Zasiłek macierzyński a likwidacja zakładu pracy

Pytanie:

Kto wypłaca świadczenia kobiecie na urlopie macierzyńskim, jeśli zakład, w którym jest zatrudniona, nie jest (jeszcze) w stanie upadłości, ale sytuacja jest na tyle trudna, że nie wypłaca już całych pensji i nie płaci terminowo składek ZUS? Jak ta sama sytuacja wygląda w przypadku zwolnienia chorobowego z powodu ciąży dłuższego niż jeden miesiąc?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownica w ciąży, z którą rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (likwidacja, upadłość) podlega ochronie z art. 30 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do dnia porodu otrzymywać będzie z ZUS zasiłek odpowiadający wysokości zasiłku macierzyńskiego (100 % podstawy wymiaru zasiłku, liczonej na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za okres 6-ciu miesięcy zatrudnienia, przy czym średnia ta może być wyliczana z uwzględnieniem 12-tu miesięcy, jeśli wysokość wynagrodzenia ulegało wahaniom, zaś w przypadku zatrudnienia krótszego niż miesiąc, za podstawę uznane będzie wynagrodzenie z umowy o pracę). Obowiązki pracodawcy przejmuje od dnia postawienia przedsiębiorstwa w stan likwidacji lub upadłości odpowiednio likwidator lub syndyk, którzy powinni również dopełnić formalności związanych z rozwiązaniem umów o pracę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Dorota

26.1.2010 15:37:20

Re: Zasiłek macierzyński a likwidacja zakładu pracy

tO nie jest odpowiedz na pytanie "jeśli zakład, w którym jest zatrudniona, nie jest (jeszcze) w stanie upadłości, ale sytuacja jest na tyle trudna, że nie wypłaca już całych pensji i nie płaci terminowo składek ZUS" to kto płaci zasiłek macierzyński??!! Zmarnowane 5 zł za dostęp!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: