Opłata skarbowa - właściwość organu

Pytanie:

Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie właściwy do pobrania opłaty skarbowej? Czy organ gminy, w której udzielono pełnomocnictwa, czy też organ gminy na terenie której znajduje się organ prowadzący postępowanie administracyjne na potrzeby którego ustanowiono pełnomocnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata skarbowa - właściwość organu

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej: organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Zgodnie z powyższym, organem właściwym w sprawie będzie organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby organu administracyjnego przed którym toczy się postępowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie administracyjne. Pomocy!!

5.5.2019 przez: Damianx

Plany zagospodarowania

22.4.2018 przez: szkutnik