Składki na macierzyńskim

Pytanie:

Obecnie przebywam na okresie 6-o tygodniowego zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji żony z części urlopu macierzyńskiego. Składki (pełne, łącznie z chorobowym - podstawa za marzec 6tyś. zł) zgłosiłem do ZUS w dniu 21 marca, do 20 marca pracowałem na etacie. ZUS wyliczył mi \"okrojony\" zasiłek przysługujący z kwoty składek za okres 21 do 31 marca. Jakie składki do ZUS muszę odprowadzać w czasie trwania urlopu macierzyńskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej - matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ustawa nie wyjaśnia na czym ma polegać przerwanie działalności. Zgodnie z komentarzem: „Przerwać (zawiesić lub zakończyć) działalność zarobkową powinni natomiast ojcowie prowadzący np. działalność pozarolniczą (...)" (tak: : Inetta Jędrasik-Jankowska, Prawo socjalne, Warszawa 1998-2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy) jak i osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy. Zgodnie z art. 9 ust. 6 tej ustawy, osoby przebywające na tych zasiłkach, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych  (w tym drugim wypadku składki finansuje budżet państwa). 

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu - od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, jeżeli zawiesił Pan działalność , by otrzymać zasiłek, nie ma Pan obowiązku odprowadzania składek z tytułu tej działalności.
W innej sytuacji posiada Pan obowiązek odprowadzania składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Potwierdza to uzasadnienie wyroku SN, w której czytamy: „Z powyższego wynika, że osoby przebywające na urlopach macierzyńskim i wychowawczym, mające inny jeszcze, niż korzystanie z tych urlopów, tytuł rodzący obowiązek ubezpieczenia (np. prowadzenie działalności pozarolniczej), nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy, ale z mocy art. 6 ust. 1 pkt 5" (tak: wyrok SN z dnia 27 września 2006 r., sygn. akt I UK 70/2006).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY