e-prawnik.pl Porady prawne

Znaczenie małżeństwa i rozwodu małżonków

Pytanie:

Jak doktryna prawa cywilnego postrzega instytucję małżeństwa i rozwodu małżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak podkreśla Bronisław Czech: W porządku prawnym zawarcie małżeństwa i rozwód są dwiema stronami normatywnej koncepcji małżeństwa. Na podstawie unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego doktryna prawnicza raczej zgodnie uznaje małżeństwo za trwały stosunek prawny łączący zwykle dożywotnio mężczyznę i kobietę, którzy z zachowaniem konstytutywnych przesłanek dokonali czynności prawnej zawarcia małżeństwa. Jak dalej podkreśla ten autor: Trwałość małżeństwa, równouprawnienie małżonków oraz dobro dziecka należą do podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego i wyznaczają „kierunek” normatywnych rozstrzygnięć, a także ich wykładnię (Czech Bronisław [w:] Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152). Aktualne zatem pozostaje założenie, że rozwód ma na celu wyeliminowanie szkody, jaką z punktu widzenia społecznego byłoby utrzymywanie formalnych węzłów małżeńskich, gdy małżeństwo nie istnieje faktycznie i nie ma szans dalszego jego funkcjonowania.

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy łącznie zajdą wszystkie przesłanki pozytywne rozwodu i jednocześnie nie będą istnieć przesłanki negatywne. Decyduje w tym przedmiocie stan w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY