e-prawnik.pl Porady prawne

Uchwały rady gminy

Pytanie:

Czy uchwały rady gminy podlegają kontroli wojewody?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchwały rady gminy

14.8.2013

Zgodnie z art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym:
1. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.
2. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Uchwały rady gminy

maria

16.8.2013 14:55:14

Re: Uchwały rady gminy

Pytanie dotyczyło uchwał rady gminy, a odpowiedź dotyczy uchwał rady powiatu, a to trochę inny szczebel samorządu, choć procedura podobna


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ