Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

Pytanie:

W roku 1995 zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Wiadomo, iż tzw. zatarcie skazania następuje następuje 6 miesięcy od chwili pozytywnego zakończenia okresu próby, który wymierzył Sąd. W moim przypadku zatarcie nastąpiło więc na przełomie 97/98 roku. Nie podaję dokładnych dat ponieważ nie jest to w tym przypadku, aż tak bardzo istotne. W roku 1999 wystąpiłem o tzw. zapytanie o karalność do ówczesnego Centralnego Rejestru Skazanych. Po odpowiednim okresie oczekiwania dostałem "zapytanie" z adnotacją - NIE NOTOWANY. Podobnie w roku 2001 w moim "zapytaniu" z Krajowego Rejestru Karnego widnieje - NIE FIGURUJE. Jakież było więc moje zdziwienie kiedy to w momencie, gdy kandydowałem na ławnika do Sądu Okręgowego z Sądu Rejonowego w którym toczyło się moje postępowanie przyszła informacja, iż byłem karany sądownie. Podano w tymże wydruku lata wyroku sądowego oraz za co byłem karany. Na podstawie tych informacji zostałem przez komisję weryfikującą odrzucony jako kandydat na ławnika. Uważam, że jest to karygodne niedopatrzenie lub całkowity brak kompetencji osób sporządzających informację na temat mojej osoby. Przecież zatarcie skazania ma na celu usunięcie konsekwencji skazania, zarówno prawnych jak i społecznych. Po zatarciu skazania skazany może twierdzić, że nigdy nie był karany i żaden organ czy instytucja nie może w jakikolwiek sposób ograniczać jego prawa powołując się na uprzednie skazanie. W jaki sposób mogę więc dochodzić swoich praw ? Uważam, że naruszone zostało przez Sąd moje dobre imię. Jestem w swoim mieście osobą publiczą i informacja z Sądu odbiła się szerokim echem. Czy mogę żadać od Sądu oficjalnych przeprosin, lub też innego zadośuczynienia ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście, w przedstawionym przypadku doszło do naruszenia przepisów prawa. Zgodnie bowiem z art. 106 kodeksu karnego z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe a wpis a skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Oznacza to, że osoba, względem której nastąpiło już zatarcie skazania może bez ujemnych konsekwencji prawnych podawac we wszelkich kwestionariuszach, danych i oświadczenia, iż nie jest osob a karaną. Wobec takiej osoby nie mogą także wynikać żadne negatywne konsekwencji związane z fakte skazania, gdyż uważa się je za niebyłe. W analizowanym przypadku doszło niewątpliwie do naruszenia Pańskich dóbr osobistych poprzez ujawnienie faktu skazania, choć nastąpiło już jego zatarcie. W szczególności ma znaczenie fakt, iż w swojej miejscowości jest Pan osoba znaną i szanowaną, co w świetle uajwnienia powyższego faktu (skazania) mogło narazić Pana na utratę czci. Z pewnością także uniemożliwiło wybór na ławnika. Naszym zdaniem może więc Pan wystąpić do podmiotu, który naruszył Pana dobra osobiste z żadaniem zaniechania naruszenia oraz do złożenia przez ten podmiot odpowiedniego oświadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: