Postępowanie przed sądem - Porady prawne

Udowodnienie autentyczności złożonego podpisu

Kilka lat temu pożyczyłem swojemu znajomemu większą kwotę pieniędzy. Sporządziliśmy umowę pożyczki (nie była zarejestrowana w US). Znajomy pożyczki mi nie oddał więc zwróciłem się z tą (...)

Sposób liczenia terminu na odpowiedź na pozew

Wezwanie na rozprawę rozwodową, datowane na 19 stycznia, odebrałem na poczcie w dniu 6 lutego. Zostałem zobowiązany do złożenia odpowiedzi w terminie 14 dni oraz wezwany na rozprawę na 16 lutego. (...)

Łączny pozew o eksmisję i odszkodowanie

Przez ostatnie dwa lata wynajmowałam, zgodnie z zawartą umową, mieszkanie pewnej rodzinie. 31.12.2006 ta umowa najmu się skończyła. Pomimo tego ci państwo nie chcą się wyprowadzić z mojego mieszkania. (...)

Składanie dokumentów na dzienniku podawczym

Mam zamiar złożyć wnioski o sprostowanie protokołu z rozprawy jak również wnioski o uzupełnienie go. Ponieważ już wcześniej dochodziło do manipulacji dokumentami przedłożonymi Sądowi mam (...)

Maksymalny termin na wyznaczenie rozprawy

Został złożony pozew do Sądu w sprawie zwolnienia z pracy w terminie ustawowym. Już minął 1 rok i nie mam żadnej informacji z Sądu na temat rozprawy. Otrzymuję telefoniczne informacje z sekretariatu (...)

Jak uzyskać odpis wyroku rozwodowego?

Jakie należy podjąć działania w celu uzyskania odpisu sądowego wyroku (rozwodowego) na piśmie? Czy sąd orzekający ma obowiązek dostarczyć go stronom postępowania?

Czy wnosząc pozew o ustalenie należy określić wartość przedmiotu sporu?

Art. 189 kpc daje możliwość ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Od wartości przedmiotu sporu zależy właściwość rzeczowa sądu, koszty procesu. Czy wnosząc pozew (...)

Jak długo czeka się na zwrot kosztów z sądu za rozwód?

W orzeczeniu o rozwodzie sąd przyznał mi zwrot połowy wniesionej przeze mnie opłaty sądowej od męża. W jakim terminie mój były mąż powinien dokonać przekazania mi tej sumy?

Jak sprawdzić co oznacza sygnatura akt

Sądy nadają różne oznaczenia sprawom sądowym. Na czym polega takie oznaczanie? Kiedy nadaje się oznaczenie? Jak sprawdzić, co oznacza sygnatura akt?

Fałszywe zeznania a wiarygodność zeznań świadka

Jaki wpływ na wiarygodność zeznań świadka ma fakt, że był on wcześniej skazany za składanie fałszywych zeznań? Czy sąd może traktować jego zeznania jako wiarygodne, jeśli druga strona sporu (...)

Dowód opłat sądowych w przypadku płatności przelewem lub na poczcie

Dokonuję opłaty sądowej przelewem bankowym (lub na poczcie) na rachunek sądu. Jaki dowód wpłaty powinien zostać w aktach sprawy, oryginał czy kopia?

Pełnomocnictwo w postępowaniu nieprocesowym

Czy współwłaściciela nieruchomości w sprawie o zniesienie współwłasności może przed sądem reprezentować ojciec, jeśli współwłaściciel jest pełnoletni? Jeśli tak, to jak powinno wyglądać (...)

Egzekucja z nieruchomości - utrata rękojmi

Osoba licytująca zakup nieruchomości w drodze egzekucji wpłaciła (przed licytacją) rękojmię. Licytację wygrywa, mimo kilkakrotnego przesuwania terminu do wpłaty pozostałej części wylicytowanej (...)

Wniosek o cofnięcie powództwa

Jak wygląda pismo o wycofanie pozwu do sądu? Sprawie nie nadano jeszcze sygnatury.

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika