Obliczenie wysokości wpisu sądowego od weksla

Pytanie:

Do sądu kierowany jest pozew w trybie nakazowym z weksla (w sprawie gospodarczej). Kwota na wekslu to 2400 zł. Czy opłata od takiego pozwu wynosi 30 zł czy 100 zł?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obliczenie wysokości wpisu sądowego od weksla

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

  • do 2 000 złotych - 30 złotych; 
  • ponad 2 000 złotych do 5 000 złotych - 100 złotych; 
  • ponad 5 000 złotych do 7 500 złotych - 250 złotych; 
  • ponad 7 500 złotych - 300 złotych.  

Jednakże z postępowaniem uproszczonym mamy do czynienia w sprawach

  • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, 
  • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.  

Jeżeli więc weksel jest wypełniony poprawnie, to zasadniczo wpis powinien być uiszczony jak przy postępowaniu nakazowym, a więc czwartą część opłaty stosunkowej (5% od 2400 zł), czyli 30 zł.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne