Wybór na radnego osoby skazanej

Pytanie:

Załóżmy, że ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 233 par. 1 k.k. (skłamał jako radny w oświadczeniu majątkowym). Czy taka skazana osoba może ponownie zostać radnym, ubiegać się o mandat na kolejną kadencję?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Nie mają prawa wybieralności osoby:

 1. karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
 2. wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

Powołany w pytaniu czyn zabroniony określony w art. 233 par. 1 kodeksu karnego należy do kategorii występków. Zgodnie z art. 8 kk, występek można popełnić co do zasady umyślnie, a nieumyślnie jedynie wówczas, gdy ustawa wyraźnie tak stanowi. Art. 233 kk milczy w kwestii możliwości nieumyślnego popełnienia tego przestępstwa, zatem należy uznać, że opisane w tym przepisie przestępstwo należy do umyślnych, ściganych nadto z oskarżenia publicznego (na co jednoznacznie wskazuje treść normy). Skutkiem tego jest fakt, iż osoba ukarana za przestępstwo określone w art. 233 par. 1 kk nie może być wybrana w wyborach samorządowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.6.2006

  Jakie deklaracje i informacje powinien składać mały podatnik rozliczający się metodą kasową?

  Mały podatnik, tak jak każdy podatnik VAT, ma obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego oraz zgłoszeń aktualizacyjnych. Dotyczy to również podatnika, który wybiera kasową metodę rozliczeń (...)

 • 7.4.2014

  ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

  Od 1 kwietnia 2014 roku każdy ubezpieczony posiadający środki w OFE zostaje postawiony przed wyborem czy część jego składki nadal będzie obracana przez fundusze emerytalne czy też wróci do ZUS. (...)

 • 5.1.2006

  Uproszczona forma uiszczania zaliczek na podatek dochodowy dla przedsiębiorców

  Przedsiębiorcy mają szansę uniknąć składania comiesięcznych deklaracji PIT-5 i zastąpić ten obowiązek uiszczaniem jednolitej w całym roku zaliczki na podatek dochodowy. Należy jednak się spieszyć, (...)

 • 27.1.2013

  Zalety i wady wyboru metody kasowej

  Metoda kasowa ma w praktyce tylu zwolenników, ilu przeciwników. Do jej głównych zalet można zaliczyć dość znaczne odroczenie podatku do zapłaty poprzez szczególne określenie momentu powstania (...)

 • 30.11.2004

  Dwa rodzaje upadłości dłużnika

  Prawo upadłościowe przewiduje dwie procedury przeprowadzenia upadłości dłużnika. Wybór procedury uzależniony jest od postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości. Sąd upadłościowy może bowiem (...)