych z tytułu podróży służbowej\\\" (Ł. Pisarczyk [w:] Florek L. (red.), Celeda R., Gonera K., Goździewicz G., Hintz A., Kijowski A., Pisarczyk Ł., Skoczyński J., Wagner B., Zieliński T., Kodeks pracy. Komentarz., LEX 2011). 

Podobne stanowisko (choć na tle innego stanu faktycznego, bowiem sprawa odnosiła się do przedstawicieli handlowych) zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 grudnia 2008r. I PK 107/08 stwierdzając, iż: \\\"Czas pracy w rozumieniu art. 128 k.p. rozpoczyna się od wyjazdu z mieszkania pracownika handlowego w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które mogłoby być traktowane jako zamiejscowa siedziba pracodawcy, a praca polegała w całości na wykonywaniu zadań w placówkach handlowych, do których pracownik dojeżdżał samochodem z zajmowanego przez siebie mieszkania; czas ten obejmuje również powrót do mieszkania po wykonaniu zasadniczego zadania pracowniczego.\\\"

W związku z powyższy należy uznać, iż podróż powrotna do miejsca zamieszkania w przypadku artystów, których praca polega na przemieszczaniu się w celu udzielania koncertów, powinna być zakwalifikowana jako czas pracy. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2018

  Płaca minimalna wzrośnie?

  2.220 złotych – tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. To o 5,7% i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia z 13,70 (...)

 • 19.5.2017

  Dokumentacja czasu pracy

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 29.12.2017

  Najniższa krajowa w 2018 r.

  Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy nauczyciela

  Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika (...)

 • 20.3.2008

  Czas pracy aptek

  Przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne zawierają regulację, która w pewnym stopniu kształtuje godziny pracy aptek. Ustawodawca ingeruje jedynie w czas pracy aptek ogólnodostępnych. Natomiast nie (...)