Definicja powiązań kapitałowych dwóch firm

Pytanie:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada ponad 5% akcji spółki akcyjnej, z którą prowadzi obustronne transakcje gospodarcze (sprzedaż usług, towarów). Czy między tą osobą a spółką zachodzą powiązania kapitałowe i czy ma to skutek podatkowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja powiązań kapitałowych dwóch firm

Tak, w przypadku powyższym zachodzą powiązania kapitałowe (a ściślej - posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu w rozumieniu przepisów o powiązaniach między podmiotami). Wynika to z art. 25 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te mają analogiczne brzmienie i wynika z nich, że posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu (pojęcie „posiadania udziału w kapitale innego podmiotu” odpowiada pojęciu „powiązań kapitałowych”, które obowiązywało przed 1 stycznia 2004 r.) oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5 % (np. posiada co najmniej 5% akcji spółki akcyjnej). Odnośnie skutków podatkowych powyższej sytuacji wskazać należy dwa takie skutki. Po pierwsze, przepisy ustaw o podatku dochodowym nakładają na podmioty obowiązane szczególnego sposobu dokumentowania transakcji między nimi, jeśli wartość tych transakcji przekracza wskazaną w przepisach wartość (por. art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Po drugie, istnienie takich powiązań pozwala organom podatkowym - jeśli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - na szacowanie dochodów podatników (por. art. 25 ust. 4 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. Dotyczą one zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. W tym artykule przedstawiono, co z nich wynika. Ogólne (...)

Zasady ustalania zwolnionego z podatku dochodowego dochodu z nowej inwestycji

Zasady ustalania zwolnionego z podatku dochodowego dochodu z nowej inwestycji

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 października 2019 r. wydał interpretację ogólną nr DD5.8201.10.2019. Interpretacja dotyczy sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której (...)

Czy wiesz co to są ceny transferowe?

Czy wiesz co to są ceny transferowe?

  Czym są ceny transferowe? Pojęcie cen transferowych nie posiada precyzyjnej definicji, nie jest też jednoznaczne. Dla niniejszego opracowania przyjmujemy, iż ceny transferowe są to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, które odbiegają od tych, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.   Jakie jest znaczenie kwestii cen transferowych (...)

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Dlatego Ministerstwo (...)

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów zakazuje praktyk ograniczających konkurencję. Reguły konkurencji są wiążące dla przedsiębiorców oraz dla osób zarządzających. Obejmują one zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień (praktyki wielostronne) oraz zakaz nadużywania pozycji dominującej (praktyki jednostronne). Uznaje się bowiem, że konkurencja sprzyja (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych 26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort zidentyfikował bowiem przypadki wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do agresywnej optymalizacji (...)

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Kolejne ostrzeżenie Ministerstwa Finansów  Tym razem resort nakierowuje kontrole na optymalizację podatkową z wykorzystaniem wartości firmy. MF ostrzega w ten sposób o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do wybranych rodzajów transakcji dokonywanych bez uzasadnienia ekonomicznego.  W jego opinii, informacje udostępnione (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - październik 2008

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - październik 2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan stracił w październiku siedem punktów w notowaniu kwartalnym, indeks roczny stracił tylko dwa punkty. Oczekuje się wyraźnego spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. Notowania rocznego indeksu ciągle jeszcze pozwalają liczyć na uzyskanie rocznego tempa wzrostu gospodarczego powyżej 5 proc., ale gdyby spadkowa tendencja utrzymała (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości oraz podatkiem transferowym w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, jawi się (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Definicja powiązań kapitałowych

Definicja powiązań kapitałowych

Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej A (80% udziałów), a jednocześnie posiada przeważające udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B (ponad 70 %) udziałów. Dodatkowo (...)

Definicja powiązań kapitałowo-majątkowych

Definicja powiązań kapitałowo-majątkowych

Proszę wyjaśnić skąd wzięło się określenie powiązań kapitałowych i powiązań kapitałowo-majątkowych (odnośnie odpowiedzi na wcześniejsze pytanie)? Jaka jest dokładna definicja tych powiązań, (...)

Związek przyczynowo skutkowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Związek przyczynowo skutkowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Jak należy rozumieć pojęcie związku przyczynowo-skutkowego jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej? Art. 361. Kodeksu cywilnego. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność (...)

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Czy można żądać odszkodowania za przetrzymywanie firmowego laptopa, chociaż wcześniej nie podejmowano sądowych prób jego odzyskania? Podstawowa zasada odpowiedzialności za szkodę wynika z art. (...)

Podatek liniowy a usługi na rzecz pracodawcy

Podatek liniowy a usługi na rzecz pracodawcy

Osoba \"O\" jest członkiem zarządu w spółce akcyjnej \"A\" i świadczy na rzecz tej spółki pracę na podstawie umowy o pracę, rozliczając się na zasadach ogólnych (bo inaczej się nie da). Istnieje (...)

Zakup masy upadłościowej przedsiębiorstwa

Zakup masy upadłościowej przedsiębiorstwa

Czy są jakieś ograniczenia w zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego od Syndyka masy upadłości. Głównie chodzi o powiązania rodzinne lub kapitałowe upadłego jeśli jest osobą (...)

FORUM PRAWNE

PRAWNIK DO SPORZADZENI9A SKARGI KASACYJNEJ POTRZEBNY!

PRAWNIK DO SPORZADZENI9A SKARGI KASACYJNEJ POTRZEBNY! Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za morderstwo bez wyroku sądu dokonane na tle narodowościowym przez Funkcjonariuszy WUBP, i następstwa (...)

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

nie zgadzam się z umorzeniem dochodzenia w sprawie kradzieży

nie zgadzam się z umorzeniem dochodzenia w sprawie kradzieży Witam, padłam ofiarą włamania do piwnicy. Skradziono mi pokrowce oraz sprzęty snowboardowe i kilka innych rzeczy o wartości około 3000zł (...)

ocostwo rozwod pieniadze

ocostwo rozwod pieniadze Mam 5 letnie dziecko. Jak byłam w ciąży zdradziłam swojego męża. Przyznałam się do tego w 4 miesiącu ciązy ale ze strachu po kilku dniach zaprzeczyłam. Urodeziło się (...)

Witam serdecznie. Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy KM e-Studio zdecydowałem się

Witam serdecznie. Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy KM e-Studio zdecydowałem się Witam serdecznie. Podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy KM e-Studio zdecydowałem (...)

Porady prawne