e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie przed sądem porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Służebność osobista mieszkania

  W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

  Służebność osobista mieszkania
 • Miejsce pobytu dłużnika

  Mój dłużnik (prawomocny wyrok sądu, bezskuteczna egzekucja komornicza) uchyla się od zapłaty długu. Nie odbiera listów poleconych. Wysłane listy przychodzą zwrotnie z adnotacją listonosza, (...)

  Miejsce pobytu dłużnika
 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

  Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy (...)

  Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku
 • Sprawa o alimenty a kurator

  Ojciec unika płacenia alimentów. Matka dzieci wysłała pozew do sądu o podwyższenie alimentów. Ojciec nie odebrał wezwania bo nie mieszka w miejscu zameldowania (policja twierdzi, że (...)

  Sprawa o alimenty a kurator
 • Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

  Moje dochody są bardzo wysokie, i zobowiązany chce udowodnić że jeżeli jego syn mieszka razem z nami a moje wysokie dochody powodują, że sytuacja bytowa jego syna się polepszyła to w tym momencie (...)

  Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka
 • Koszty uczestników postępowania nieprocesowego

  Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w przypadku, gdy jeden współwłaściciel domaga się podziału na drodze sądowej, nie proponując wcześniej rozsądnego podziału i negując (...)

  Koszty uczestników postępowania nieprocesowego
 • SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny

  Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa ma prawo wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny?

  SKOK-i a bankowy tytuł egzekucyjny
 • Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

  Jakie są skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, czy dokonane zajęcia są skuteczne i nadal aktualne czy też nie? Jak wygląda sprawa, gdy wszczęta została egzekucja administracyjna z rachunku (...)

  Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego
 • Brak załączników w nakazie zapłaty w trybie upominawczym

  Otrzymałem nakaz zapłaty w trybie upominawczym. W pozwie skierowanym do sądu jako załączniki wskazane są różnego rodzaju dokumenty, które załączył powód w trakcie składania. Jednakże do (...)

  Brak załączników w nakazie zapłaty w trybie upominawczym
 • Jak należy sformułować wniosek do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jakie należy w związku z tym ponieść koszty i w jakiej formie?

  Wyrok w mojej sprawie dotyczący rozwodu uprawomocnił się. Jak należy sformułować wniosek do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jakie należy w związku z tym ponieść koszty i w jakiej formie (przelew, (...)

   Jak należy sformułować wniosek do sądu o wydanie odpisu wyroku? Jakie należy w związku z tym ponieść koszty i w jakiej formie?
 • Doręczenie wezwania do zapłaty a brak potwierdzenia odbioru

  Mam dłużnika który nie płaci faktury. Chcę go pozwać w trybie upominawczym. Wysłałem mu ostateczne wezwanie do zapłaty ale bez potwierdzenia odbioru. Posiadam tylko potwierdzenie nadania (...)

  Doręczenie wezwania do zapłaty a brak potwierdzenia odbioru
 • Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?

  Jakie należy podjąć działania w celu uzyskania odpisu sądowego wyroku (rozwodowego) na piśmie? Czy sąd orzekający ma obowiązek dostarczyć go stronom postępowania?

  Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?
 • Opis i oszacowanie nieruchomości - skarga

  Komornik sądowy powołał biegłego do celu sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomości, która jest współwłasnością dwóch osób w udziałach po 1/2. Następnie biegły (...)

  Opis i oszacowanie nieruchomości - skarga
 • Czy odrzucenie apelacji można skarżyć zażaleniem?

  Sąd I instancji odrzucił apelację od wyroku częściowego jako spóźnioną. Jeśli dobrze rozumuję, to nie jest postanowienie kończące postępowanie w sprawie. Czy przysługuje zażalenie (...)

  Czy odrzucenie apelacji można skarżyć zażaleniem?
 • Przesłuchanie strony przez inny sąd

  W sprawie gospodarczej istnieje potrzeba przesłuchania strony, która mieszka kilkaset km od sądu rozpoznającego sprawę. Jakie przepisy i okoliczności uzasadniają przesłuchanie strony przez (...)

  Przesłuchanie strony przez inny sąd
 • prawomocność postanowienia

  Sąd rejonowy wydał postanowienie w dniu 30.04.2009 r. Jedna ze stron złożyła apelację od postanowienia do sądu okręgowego. Sąd okręgowy apelację odrzucił w dniu 15.11.2009 r.Prawomocność (...)

  prawomocność postanowienia
 • Treść odpowiedzi na pozew

  Jak powinien prawnie wyglądać wstęp odpowiedzi na pozew? Czy w odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów (jestem pozwanym) możliwe jest umieszczenie twierdzenia, iż wnoszę o przyjęcie (...)

  Treść odpowiedzi na pozew
 • Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

  Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?

  Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka
 • Wyrok deklaratoryjny

  Co znaczy, że orzeczenie sądu jest deklaratoryjne?

  Wyrok deklaratoryjny
 • Sygnatury akt

  Sądy nadają różne oznaczenia sprawom sądowym. Na czym polega takie oznaczanie? Kiedy nadaje się oznaczenie np. Ins, a kiedy IC itd.?

  Sygnatury akt
 • Wzajemne zniesienie kosztów

  Co to znaczy, że koszty sądowe znosi się wzajemnie? Czy art. 101 kpc ma zastosowanie w sprawach dotyczących stosunku prawnego, który może być ukształtowany tylko wyrokiem?

  Wzajemne zniesienie kosztów
 • Procedura uprawomocnienia się wyroku

  Wyrok w sprawie rozwodowej został ogłoszony w poniedziałek. Czy w poniedziałek za trzy tygodnie wyrok będzie prawomocny, czy nabiera mocy od wtorku?

  Procedura uprawomocnienia się wyroku
 • Termin na wniesienie zażalenia na postanowienie

  W dniu 17.11 byłem na rozprawie jako strona powodowa w sprawie o eksmisje. W dniu 23.11 wysłałem do sądu wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem z rozprawy z dnia 17.11, teraz otrzymałem (...)

  Termin na wniesienie zażalenia na postanowienie
 • Uzasadnienie wyroku w postępowaniu apelacyjnym

  Czy po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, strona może zażądać doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem (postępowanie apelacyjne).

  Uzasadnienie wyroku w postępowaniu apelacyjnym
 • Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?

  Bardzo prosiłbym o pomoc w jaki sposób mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego z 2010 roku?

  Jak mogę doprowadzić do kasacji wyroku sądu apelacyjnego?
 • Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?

  W 2014 roku wyrokiem sądu, zakazano mi prowadzenia działalności gospodarczej przez 4 lata. Chciałbym ten okres skrócić. Czy możecie mi Państwo pomóc w tej sprawie?

  Jak skrócić czas zakazu prowadzenia działalności gospodarczej?
 • Czy mogę rozłożyć na raty koszty związane z prowadzeniem procesu?

  Przegrałem sprawę w sądzie (sprawa cywilna). W związku z tym zostałem obciążony kosztami prowadzenia procesu w wysokości 5160 złotych. Apelacji do sądu nie zamierzam składać. Niestety obecnie (...)

  Czy mogę rozłożyć na raty koszty związane z prowadzeniem procesu?
 • Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

  W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

  Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?
 • Czy mogę odmówić składania zeznań?

  Witam serdecznie, bardzo bym prosił o Państwa poradę. Żona mojego brata powołała mnie na świadka w sprawie rozwodowej. Nie chcę występować jako świadek. Czy mogę odmówić złożenia zeznań? (...)

  Czy mogę odmówić składania zeznań?
 • Brak adresu pozwanego

  Złożyłem pozew i wskazałem adres zamieszkania pozwanego. Okazało się jednak, że pozwany nie jest tam zameldowany i sąd zwrócił pozew. W odpowiedzi z biura meldunkowego pozwany wymeldował się (...)

  Brak adresu pozwanego
 • Postanowienie wstępne

  Można wnieść wniosek o wydanie postanowienia częściowego lub wniosek o wydanie postanowienia wstępnego ? Jakie są różnice w postępowaniu sądu w zależności od rodzaju wniosku ?

  Postanowienie wstępne
 • Przejęcie udziałów w spółce z o.o.

  Jestem pracownikiem spółki z o.o.. spółka zalega z wypłatą wynagrodzenia. Istnieje prawdopodobieństwo, że spółka będzie się uchylała od zapłacenia zobowiązania. Czy w przypadku bezskutecznej (...)

  Przejęcie udziałów w spółce z o.o.
 • Umowa najmu mieszkania po zajęciu

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania na licytacji komorniczej. W mieszkaniu ktoś mieszka, ale nie jest to właściciel. Wprowadził się prawdopodonie już po zajęciu nieruchomości, ale nie wiem (...)

  Umowa najmu mieszkania po zajęciu
 • Brak dostarczenie postanowienia z uzasadnieniem

  Sąd Rejonowy wydał postanowienie w pewnej cywilnej sprawie. Strony wniosły o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Strona przeciwna otrzymała takie postanowienie wraz z uzasadnieniem i odwołała (...)

  Brak dostarczenie postanowienia z uzasadnieniem
 • Złożenie przysięgi przez świadka

  W postępowaniu cywilnym wniosłem o przesłuchaniu świadka. Chciałbym, aby przed rozpoczęciem przesłuchania świadka, złożył on przysięgę, że będzie mówił prawdę. Jaki wniosek muszę złożyć (...)

  Złożenie przysięgi przez świadka
 • Wymagania sądowe pozwu

  Jakie wymagania formalne powinien spełniać pozew wnoszony do sądu?

  Wymagania sądowe pozwu
 • Prawda materialna w postępowania cywilnym

  Czy w obecnym stanie prawnym sąd cywilny musi z urzędu dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy?

  Prawda materialna w postępowania cywilnym
 • Inwentaryzacja budynku przez zarządcę

  Jestem zarządcą sądowym nieruchomości, która stanowi współwłasność. Zamierzam przeprowadzić inwentaryzację całego budynku. Wśród najemców lokali użytkowych znalazły się osoby, które (...)

  Inwentaryzacja budynku przez zarządcę
 • Orzeczenia sądu II instancji

  Kiedy sąd II instancji w postępowania cywilnym ichyli wyrok?

  Orzeczenia sądu II instancji
 • Doręczenie nakazu zapłaty spółce z o.o.

  Prowadzę egzekucję sądową p-ko spółce zoo na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty po odrzuconych zarzutach spółki do tego nakazu. Ponieważ przed złożeniem pozwu (2002r.) wiedziałem, że spółka (...)

  Doręczenie nakazu zapłaty spółce z o.o.