Postępowanie przed sądem

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

Miejsce pobytu dłużnika

Miejsce pobytu dłużnika

Mój dłużnik (prawomocny wyrok sądu, bezskuteczna egzekucja komornicza) uchyla się od zapłaty długu. Nie odbiera listów poleconych. Wysłane listy przychodzą zwrotnie z adnotacją listonosza, (...)

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy (...)

Sprawa o alimenty a kurator

Sprawa o alimenty a kurator

Ojciec unika płacenia alimentów. Matka dzieci wysłała pozew do sądu o podwyższenie alimentów. Ojciec nie odebrał wezwania bo nie mieszka w miejscu zameldowania (policja twierdzi, że (...)

Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

Moje dochody są bardzo wysokie, i zobowiązany chce udowodnić że jeżeli jego syn mieszka razem z nami a moje wysokie dochody powodują, że sytuacja bytowa jego syna się polepszyła to w tym momencie (...)

Koszty uczestników postępowania nieprocesowego

Koszty uczestników postępowania nieprocesowego

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w przypadku, gdy jeden współwłaściciel domaga się podziału na drodze sądowej, nie proponując wcześniej rozsądnego podziału i negując (...)

SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny

SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny

Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa ma prawo wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny?

Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Jakie są skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, czy dokonane zajęcia są skuteczne i nadal aktualne czy też nie? Jak wygląda sprawa, gdy wszczęta została egzekucja administracyjna z rachunku (...)

Brak załączników w nakazie zapłaty w trybie upominawczym

Brak załączników w nakazie zapłaty w trybie upominawczym

Otrzymałem nakaz zapłaty w trybie upominawczym. W pozwie skierowanym do sądu jako załączniki wskazane są różnego rodzaju dokumenty, które załączył powód w trakcie składania. Jednakże do (...)

 Jak należy sformułować wniosek do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jakie należy w związku z tym ponieść koszty i w jakiej formie?

Jak należy sformułować wniosek do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jakie należy w związku z tym ponieść koszty i w jakiej formie?

Wyrok w mojej sprawie dotyczący rozwodu uprawomocnił się. Jak należy sformułować wniosek do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jakie należy w związku z tym ponieść koszty i w jakiej formie (przelew, (...)

Doręczenie wezwania do zapłaty a brak potwierdzenia odbioru

Doręczenie wezwania do zapłaty a brak potwierdzenia odbioru

Mam dłużnika który nie płaci faktury. Chcę go pozwać w trybie upominawczym. Wysłałem mu ostateczne wezwanie do zapłaty ale bez potwierdzenia odbioru. Posiadam tylko potwierdzenie nadania (...)

Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?

Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?

Jakie należy podjąć działania w celu uzyskania odpisu sądowego wyroku (rozwodowego) na piśmie? Czy sąd orzekający ma obowiązek dostarczyć go stronom postępowania?

Opis i oszacowanie nieruchomości - skarga

Opis i oszacowanie nieruchomości - skarga

Komornik sądowy powołał biegłego do celu sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości, która jest współwłasnością dwóch osób w udziałach po 1/2. Następnie biegły (...)

Czy odrzucenie apelacji można skarżyć zażaleniem?

Czy odrzucenie apelacji można skarżyć zażaleniem?

Sąd I instancji odrzucił apelację od wyroku częściowego jako spóźnioną. Jeśli dobrze rozumuję, to nie jest postanowienie kończące postępowanie w sprawie. Czy przysługuje zażalenie (...)

Przesłuchanie strony przez inny sąd

Przesłuchanie strony przez inny sąd

W sprawie gospodarczej istnieje potrzeba przesłuchania strony, która mieszka kilkaset km od sądu rozpoznającego sprawę. Jakie przepisy i okoliczności uzasadniają przesłuchanie strony przez (...)

prawomocność postanowienia

prawomocność postanowienia

Sąd rejonowy wydał postanowienie w dniu 30.04.2009 r. Jedna ze stron złożyła apelację od postanowienia do sądu okręgowego. Sąd okręgowy apelację odrzucił w dniu 15.11.2009 r.Prawomocność (...)

Treść odpowiedzi na pozew

Treść odpowiedzi na pozew

Jak powinien prawnie wyglądać wstęp odpowiedzi na pozew? Czy w odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów (jestem pozwanym) możliwe jest umieszczenie twierdzenia, iż wnoszę o przyjęcie (...)

Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?

Wyrok deklaratoryjny

Wyrok deklaratoryjny

Co znaczy, że orzeczenie sądu jest deklaratoryjne?

Sygnatury akt

Sygnatury akt

Sądy nadają różne oznaczenia sprawom sądowym. Na czym polega takie oznaczanie? Kiedy nadaje się oznaczenie np. Ins, a kiedy IC itd.?

Wzajemne zniesienie kosztów

Wzajemne zniesienie kosztów

Co to znaczy, że koszty sądowe znosi się wzajemnie? Czy art. 101 kpc ma zastosowanie w sprawach dotyczących stosunku prawnego, który może być ukształtowany tylko wyrokiem?

Procedura uprawomocnienia się wyroku

Procedura uprawomocnienia się wyroku

Wyrok w sprawie rozwodowej został ogłoszony w poniedziałek. Czy w poniedziałek za trzy tygodnie wyrok będzie prawomocny, czy nabiera mocy od wtorku?

Termin na wniesienie zażalenia na postanowienie

Termin na wniesienie zażalenia na postanowienie

W dniu 17.11 byłem na rozprawie jako strona powodowa w sprawie o eksmisje. W dniu 23.11 wysłałem do sądu wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem z rozprawy z dnia 17.11, teraz otrzymałem (...)

Uzasadnienie wyroku w postępowaniu apelacyjnym

Uzasadnienie wyroku w postępowaniu apelacyjnym

Czy po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, strona może zażądać doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem (postępowanie apelacyjne).

Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?

Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?

Bardzo prosiłbym o pomoc w jaki sposób mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego z 2010 roku?

Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

W 2014 roku wyrokiem sądu, zakazano mi prowadzenia działalności gospodarczej przez 4 lata. Chciałbym ten okres skrócić. Czy możecie mi Państwo pomóc w tej sprawie?

Czy mogę rozłożyć na raty koszty związane z prowadzeniem procesu?

Czy mogę rozłożyć na raty koszty związane z prowadzeniem procesu?

Przegrałem sprawę w sądzie (sprawa cywilna). W związku z tym zostałem obciążony kosztami prowadzenia procesu w wysokości 5160 złotych. Apelacji do sądu nie zamierzam składać. Niestety obecnie (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Czy mogę odmówić składania zeznań?

Czy mogę odmówić składania zeznań?

Witam serdecznie, bardzo bym prosił o Państwa poradę. Żona mojego brata powołała mnie na świadka w sprawie rozwodowej. Nie chcę występować jako świadek. Czy mogę odmówić złożenia zeznań? (...)

Brak adresu pozwanego

Brak adresu pozwanego

Złożyłem pozew i wskazałem adres zamieszkania pozwanego. Okazało się jednak, że pozwany nie jest tam zameldowany i sąd zwrócił pozew. W odpowiedzi z biura meldunkowego pozwany wymeldował się (...)

Postanowienie wstępne

Postanowienie wstępne

Można wnieść wniosek o wydanie postanowienia częściowego lub wniosek o wydanie postanowienia wstępnego ? Jakie są różnice w postępowaniu sądu w zależności od rodzaju wniosku ?

Przejęcie udziałów w spółce z o.o.

Przejęcie udziałów w spółce z o.o.

Jestem pracownikiem spółki z o.o.. spółka zalega z wypłatą wynagrodzenia. Istnieje prawdopodobieństwo, że spółka będzie się uchylała od zapłacenia zobowiązania. Czy w przypadku bezskutecznej (...)

Umowa najmu mieszkania po zajęciu

Umowa najmu mieszkania po zajęciu

Jestem zainteresowany zakupem mieszkania na licytacji komorniczej. W mieszkaniu ktoś mieszka, ale nie jest to właściciel. Wprowadził się prawdopodonie już po zajęciu nieruchomości, ale nie wiem (...)

Brak dostarczenie postanowienia z uzasadnieniem

Brak dostarczenie postanowienia z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy wydał postanowienie w pewnej cywilnej sprawie. Strony wniosły o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Strona przeciwna otrzymała takie postanowienie wraz z uzasadnieniem i odwołała (...)

Złożenie przysięgi przez świadka

Złożenie przysięgi przez świadka

W postępowaniu cywilnym wniosłem o przesłuchaniu świadka. Chciałbym, aby przed rozpoczęciem przesłuchania świadka, złożył on przysięgę, że będzie mówił prawdę. Jaki wniosek muszę złożyć (...)

Wymagania sądowe pozwu

Wymagania sądowe pozwu

Jakie wymagania formalne powinien spełniać pozew wnoszony do sądu?

Prawda materialna w postępowania cywilnym

Prawda materialna w postępowania cywilnym

Czy w obecnym stanie prawnym sąd cywilny musi z urzędu dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy?

Inwentaryzacja budynku przez zarządcę

Inwentaryzacja budynku przez zarządcę

Jestem zarządcą sądowym nieruchomości, która stanowi współwłasność. Zamierzam przeprowadzić inwentaryzację całego budynku. Wśród najemców lokali użytkowych znalazły się osoby, które (...)

Orzeczenia sądu II instancji

Orzeczenia sądu II instancji

Kiedy sąd II instancji w postępowania cywilnym ichyli wyrok?

Doręczenie nakazu zapłaty spółce z o.o.

Doręczenie nakazu zapłaty spółce z o.o.

Prowadzę egzekucję sądową p-ko spółce zoo na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty po odrzuconych zarzutach spółki do tego nakazu. Ponieważ przed złożeniem pozwu (2002r.) wiedziałem, że spółka (...)

Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej

Ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej

Jaki sąd jest właściwy w sprawach o ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej?

Opłata od pozwu w postępowaniu upominawczym

Opłata od pozwu w postępowaniu upominawczym

Jak wysoka jest opłata sądowa od pozwu wniesionego w postępowaniu upominawczym?

Pozew sądowy

Pozew sądowy

Jakie wymagania powinien spełniać pozew wszczynający postępowanie cywilne?

Możliwość wydania nakazu zapłaty

Możliwość wydania nakazu zapłaty

Kiedy sąd może wydać nakaz zapłaty?

Odzyskanie tytułu wykonawczego od komornika

Odzyskanie tytułu wykonawczego od komornika

Złożyłem wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik wezwał mnie do uiszczenia zaliczki na wydatki. Jest ona zawyżona (zawiera opłaty za kontakty z instytucjami, o które nie wnioskowałem (...)

zmiana opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej

zmiana opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej

Chciałabym złożyć do Sądu wniosek o zmianę opiekuna prawnego swojej ubezwłasnowolnionej mamy. Mój ojciec obecny, opiekun prawny, nie czuje się na siłach sprawować dalej opieki nad mamą. Od (...)

Ugoda sądowa jako podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Ugoda sądowa jako podstawa wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Czy ugoda zawarta przed sądem może stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym

Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym

Czy odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym trzeba składać na urzędowym formularzu?

Doręczenie pisma sądowego na nieistniejący adres

Doręczenie pisma sądowego na nieistniejący adres

Pozwany (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) podała w CEIDG adres do doręczeń, który prawdopodobnie nie istnieje. Jak jest traktowane doręczenie pisma sądowego w takim przypadku, (...)

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Komornik z mojego wniosku wszczął postępowanie egzekucyjne z nieruchomości. Do postępowania przyłączył się inny wierzyciel. Czy gdybym złożył wniosek o umorzenie postępowania to osoba drugiego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne