Decyzje ostateczne a wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Pytanie:

Czy decyzje ostateczne, dotyczące zobowiązań podatkowych, stanowią podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Decyzje ostateczne a wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Jeśli chodzi o decyzje ostateczne, to zasadą jest, że podlegają one wykonaniu, chyba że wstrzymano ich wykonanie. Decyzja ostateczna stanowi więc podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego decyzja ostateczna nie podlega wykonaniu, jeżeli organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymał jej wykonanie.

Jeśli od decyzji ostatecznej zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, wtedy organ podatkowy pierwszej instancji wstrzymuje wykonanie tej decyzji, do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Decyzja administracyjna

30.8.2017 przez: Andrzej Lakowski

Decyzja o Warunkach Zabudowy

18.3.2014 przez: klent