e-prawnik.pl Porady prawne

Udziały we współautorstwie programu komputerowego

Pytanie:

Jak określić udziału we współautorstwie programu komputerowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Udziały we współautorstwie programu komputerowego

Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadza domniemanie, że wielkości udziałów poszczególnych współtwórców są równe. Jeżeli jednak nakład pracy w powstanie utworu (programu komputerowego) poszczególnych współtwórców jest różny, to różny powinien być udział poszczególnych współtwórców w prawach autorskich do utworu. W takim przypadku każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziału przez sąd. Podstawą ustalenia wielkości udziału poszczególnych współtwórców będzie ich wkład pracy twórczej w powstanie utworu (programu komputerowego).

Jeżeli poszczególne części programu komputerowego, stworzone przez poszczególnych twórców mają samodzielny byt, to każdy ze współtwórców może wykonywać prawa autorskie do swojej części samodzielnie. Natomiast jeżeli poszczególne części programu komputerowego nie mają samodzielnego bytu, to do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców.

W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ