e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie przed sądem porady prawne - Strona 3

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Klauzula wykonalności na podstawie nakazu z weksla

  Złożyłem do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie nakazu z weksla wydanego w postępowaniu nakazowym po upływie dwóch tygodni od dnia, w którym pozwany otrzymał nakaz. Dłużnik (...)

  Klauzula wykonalności na podstawie nakazu z weksla
 • Współuczestnictwo konieczne

  Na nieruchomości przed moją hipoteką przymusową na moją rzecz wpisana jest hipoteka przymusowa na rzecz innego wierzyciela, która wygasła. Wytoczyłem więc powództwo o uzgodnienie treści żądając (...)

  Współuczestnictwo konieczne
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

  Przepisy k.p.c. przewidują tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Czy w takim postępowaniu może zostać zgłoszone roszczenie wekslowe (niezależnie od tego, że nie będzie to tryb nakazowy)?

  Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel
 • Kolejność rozpoznawania spraw przez sądy

  Złożyłem w sądzie dwa pozwy z weksla i nie mam żadnej decyzji od ponad miesiąca, co jest ewidentnie ponadnormatywne dla tego sądu. Sprawy trafiły do dwóch różnych sędziów, obaj nie byli na (...)

  Kolejność rozpoznawania spraw przez sądy
 • Wykonanie orzeczenia z ETE.

  Art. 1153(1) kpc mówi o konieczności nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa UE zaopatrzonemu w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Rozporządzenie WE 805/2004 w art. (...)

  Wykonanie orzeczenia z ETE.
 • Termin na wznowienie postępowania gospodarczego

  Posiadam prawomocny nakaz zapłaty z weksla w postępowaniu gospodarczym. Nakaz zapłaty uprawomocnił się w sierpniu 2010 roku. Dłużnik w październiku br. wniósł skargę o wznowienie postępowania (...)

  Termin na wznowienie postępowania gospodarczego
 • Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu

  Pozwany na podstawie art. 492 § 3 k.p.c. może złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu. Czy doktryna/orzecznictwo określają jaki jest termin na złożenie takiego wniosku? Czy jest on powiązany (...)

  Wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu
 • Dokumenty złożone w KRS

  Przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są m.in. do składania rocznych sprawozdań finansowych. Jaki jest najprostszy i najtańszy sposób dotarcia do kopii lub skanu (...)

  Dokumenty złożone w KRS
 • właściwość miejscowa sądu przy skardze na czynność komornika

  Komornik z W. zajął rzecz ruchomą znajdującą się na obszarze właściwości miejscowej sądu rejonowego w A. W przypadku skargi na czynność komornika, który sąd będzie właściwy ją rozpoznać?

  właściwość miejscowa sądu przy skardze na czynność komornika
 • uprawnienia komornika

  Komornik prowadzi egzekucję przeciwko mojemu dłużnikowi. Jestem współwłaścicielem naczepy dłużnika (umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie). Komornik wysłał do Starosty Powiatowego \\\"Wniosek (...)

  uprawnienia komornika
 • uprawnienia komornika

  Komornik prowadzi egzekucję przeciwko mojemu dłużnikowi. Jestem współwłaścicielem naczepy dłużnika (umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie). Komornik wysłał dość osobliwe pismo do dłużnika, (...)

  uprawnienia komornika
 • Przewlekłość postępowania sądowego

  Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego, określając wielkość odszkodowania. Od komornika można uzyskać max. 20 000 zł. A jaka jest maksymalna kwota odszkodowania w przypadku (...)

  Przewlekłość postępowania sądowego
 • Termin do wniesienia powództwa ekscydencyjnego

  Jestem współwłaścicielem ruchomości mojego dłużnika, którą zajął komornik z wniosku innego wierzyciela. Niestety dłużnik nie potrafi znaleźć protokołu zajęcia i nie wie z czyjego wniosku (...)

  Termin do wniesienia powództwa ekscydencyjnego
 • Skarga na przewlekłość postępowania sądowego

  Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego, określając wielkość odszkodowania na 50 000 zł. Przy wniesieniu powyższej skargi trzeba wpłacić na rzecz sądu 100 zł. Czy dodatkowo (...)

  Skarga na przewlekłość postępowania sądowego
 • Zwolnienie spod egzekucji udziału w rzeczy

  Jestem współwłaścicielem ułamkowym ruchomości (mam 90%). Udział nabyłem w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie. Komornik zajął ruchomość pozostającą w posiadaniu mojego dłużnika. Czy (...)

  Zwolnienie spod egzekucji udziału w rzeczy
 • Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej

  Jestem współwłaścicielem ułamkowym ruchomości (mam 90%). Udział nabyłem w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie. Komornik zajął ruchomość pozostającą w posiadaniu mojego dłużnika. Ruchomość (...)

  Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej
 • Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

  Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowe przepisy regulują dostęp (...)

  Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online
 • Przewlekłość postępowania sądowego

  Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Czy w skardze muszę określić od razu wielkość odszkodowania, czy mogę to zrobić w odrębnym procesie, gdy sąd uzna, że nastąpiła (...)

  Przewlekłość postępowania sądowego
 • Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego

  Przepisy kpc umożliwiają wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego. Mowa tam o \"przepisach odrębnych\". Czy chodzi o inne polskie przepisy czy jest to bezpośrednie odwołanie do rozporządzenia (...)

  Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

  Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać tam informacje o licytacji (...)

  Obwieszczenia o licytacjach komorniczych
 • Zwrot wniosku mimo wniesienia opłaty

  Złożyłem wniosek o wpis do rejestru zastawów. Wniosek złożyłem elektronicznie, mam również potwierdzenie złożenia dowodu opłaty - aczkolwiek z jakichś powodów sąd nie odebrał tego załącznika (...)

  Zwrot wniosku mimo wniesienia opłaty
 • Powołanie na świadka pracownika powoda

  Otrzymałem pozew i w ramach sprzeciwu chciałbym zgłosić na świadka pracownika powoda, którego adresu nie znam. Znam jedynie jego imię i nazwisko. Jak zgłosić świadka, aby spełnić warunki art. (...)

  Powołanie na świadka pracownika powoda
 • Dział spadku

  Mama otrzymała odpis \"wniosku o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności\". Wcześniej nabyła po zmarłym (obrazowo mówiąc i odnosząc to do istniejącego majątku) cześć działki. Wnioskodawczyni (...)

  Dział spadku
 • Nabycie rzeczy zajętej przez komornika

  Nabywca rzeczy zajętej wcześniej przez komornika może wytoczyć powództwo ekscydencyjne, jeżeli nabył ją w dobrej wierze (i została mu wydana).Czy takie same uprawnienie ma nabywca, który zawarł (...)

  Nabycie rzeczy zajętej przez komornika
 • Spory w elektronicznym postępowaniu upominawczym

  Kupiłem książkę na portalu akucyjnym, ale jej nie dostałem. Czy sprawa o zwrot pieniędzy może być rozpatrzona w postępowaniu "elektronicznym"?

  Spory w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym

  Jako oskarżony dostałem z Sądu akt oskarżenia. Czy w odpowiedzi na przedmiotowy akt, na który mam zamiar się ustosunkować mogę od razu dołączyć swoje dowody w sprawie, których wcześniej nie (...)

  Wnioski dowodowe w postępowaniu karnym
 • Koszty adwokackie

  Zapłaciłem adwokatowi znaczną kwotę jako pełnomocnikowi w toczącym się procesie z mojego powództwa , sąd wydał dla mnie wyrok pozytywny zasądzając od pozwanego wszystkie koszty sądowe wraz (...)

  Koszty adwokackie
 • Forma sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty

  W wydanym obecnie elektronicznym sądowym nakazie zapłaty jest zapis, że kiedy pozwany, złoży skuteczny i prawidłowy sprzeciw od tego wydanego nakazu zapłaty na podstawie faktycznie obecnie nieprawdziwych, (...)

  Forma sprzeciwu od wydanego nakazu zapłaty
 • Koszty postępowania egzekucyjnego

  Wierzyciel, po złożeniu wniosku egzekucyjnego, był wzywany przez komornika, do wpłaty zaliczki na koszty, lecz tego nie dopełnił, bowiem jej wysokość (200zł) była zbyt wysoka w stosunku do egzekwowanej (...)

  Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie

  Zostałam poszkodowana przez członków zarządu spółki z o.o., którzy dopuścili się oszustwa. W chwili obecnej toczy się postępowanie przygotowawcze p-ko dwóm z nich. Zastanawiam się nad wytoczeniem (...)

  Zwolnienie od kosztów sądowych a zabezpieczenie
 • Zapytanie sądu rejonowego do biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami A otrzymało urzędowe pismo z wydziału cywilnego sądu rejonowego w miejscowości X informujące, iż w związku z toczącą się sprawą rozwodową sąd (...)

  Zapytanie sądu rejonowego do biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Klauzula prorogacyjna

  Strony w umowie mogą poddać rozstrzygnięcie sporu wybranemu sądowi.Czy w umowie (przy założeniu, że dla danego sporu nie ma zastrzeżonej ustawowo właściwości) mogę wskazać kilka sądów do (...)

  Klauzula prorogacyjna
 • Odpowiedź na pozew

  Na czym polega instytucja odpowiedzi na pozew?

  Odpowiedź na pozew
 • Niezachowanie wymogów formalnych pisma procesowego

  Jakie konsekwencje powoduje niezachowanie wymogów formalnych pisma procesowego?

  Niezachowanie wymogów formalnych pisma procesowego
 • Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku

  Przed jakim organami może zostać złożone oświadczenie o przyjęciu spadku?

  Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku
 • Powództwo ekscydencyjne

  Rzeczywisty właściciel rzeczy zajętej przez komornika rzeczy może wytoczyć przeciwko wierzycielowi powództwo ekscydencyjne (w określonym terminie).Co się dzieje gdyby uprawniony dowiedział się (...)

  Powództwo ekscydencyjne
 • Opłata od wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości

  Jaka jest pobierana opłata od wniosku od wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości?

  Opłata od wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Wniosek o sądowe zniesienie współwłasności

  Jakie elementy powinien zawierać o zniesienie współwłasności nieruchomości przez sąd?

  Wniosek o sądowe zniesienie współwłasności
 • Właściwość miejscowa sądu przy zniesieniu współwłasności nieruchomości

  Jaki sąd jest miejscowo właściwy do zniesienia współwłasności nieruchomości?

  Właściwość miejscowa sądu przy zniesieniu współwłasności nieruchomości
 • Krajowy Rejestr Sądowy

  Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

  Krajowy Rejestr Sądowy