Ustalenie charakteru wykonywanej pracy a emerytura

Pytanie:

ZUS zakwestionował zapis w świadectwie pracy w zakresie adnotacji dotyczącej pracy w szczególnych warunkach żądając powołania się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. Dz.U. nr 8 poz.43, pracodawca odmówił wydania dokumentu z powołaniem się na w/w Rozporządzenie, a jako podstawę prawną wskazał Zarządzenie nr 1/89 z dnia 06.01.1989 r. Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań. Chodzi o pracę wykonywaną na stanowiskach: monter izolacji termicznej, monter konstrukcji stalowych, monter, izolarz. Kto w tym przypadku ma rację i co powinien zrobić (jakie ma możliwości prawne) zainteresowany, czyli były pracownik starający się o uzyskanie świadczeń emerytalnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozporządzenie Rady Ministrów zawiera wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego. Przedstawiony katalog nie zawiera stanowiska takiego jak monter izolacji termicznej ani innych pokrewnych. Określa jedynie, iż wykonywanie pracy przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości daje uprawnienie do niższego wieku emerytalnego. Zakład pracy nie może odmówić wydania zaświadczenia o wykonywaniu takiej pracy w przypadku faktycznego jej wykonywania. Nie może powoływać się na Zarządzenie ponieważ nie stanowi ono źródła powszechnie obowiązującego prawa. W razie odmowy wydania przez zakład pracy stosownego zaświadczenia, pracownik może wystąpić do sądu o zobowiązanie zakładu do jego wydania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.2.2018

  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

  Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat.

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 12.8.2008

  Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

  Wbrew pozorom ustalenie liczby zatrudnionych pracowników to czynność wcale nie banalna. Poprawne ustalenie liczby pracowników może mieć znaczenie choćby w przypadku zwolnień grupowych. (...)

 • 22.7.2009

  Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym (...)

 • 23.2.2018

  Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

  Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną (...)