e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo budowlane - stare i nowe przepisy

Pytanie:

Sąsiadujące ze sobą działki mają nowych właścicieli, ale są to spadkobiercy żyjących w tych miejscach od wielu pokoleń rodzin. Nowi właściciele jednej z działek postawili wobec sąsiadów żądania uporządkowania sprawy ogrodzenia, a także niektórych odległości od granicy działki. W przypadku ogrodzenia chodzi o siatkę ogrodzeniową i o to z której strony słupka ma być siatka. Ogrodzenie było wykonywane 40 lat temu i nikt nie zgłaszał wtedy zastrzeżeń. Budynki znajdujące się na obydwu działkach (także gospodarcze) nie spełniają wymogów odległości od granic. Często są bliżej niż 3-4 metry lub dotykają granicy. Budynki te powstawały od 80 do 60 lat wstecz. Czy trzeba te sprawy porządkować zgodnie z nowymi przepisami? Nie ma przecież możliwości przebudowy budynków.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo budowlane - stare i nowe przepisy

Co do ogrodzeń, to z samego opisu wynika, iż wchodzi tu raczej w rachubę kwestia ponownego rozgraniczenia działek, konkretnie wskazania geodezyjnie granic i ewentualnego przestawienia ogrodzenia.

Co do odległości pomiędzy budynkami natomiast, to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie weszło w życie 16 grudnia 2002 r. i nie mogło mieć zastosowania do budynków wzniesionych przed tą datą, zatem nieskuteczne są żądania Państwa sąsiadów.

Potrzebujesz porady prawnej?