Ochrona konkurencji

Pozostałe

Ochrona konsumenta

Konsumenci uzyskają ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

Strona 1 z 2

Czego dotyczy nowa ustawa?

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która wchodzi w życie 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Oprócz definicji nieuczciwych praktyk rynkowych, ustawa wylicza przykładowo, jakie konkretnie zachowania przedsiębiorców uznawane są za zabronione nieuczciwe praktyki rynkowe.

Przewiduje również odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy wobec konsumenta oraz kary za stosowanie niektórych nieuczciwych praktyk rynkowych.

Jakie nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców wobec konsumentów będą zakazane?

Nowa ustawa stanowi, iż zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu (tzn. każdego towaru czy usługi, w tym nieruchomości, praw i obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych), w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu

Czy nowa ustawa poprawi los konsumentów?

Ochrona konsumentów, zapewnienie im realnych możliwości dochodzenia swych praw oraz zwalczanie i zapobieganie nieuczciwym praktykom to najważniejsze cele nowej ustawy. Ma ona funkcjonować równolegle w systemie prawnym obok obowiązującej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oba te akty prawne normują niejednokrotnie zbliżony zakres przedmiotowy i jednocześnie zawierają analogiczny katalog sankcji wiążących się z dopuszczeniem się określonych w nich działań, jednak różnią się położeniem „środka ciężkości” w zakresie grupy podmiotów będących beneficjentami zawartych w nich regulacji. W przypadku ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji punkt ten znajduje się po stronie konkurujących na rynku przedsiębiorców, tylko pośrednio służąc ochronie interesów konsumentów, natomiast w przypadku omawianej ustawy - po stronie konsumentów, tylko pośrednio służąc przedsiębiorcom.

Nowa ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ma mianowicie na celu implementację dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) do polskiego porządku prawnego.

Ustawa reguluje nieuczciwe praktyki rynkowe tak w działalności gospodarczej, jak i zawodowej. Przedmiotem ochrony będą gospodarcze (ekonomiczne) interesy konsumentów. Nowe przepisy zmierzają do zagwarantowania tych praw konsumenckich, które są narażone na uszczerbek wskutek praktyk rynkowych pozostających w bezpośrednim związku z oddziaływaniem na decyzję konsumenta co do transakcji gospodarczej. Ochrona praw podmiotowych konsumentów zagwarantowana jest już przez istniejące w prawie polskim instrumenty prawne.

Ponadto celem ustawy jest nie tylko zwalczanie, ale również zapobieganie stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych i dlatego już samo zagrożenie interesu konsumenta albo interesu publicznego uzasadnia powstanie roszczenia przede wszystkim o zaniechanie niedozwolonych działań.

Zob.: Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jakie zmiany w przepisach innych ustaw przewidziano?

Zmiany wprowadzone nowymi przepisami w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są konsekwencją nowej regulacji - nieuczciwych praktyk rynkowych i mają charakter techniczny i porządkujący. Przewidziano, iż zmieniana ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów.

W ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonychdodano m.in. przepis, zgodnie z którym Rzecznik może wytaczać powództwo na rzecz konsumentów w sprawach dotyczących nieuczciwej praktyki rynkowej dotyczącej działalności ubezpieczeniowej, jak również za zgodą powoda wziąć udział w toczącym się już postępowaniu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

bidzio58

21.6.2014 15:47:13

Re: Konsumenci uzyskają ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi

Dzieki za ustawy.skladam pozew przeciw bzwbk.samodzielnie.po wypadku .gdy juz mialem dwa kredyty ubrzpieczone w bzwbk-aviva.wzalem kredyt konsolidacyjny ktury mial byc ciagloscia ubezpiecz.w rzeczywistosci bank uznal ze to jest nastepny kredyt i zerwal ubezpieczenie.wyplacil mi pieniadze jako nadplate.gdyz konolifacyjny ktrdyt jest tanszy.teraz sie okazuje ze to bylo wycofanie ubezpieczenia.pofstepnie jak rownierz wystawienie b.t.e.i komornika podstepnie.bez mego podpisu.co jest warunkiem wystawienia b.t.w.sam zaczynam sie bronic choc te nasze sady sadza niewinnych.dlugs droga.jestem ns recie


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.3.2018

  Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  Nowelizacja ustawy prawo telekomunikacyjne ma zapewnić m.in. lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z smsami premium. Usprawni też system ostrzegania (...)

 • 14.12.2012

  Sprzedaż na raty

  Kodeks cywilny reguluje umowę sprzedaży niejednolicie, a konkretnie przewiduje kilka szczególnych rodzajów umowy sprzedaży. Pośród kilku innych rodzajów jest też sprzedaż (...)

 • 9.8.2007

  Wybierz tańszy roaming!

  Dzięki interwencji Unii Europejskiej korzystanie z telefonu komórkowego za granicą staje się znacznie tańsze. Począwszy od lata 2007 rozporządzenie ustala maksymalne pułapy opłat roamingowych (...)

 • 6.4.2018

  Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

  Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przygotowany przez ministra cyfryzacji, ma sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione.

 • 29.11.2018

  Ministerstwo Cyfryzacji i Facebook

  Polska będzie pierwszym krajem, w którym użytkownicy Facebooka uzyskają możliwość weryfikacji odmowy dotyczącej odwołania od decyzji o blokadzie treści na ich profilu.