Wybór na radnego osoby skazanej

Pytanie:

Załóżmy, że ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 233 par. 1 k.k. (skłamał jako radny w oświadczeniu majątkowym). Czy taka skazana osoba może ponownie zostać radnym, ubiegać się o mandat na kolejną kadencję?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Nie mają prawa wybieralności osoby:

  1. karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
  2. wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego.

Powołany w pytaniu czyn zabroniony określony w art. 233 par. 1 kodeksu karnego należy do kategorii występków. Zgodnie z art. 8 kk, występek można popełnić co do zasady umyślnie, a nieumyślnie jedynie wówczas, gdy ustawa wyraźnie tak stanowi. Art. 233 kk milczy w kwestii możliwości nieumyślnego popełnienia tego przestępstwa, zatem należy uznać, że opisane w tym przepisie przestępstwo należy do umyślnych, ściganych nadto z oskarżenia publicznego (na co jednoznacznie wskazuje treść normy). Skutkiem tego jest fakt, iż osoba ukarana za przestępstwo określone w art. 233 par. 1 kk nie może być wybrana w wyborach samorządowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: