Spłacanie wspólnych kredytów a alimenty na dziecko

Pytanie:

Przed rozprawą rozwodową chcemy podzielić notarialnie majątek. Układ jest następujący: żona zatrzymuje mieszkanie oraz samochód. Obydwie rzeczy są do tej pory wartością wspólną oraz obarczone są kredytami. Kredyty po podziale ma przejąć żona, a ja otrzymam połowę różnicy pomiędzy wartością rynkową a kwotą kredytów pozostałych do spłaty. Czy fakt przejęcia dodatkowych kredytów przez żonę oraz otrzymania dodatkowych pieniędzy przeze mnie, będzie miał wpływ na wysokość alimentów, które sąd zasądzi na rzecz dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Alimenty są to świadczenia należne od określonych członków rodziny osobom, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Przede wszystkim, obowiązek zapewnienia tej pomocy (w formie pieniężnej lub w naturze) spoczywa na najbliższej rodzinie - krewnych w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, a także dzieci, wnuki i prawnuki) oraz rodzeństwie. W codziennym życiu ten obowiązek wynika z więzi, jaka łączy rodzinę i sprawia, że jej członkowie nawzajem sobie pomagają. Jednak nie zawsze w rodzinie kontakty układają się poprawnie. Dlatego jeśli zaistnieje taka konieczność osoba, która potrzebuje środków do życia, np. chora matka lub bezrobotny brat może zwrócić się do sądu, aby ten nakazał zobowiązanemu dostarczenie pomocy. Taki wyrok będzie podlegał wykonaniu w drodze egzekucji, co oznacza, że o ściągnięcie potrzebnych sum można zwrócić się do komornika. Wysokość świadczeń należnych uprawnionej osobie zależy od jej usprawiedliwionych potrzeb, a także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Potrzeby osoby, która chce otrzymać alimenty to nie tylko to, co niezbędne do życia, czyli podstawowe środki, ale te środki, które pozwolą jej na funkcjonowanie w środowisku, w którym żyje (np. studenckim). Możliwości zobowiązanego muszą być większe ponadto, czego potrzebuje on do utrzymania siebie i swojej rodziny. Wysokość alimentów zależy zatem od porównania sytuacji obu osób - uprawnionej i zobowiązanej. W związku z powyższym należałoby stwierdzić, że fakt konieczności spłaty dodatkowych kredytów przez żonę oraz otrzymania dodatkowych pieniędzy przez męża brany być powinien pod uwagę przez sąd przy orzekaniu o wysokości przyznawanych alimentów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

amelia

28.3.2011 8:33:9

Re: Spłacanie wspólnych kredytów a alimenty na dziecko

mam następujące pytanie: nie mamy z mężem ustanowionej rozdzielności majątkowej - postanowiliśmy samodzielnie podzielić dobra wspólne na zasadzie "dogadamy się". W wyniku tych ustaleń mąż ma mi zwrócić część kwoty, za które zakupione były rzeczy wspólne. Wiem, że nie dysponuje taką gotówką, i że będzie na ten cel zaciągał kredyt w zakładzie pracy. Czy będzie to miało wpływ na wysokość alimentów? dodam, że jeszcze nie złożyłam wniosku alimentacyjnego - czy fakt spłacania przez niego kredytu zaciągniętego przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej będzie miało wpływ na wysokość alimentów? Czy powinnam notarialnie rozdzielność majątkową ustalić jak najszybciej? Proszę o pomoc...


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: