Rozporządzenie techniczne dot. sieci gazowych przekazane do konsultacji publicznych

18.5.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Przez kolejne 30 dni zainteresowane podmioty będą mogły zgłaszać swoje uwagi do przedstawionej przez resort propozycji.

Porady prawne

Co przewidziano w projekcie?

Rozporządzenie techniczne określa szczegółowe wymagania dla budowy i usytuowania gazociągów, dzięki czemu przyczynia się do bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się w okolicy gazociągów. Dzięki określeniu szczegółowych wymagań technicznych konsultowane rozporządzenie przyczynia się również do sprawnego funkcjonowania sieci gazowej, bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do odbiorców, jak również do ograniczenia wpływu sieci gazowej na środowisko naturalne, w tym ogranicza zjawisko ucieczki emisji metanu.

Konsultowany projekt dostosowuje do najnowszej wiedzy technicznej zasady budowania i lokowania gazociągów w Polsce poprzez m.in. poszerzenie o materiały kompozytowe katalogu materiałów, które mogą być wykorzystane do budowy gazociągów oraz określenia szczegółowych zasad stosowania tych materiałów.

Konsultacje

Zainteresowane podmioty mogą przesyłać uwagi w formie elektronicznej na adresy e-mail: zpue@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl do dnia 16 czerwca 2021 roku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne