Wysokość żądanych odsetek

Pytanie:

Chciałbym wystąpić przeciwko mojemu kontrahentowi z żądaniem zapłaty odsetek za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie. Jak wysokich odsetek mogę żądać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady wierzycielowi należą się odsetki ustawowe ogólne. Ich wielkość określa Rad Ministrów na podstawie upoważnienia zawartego w art. 359 § 3 k.c. Natomiast jeżeli strony umówiły się co do wyższej wysokości odsetek z tytułu opóźnienia lub też wysokość ta wynika ze szczególnego przepisu, wówczas należą się odsetki umowne lub szczególne ustawowe (art. 481 § 2 k.c.). Kalkulator odsetek ustawowych dostępny jest na wielu stronach w internecie. Przy omawianiu problematyki wysokości odsetek trzeba mieć na uwadze, że kodeks cywilny przewiduje stosowanie obok odsetek ustawowych także odsetek maksymalnych, określone art. 359 § 21 k.c. Zgodnie z tym przepisem odsetki wynikające z czynności prawnej w stosunku rocznym nie mogą przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Natomiast według art. 359 § 22 k.c., jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Przy czym przepisy te mają zastosowanie jedynie do roszczeń o odsetki powstałych po 20 lutego 2006 r. Wysokość odsetek określanych np. umownie przed tą datą nie była z mocy prawa ograniczona do wysokości maksymalnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kris

9.11.2012 16:48:42

Re: Wysokość żądanych odsetek

Dla dokładnosci trzeba wskaza, ze autor zbyt pochopnie albo przez pomyłke uzył zadania; "obok odsetek ustawowych także odsetek maksymalnych" a powinno byc raczej "zamiast odsetek ustawowych także odsetek maksymalnych jesli wcześniej strony sie na to umówiły"


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: