Mała działalność gospodarcza i ZUS w 2020 r.

Jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na styczeń 2020 r.?

Jeśli spełniasz warunki do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne (mała działalność gospodarcza - MDG), skorzystaj z kalkulatora eSkladka.pl.

Obliczysz w nim podstawę wymiaru składek obowiązującą w styczniu 2020 r.

Porady prawne

W kalkulatorze ZUS wprowadził zmiany niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru składek, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r., takie jak:

  • obowiązujący limit przychodu (30 krotność minimalnego wynagrodzenia w 2019 r., tj. 2250 zł:
    67 500,00 zł,
  • współczynnik korygujący: 0,4825,
  • 30% minimalnego wynagrodzenia: 780,00 zł,
  • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia: 3136,20 zł.

Z kalkulatora na stronie eSkladka.pl możesz korzystać od 27 grudnia 2019 r.

Od 2 stycznia 2020 r. będziesz mógł obliczyć podstawę wymiaru składek na styczeń 2020 r. w Programie Płatnik.

Od 8 stycznia 2020 r. ZUS udostępni kalkulator do jej obliczenia na PUE ZUS, aplikacji ePłatnik i na stronie www.zus.pl.

W lutym 2020 r. będziesz musiał obliczyć podstawę wymiaru składek według nowych zasad na okres od lutego do grudnia 2020 r.

Mała działalność gospodarcza plus (MDG+) – jak obliczyć podstawę wymiaru składek na okres luty-grudzień 2020 r. na nowych zasadach?

  • Od 1 lutego 2020 r., wraz z wejściem w życie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS zmieni kalkulator na stronie eSkladka.pl.
  • Od 28 lutego 2020 r. udostępni nowy kalkulator na PUE ZUS - w aplikacji ePłatnik i na stronie www.zus.pl.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne