Zakup auta na kredyt w trakcie egzekucji

Pytanie:

Mam z mężem wspólnotę majątkową. Mój mąż ma nakaz komorniczy. W chwili obecnej chcę zaciągnąć kredyt na zakup samochodu. Czy komornik może zająć samochód kupiony na kredyt? W dowodzie rejestracyjnym będzie wpisany bank jako współwłaściciel. Czy moja sytuacja zmieniłaby się, gdybym dzisiaj zrobiła notarialnie rozdzielność majątkową, a kredyt zaciągnęła w dniu jutrzejszym? Jeśli istnieć będzie rozdzielność majątkowa, to czy komornik może zająć samochód, który jest moją własnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakup auta na kredyt w trakcie egzekucji

Dla jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ważne jest, kiedy powstało zobowiązanie stwierdzone wyrokiem czy nakazem zapłaty (zakładamy, że chodzi o egzekucję prowadzoną przez komornika sądowego). Od tego bowiem zależy, czy i na jakich zasadach odpowiada Pani za dług oraz  czy i na jakich zasadach wierzyciel może uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko Pani.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Zakładając, że zobowiązanie powstało po 20 stycznia 2005 r., zgodnie z art. 776[1] kpc tytuł wykonawczy (wyrok, nakaz zapłaty), którym dysponuje wierzyciel, pozwala na egzekucję z majątku osobistego męża oraz z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Natomiast egzekucja z  samochodu, który wszedłby do majątku wspólnego małżonków, będzie możliwa dopiero po nałożeniu klauzuli wykonalności przeciwko Pani.

Jeśli są podstawy do nałożenia takiej klauzuli (zakładając, że zobowiązanie powstało po 20 stycznia 2005 r. wierzyciel musiałby wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym, że wyraziła Pani zgodę na zawarcie zobowiązania) spisanie umowy majątkowej małżeńskiej nie pozwoli na uniknięcie egzekucji. Umowna rozdzielność majątkowa musi być bowiem wiadoma wierzycielowi przed zawarciem umowy, przed zaciągnięciem zobowiązania. Aby w takiej sytuacji uniknąć egzekucji musiałaby Pani doprowadzić do orzeczenia przez sąd o rozdzielności majątkowej, i to z datą wsteczną.

Jak wynika z opisu sytuacji, prawdopodobnie zabezpieczeniem kredytu ma być przewłaszczenie – bank do czasu pełnej spłaty kredytu będzie współwłaścicielem samochodu. Nie uniemożliwia to prowadzenia egzekucji z samochodu, z tą różnicą, że wierzyciel będzie zaspokojony tylko z części (udziału) samochodu. Zgodnie z art. 846 kpc egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: